Обліково-аналітичне забезпечення кредитних операцій та оцінка їх впливу на фінансовий стан металургійного підприємства

Alona Khmelyuk, Kateryna Makovitska


Анотація


Вступ. Розглянуто основні принципи організації обліку кредитних операцій. Встановлено, що на досліджуваному підприємстві організація обліку регламентується внутрішнім розпорядчим документом – Наказом про організацію обліку та облікову політику. Документування операцій здійснюється із застосуванням журнально-ордерної форми обліку, яка передбачає використання дванадцяти із шістнадцяти журналів-ордерів. Здійснено оцінку відображення кредитних операцій в системі рахунків на металургійному підприємстві. Виявлено, що журнально-ордерна форма обліку загромаджує облік та підвищує його трудомісткість і ускладнює повноту відображення здійснення господарських операцій. Доведено доцільність заміни журнально-ордерної форми обліку на журнальну. Відмічено, що оцінку ефективності використання кредитних операцій необхідно здійснювати шляхом оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Представлено поетапний алгоритм аналізу фінансового стану металургійного підприємства. Здійснено оцінку міри покриття зобов’язань підприємства його активами. Підтверджено, що жоден із показників ліквідності в динаміці не відповідає нормативним значенням, а підприємство може мати статус «банкрут».   Здійснено оцінку фінансової стійкості підприємства. Встановлено, що підприємство має недостатність власних оборотних засобів, власних і позичкових джерел формування запасів і витрат та загальної величини основних джерел формування запасів і витрат. Запропоновано ефективні методи оздоровлення фінансової стійкості підприємства шляхом підвищення ефективності використання кредитних ресурсів, прискорення оборотних активів та збільшення робочого капіталу.

Мета. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з удосконалення обліку кредитних операцій в системі регістрів бухгалтерського обліку; оцінка їх впливу на фінансовий стан металургійного підприємства та шляхи оздоровлення фінансової стійкості металургійного підприємства.

Результати. Встановлено особливості організації обліку металургійного підприємства в частині документування та обліку кредитних операцій і відображення в системі рахунків та у регістрах обліку; здійснено поетапний аналіз фінансового стану металургійного підприємства в динаміці; виявлено закономірності та тенденції функціонування промислового підприємства; запропоновано удосконалення організації обліку кредитних операцій шляхом впровадження журнальної форми обліку; розроблено заходи з оздоровлення фінансової стійкості металургійного підприємства.


Ключові слова


кредитні операції; облік; журнали-ордери; ліквідність; платоспроможність; фінансовий стан; металургійне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No.996. Kyiv: Rada.

Regulations on the procedure for formation and use by banks of Ukraine of reserves for compensation of possible losses on active banking transactions. (2012). dated 25.01.2012, No.23. Kyiv: Rada.

Methodical recommendations for the use of accounting registers (2000) dated 29.09.2000, No.356 Kyiv: Rada.

The official site of the public corporation «DMKD» (2018).

Guidelines for accounting policies of the company (2013) dated 27.06.2013, No.635. Kyiv: Rada.

Brichem, E. F. (1997). Fundamentals of Financial Management. Kiev: Youth.

Butinets, F. F. (1996). Accounting Theory. Zhytomyr: LIVES.

Nesterenko, M. V., Andronova, M. V. (2009). Accounting and analysis of credit operations. Economic space, 23/2, 172–173.

Tsal-Fulko, Yu. S. (2002). Financial statements of the enterprise and its analysis. Kyiv: TsUL.

Sheremet, O. O. (2009) Financial Analysis: A Textbook. Kyiv: Condor.

Khmelyuk, A.V. Maksyutenko, I.G. (2018). Assessment of cash flow efficiency as a component of analysis of financial condition of metallurgical enterprise. Proceedings of the international scientific and practical Internet conference "World of Economic Science". Ternopil.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.096

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022