Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «бенчмаркінг»

V. Negodenko, M. Vargatiuk, M. Shcherbata


Анотація


Постійна змінність зовнішнього середовища ускладнює процес ведення економічної діяльності суб’єктами  підприємництва. Це вимагає застосування нових методів управління бізнесом для забезпечення стійкого його розвитку та створення конкурентоспроможної продукції. Особливу увагу менеджменту варто звернути на ті концепції управління, які продемонстрували свою ефективність та потенціал. Серед таких методів варто виокремити бенчмаркінг як один із універсальних способів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств різних сфер господарювання.

Метою статті є узагальнення наукових підходів до поняття бенчмаркінгу як економічної категорії та визначення авторської позиції щодо її сутності.

В статті наведено наукові концепції визначення сутності бенчмаркінгу як економічної категорії, з’ясовано, що існує значна кількість концепцій розгляду цієї дефініції, встановлено універсальну природу даного поняття, оскільки бенчмаркінгу на сьогодні вже використовується у роботі не лише підприємств, але і при організації управління окремими сферами, територіями і т. д. У статті запропоновано використовувати два підходи до розгляду сутності бенчмаркінгу: статичний та динамічний, що дає можливість визначити цю категорію, з одного боку, як метод управління, а, з іншого, як детермінований зовнішніми та внутрішніми умовами постійний та змінний процес. У результаті дослідження запропоновано бенчмаркінг розглядати як метод управління, сутність якого полягає у виокремленні кращого досвіду роботи економічних агентів, насамперед суб’єктів підприємницької діяльності, та використання його у роботі інших підприємств, установ, організацій.


Ключові слова


бенчмаркінг; маркетинг; менеджмент; категорія; сутність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykhova, O. M. (2014). Klasyfikatsiya vydiv benchmarkinhu v systemi upravlinnya bankamy [Classification of types of benchmarking in the bank management system]. Ekonomika rozvytku – Economics of development, 3 (71), 15-18 [in Ukrainian].

Geras'kina, Y. N. (2008). Benchmarkinh v sisteme sovremennoho menedzhmenta [Benchmarking in the system of modern management.]. Izvestiya Rossiyskoho hosudarstvennoho pedahohicheskoho universiteta imeni A. Y. Hertsena – Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, 324-327 [in Russian].

Goncharuk, A. H. (2007). Benchmarketynh yak metod upravlinnya efektyvnistyu pidpryyemstva [Benchmarking as a method of managing enterprise performance]. Trudy Odesskoho politekhnicheskoho universiteta – Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 1 (27), 253-257 [in Ukrainian].

Dubyna, M. V. (2017). Kontseptual'ni do piznannya sutnosti metodolohiyi yak nauky [Conceptual to the knowledge of the essence of methodology as a science]. Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Lviv Trade and Economic University, 53, 178-183 [in Ukrainian].

Dubyna, M. V. (2017). Naukovi pidkhody do vyznachennya sutnosti neformal'nykh chynnykiv [Scientific approaches to determining the nature of informal factors]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economy and management, 2 (10), 22-28 [in Ukrainian].

Kostyuk, M. K. (2016). Aktual'nist' vprovadzhennya kontseptsiyi benchmarkinhu na rynku osvitnikh posluh Ukrayiny [Topicality of introduction of the concept of benchmarking in the market of educational services of Ukraine]. Traektoriya nauky – The trajectory of science, 6 (11), 1-10 [in Ukrainian].

Kurdyumova, Y. M. (2011). Rol' otsenki (banchmarkinha) v orhanyzatsii vzaimodeystviya potrebitelya i proizvodytelya novshestv v obrazovanii [The role of assessment (benchmarking) in organizing the interaction of consumers and producers of innovations in education.]. Problemy sovremennoho obrazovaniya – Problems of modern education, 5, 79-88 [in Russian].

Levandovs'ka, Yu. O., Afanas'yeva, O. K. (2014). Benchmarkinh yak zasib pidvyshchennya konkurentospromozhnosti mors'kykh terminaliv Ukrayiny [Benchmarking as a means of enhancing the competitiveness of Ukraine's maritime terminals]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of methods of management and management in transport, 3 (48), 39-46 [in Ukrainian].

Morshchenok, T. S. (2017). Benchmarkinh yak instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemnyts'kykh struktur [Benchmarking as a tool for improving the competitiveness of business structures]. Ekonomika i suspil'stvo – Economy and society, 9, 533-540 [in Ukrainian].

Panchyshyn, T. V. (2017). Rehional'nyy benchmarkinh yak instrument munitsypal'noho ta derzhavnoho upravlinnya [Regional benchmarking as a tool for municipal and state government]. Naukovi zapysky – Scientific notes, 2 (55), 84-92 [in Ukrainian].

Pedak, I. S. (2017). Benchmarkinh yak mekhanizm porivnyal'noho analizu ta zaporuka maybutn'oho rehioniv [Benchmarking as a mechanism for benchmarking and pledging future regions]. Ucheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho – Scientific notes of VN Vernadsky TNU, 28 (67), 52-56 [in Ukrainian].

Tarayevs'ka, L. S. (2018). Benchmarkinh yak instrument vidboru naybil'sh konkurentnykh proektiv pryrodookhoronnoho pryznachennya [Benchmarking as a tool for selecting the most competitive environmental projects]. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, 26-2, 39-42 [in Ukrainian].

Khrystenko, O. V., Manzhos, S. A. (2018). Zastosuvannya benchmarkinhu v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Application of benchmarking in enterprise management system]. Finansovyy prostir – Financial space, 1 (29), 153-158 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Bondarenko, V. M. (2015). Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnya restrukturyzatsiyeyu pererobnykh pidpryyemstv ahrarnoho vyrobnytstva [Theoretical and methodological bases of management of restructuring of agricultural processing enterprises]. Business Inform. 2015. # 9. S. 365-370 [in Ukrainian].

Gryshova I. Yu., Stoyanova-Koval' S. S. (2015). Analitychne zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku pidpryyemstv z pozytsiy investytsiynoyi pryvablyvosti [Analytical support for the economic development of enterprises from the standpoint of investment attractiveness]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya – Problems and prospects of economy and management, 2, 195-204. [in Ukrainian].

Hlushko O. V., Gryshova I. Yu. (2017). Efektyvnyy metodychnyy instrumentariy prohnozuvannya finansovo-ekonomichnoyi stiykosti [An effective methodological toolkit for forecasting financial and economic sustainability]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 1, 359-366. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.208

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022