Peculiarities of soil-climate conditions of Ukraine for bio-energy cultivation

Ihor Yatsiv, Denys Bobrovnyk


Abstract


Іn the article were formulated a set of basic determinants of the impact of benchmarking on increasing the level of competitiveness of agrarian enterprises by identifying, grouping and describing the content, which allowed to identify certain areas in the activity of such economic entities that have the potential for transformations in the process of using the results of organizational and organizational implementation of benchmarking mechanism. It is emphasized that the results of studying foreign experience is that one of the modern and promising tools for improving the management of the processes of adaptation of the enterprise is benchmarking, which ensures the achievement of a given level of competitiveness in the short and long term.


Keywords


agricultural benchmarking; foreign experience; implementation; competitiveness

Full Text:

PDF

References


Varhatyuk, M. O. (2019). Naukovo-kontseptual'ni zasady vykorystannya benchmarkinhu v upravlinni pidpryyemstvamy. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 2 (18), 67-73. [in Ukrainian].

Nehodenko, V., Varhatyuk, M., & Shcherbata, M. (2019). Teoretychni aspekty vyznachennya sutnosti katehoriyi «benchmarkinh». Ekonomichnyy analiz, 1, 208-2014. [in Ukrainian].

The Global Benchmarking Network (GBN). (2019). Retrieved from: https://www.globalbenchmarking.org.

Shabatura, T. S., Kravchuk, A. A., & Gnatieva, T. M. (2017). Model of economic development enterprise in the context of European integration. Naukovyy visnyk Polissya, 3(11), 89-94.

Gryshova, I. Yu., Mityay, O. V., & Gnatyeva, T. M. (2016). Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, 1(2), 25-35.

Gryshova, I. Yu., Shestakovska, T. L., & Glushko, O. V. (2017). The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 4, 75-80.

Livinsky, A. (2018). Methodological aspects of forecasting the renovation development of livestock enterprises. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 57-64. Retrieved from: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1590.

Shandrivs'ka, O. Ye., & Martynyuk, A. O. (2011). Osoblyvosti zastosuvannya benchmarkinhu v Ukrayini. Suchasni problemy ekonomiky i menedzhmentu: tezy dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 45-richchyu Instytutu ekonomiky i menedzhmentu ta 20-richchyu Instytutu pislyadyplomnoyi osvity Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika» (L'viv, 10–12 lystopada 2011 roku). L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky. [in Ukrainian].

Shabatura, T. S., & Halyts'kyy, O. M. (2017). Metodolohichne zabezpechennya zakhystu ekonomichnykh interesiv innovatsiynoho rozvytku sub"yektiv ahrarnoho vyrobnytstva. Naukovi zapysky instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1, 123-131. [in Ukrainian].

Shabatura, T. S. (2016). Formuvannya investytsiynoho potentsialu v konteksti vyrishennya ekonomichnykh konfliktiv. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 1(5), 235-242. [in Ukrainian].

Gryshova, I. Yu., Stoyanova-Koval', S. S. (2015). Analitychne zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku pidpryyemstv z pozytsiy investytsiynoyi pryvablyvosti. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 2, 195-204. [in Ukrainian].

Gryshova, I., Zaytsev, Yu. (2016). Efektyvnist' marketynhovo-zbutovykh system ahrarnykh pidpryyemstv na tsil'ovykh produktovykh rynkakh. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 1 (5), 99-108. [in Ukrainian].

Benchmarkinh yak metod konkurentnoho analizu: perevahy ta nedoliky. (2019)Retrieved from: http://sesia.in.ua/archi-ves/96. [in Ukrainian].

Vydy benchmarkinhu. The Global Benchmarking Network (GBN). (2019). Retrieved from: https://www.globalbenchmarking.org/index.php/whats-benchmarking/types-of-benchmarking. [in Ukrainian].

Vyshyns'ka, T. L. (2005). Benchmarkinh v Ukrayini: psykholohichnyy aspekt. Praktyk-prodazh, 3, 43-46. Retrieved: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Economics/25408.doc.htm. [in Ukrainian].

Vorobyova, N. P. (2018). Benchmarkinh yak instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti orhanizatsiyi. Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku, 14, 13-20. [in Ukrainian].

Statystyka Ukrayiny. (2019). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.02.120

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023