Організація обліку та розподіл загальновиробничих витрат на металургійних підприємствах

Alona Khmelyuk, Vladyslav Khvostov


Анотація


Вступ. Розглянуто основні принципи та нормативно-правове регулювання організації управлінського (внутрішньогосподарського) обліку та особливості формування та відображення загальновиробничих витрат. Встановлено, що організація управлінського (внутрішньогосподарського) обліку взагалі, в тому числі і загальновиробничих витрат не регулюється і не регламентується державними органами. Його організовують керівники на основі загальних принципів, виходячи з внутрішніх потреб керівництва. Основним внутрішнім розпорядчим документом організації обліку витрат на підприємстві є Наказ про організацію обліку та облікову політику. Доведено, що  складовими облікової політики витрат є: методи калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг; перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат; бази розподілу загальновиробничих змінних і розподілених постійних витрат. Відмічені різні підходи до вибору системи калькулювання виробничої собівартості продукції. Доведено, що головним фактором вибору системи калькулювання є галузеві особливості. Підтверджено доцільність застосування попроцесного (попередільного) методу калькулювання собівартості продукції. Визначено алгоритм калькулювання собівартості куль (прокату). Здійснено оцінку відображення загальновиробничих витрат в системі рахунків обліку на металургійному підприємстві. Встановлено порушення ведення обліку в частині формування загальновиробничих витрат та витрат виробництва. Запропоновано ефективні методи удосконалення обліку загальновиробничих витрат на металургійному підприємстві.

 Мета статті – здійснити оцінку діючих нормативно-законодавчих підходів організації управлінського (внутрішньогосподарського) обліку в Україні, представити особливості формування облікової інформації про витрати на підприємствах металургійної галузі, розробити рекомендацій з удосконалення методичних аспектів обліку та розподілу загальновиробничих витрат металургійних підприємств.

Результати. Встановлено особливості організації обліку витрат в тому числі  загальновиробничих витрат і відображення в системі рахунків та у регістрах обліку; здійснено аналіз діючої методики організації обліку витрат на металургійному підприємстві; представлено алгоритм калькулювання собівартості прокату куль; запропоновано удосконалення організації обліку загальновиробничих витрат з метою додержання єдиних методологічних підходів до ведення обліку витрат.


Ключові слова


управлінський (внутрішньогосподарський) облік; витрати; калькулювання собівартості прокату; виробнича собівартість продукції; попроцесний (попередільний) метод; регістри обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No. 996. Kyiv: Rada.

Accounting Regulations (Standard) 16 “Expenses” (1999). dated 31.12.1999, No.318. Kyiv: Rada.

Methodical recommendations for the formation of the cost of production (works, services) in industry (2007) dated 09.07.2007, No.373. Kyiv: Rada.

Methodical recommendations for the use of accounting registers (2000) dated 29.09.2000, No.356 Kyiv: Rada.

The official site of the public corporation «DMKD» (2018).

Golov, S. F. (2003). Managerial Accounting. Kyiv: Libra.

Ivanyuta, P. V., & Lugivska, O. P. (2011). Resource and cost management. Kyiv: TsUL.

Ogiychuk, M. F. (2013). Workshop on Financial and Management Accounting. Kiev: Alerta.

Khmelyuk, A. V. (2016). Organization of cost accounting for production of metallurgical products. Khmelnytsk: KhNU.

Tsal-Fulko, Yu. S., Moroz, Yu. Yu., Cegelnik, N. I. (2015). Managerial Accounting. Zhytomyr: Ruta.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.106

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022