Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях інноваційних зрушень Індустрії 4.0

Natalia Skorobogatova


Анотація


Вступ. Міжнародна конкурентоспроможність країни є одним з визначальних чинників її економічного зростання. Особливого значення набуває визначення ключових факторів та аналіз досвіду передових країн щодо забезпечення високого рівня добробуту в умовах сучасного стану розвитку промисловості та застосування інформаційних технологій.

Мета. Метою дослідження є обґрунтування напрямів підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн у реаліях Індустрії 4.0.

Результати. У статті досліджено сутність міжнародної конкурентоспроможності країн та систематизовано фактори, які на неї впливають на макро- та мікрорівнях. Доведено, що країни, які в основу стратегії свого розвитку поклали саме інноваційну складову, досягли позицій лідера у рейтингах економічного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності. Досліджено сутність концепції Індустрії 4.0 та проаналізовано інструменти, за допомогою яких вона отримує практичну реалізацію. На основі аналізу аналітичних даних визначено, що країни, які є лідерами інноваційного розвитку через застосування таких інструментів Індустрії 4.0, як кіберфізичні системи, інтернет речей, обробка великих даних, розумне підприємство та місто, управління життєвим циклом товару, хмарні обчислення, адитивне виробництво, сформували та реалізували свої конкурентні переваги за рахунок підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємств.

На основі результатів динамічного кореляційного аналізу техніко-економічних показників визначено особливості розвитку та формування міжнародної конкурентоспроможності по трьох групах країн: з високим, середнім та низьким рівнем інноваційної активності. З метою підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності Україні доцільно імплементувати досвід країн першої та другої груп.

Окреслено перспективи подальшого світового розподілу країн за рівнем їх конкурентоспроможності з урахуванням поширення положень концепції Індустрії 4.0. За результатами дослідження надано пропозиції щодо підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України на засадах концепції сталого розвитку в умовах Індустрії 4.0. шляхом дотримання стратегії концентрації на пріоритетних галузях економіки, що дозволить раціонально розподіляти наявні ресурси та залучати за необхідності іноземні.


Ключові слова


міжнародна конкурентоспроможність; Індустрія 4.0; сталий розвиток; інноваційний розвиток; індекс глобальної конкурентоспроможності; кореляційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Akmayev, A. I., Kovalenko, N. V. (2009). Udoskonalennya otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva v umovakh hlobalizatsiyi [Improving the assessment of enterprise competitiveness in the context of globalization.]. Problemy materyalnoy kultury – Problems of material culture, 7, 7-10 [in Ukrainian].

Kutidze L. S. (2003). Rol stratehichnoho marketynhu u formuvanni eksportnoho potentsialu rehionu [The role of strategic marketing in shaping the export potential of the region]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika». Lohistyka – Bulletin of NU «Lviv Polytechnic». Logistics, 472, 103-108 [in Ukrainian].

Nesterenko, S. A. (2012). Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryyemstv: upravlinskyy aspekt [Competitiveness of agricultural enterprises: a managerial aspect]. Kyiv. [in Ukrainian].

Porter, M. (2004). Mizhnarodna konkurentsiya [International competition]. Moscow: Mizhnarodni vidnosyny [in Russian].

Piddubnyy, I. O., Piddubna, A. I. (2004). Upravlinnya mizhnarodnoyu konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Management of the international competitiveness of the enterprise]. Kharkiv: INZhEK [in Ukrainian].

Shlyusarchyk, B. (2003). Popytovo-propozytsiyni peredumovy konkurentospromozhnosti v suchasnykh teoriyakh mizhnarodnoyi torhivli [Demand-supply prerequisites for competitiveness in modern theories of international trade]. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 3, 16-22. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu/2003 [in Ukrainian].

Fatkhutdynov, R. A. (2000). Konkurentosposobnost: ekonomyka, stratehyya, upravlenye [Competitiveness: economics, strategy, management]. Moscow: Infra-M [in Russian].

Gergel, M. Yu., Skorobogatova, N. Ye. (2014). Model otsinky konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryyemstva [Assessment model of competitiveness of industrial enterprise]. Ekonomichnyy forum – Economic Forum, 1, 153-161 [in Ukrainian].

Global Innovation Index 2018 – WIPO. Retrieved from: https://www.wipo.int [in English].

The Global Competitiveness Report (2018). Retrieved from: http://reports.weforum.org/global-tsompetitiveness-report-2018/ [in English].

Doing Business – 2019. Measuring Business Regulations. (2019). Retrieved from: https://www.doingbusiness.org/ [in English].

Matyushenko, I. Yu. (2017). Perspektyvy rozvytku konverhentnykh tekhnolohiy v krayinakh svitu y Ukrayini dlya vyrishennya hlobalnykh problem [Prospects for the development of convergent technologies in countries of the world and Ukraine to solve global problems]. Kharkiv [in Ukrainian].

Chetvertaya promyshlennaya revolyutsyya. Populyarno o hlavnom tekhnolohycheskom trende XXI veka [The fourth industrial revolution. It is popular about the main technological trend of the 21st century]. Retrieved from: http://www.tadviser.ru [in Russian].

Ofitsiynyy sayt Asotsiatsiyi pidpryyemstv promyslovoyi avtomatyzatsiyi Ukrayiny. Retrieved from: https://appau.org.ua [in Ukrainian].

Bilan, V. I. (2010). Innovatsiyna sfera Nimechchyny: tendentsiyi rozvytku ta shlyakhy vykorystannya prohresyvnoho dosvidu dlya Ukrayiny [Germany's Innovation Sphere: Development Trends and Ways to Use Progressive Experience for Ukraine]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Germany's Innovation Sphere: Development Trends and Ways to Use Progressive Experience for Ukraine, 17, 452-456 [in Ukrainian].

The World Bank. Retrieved from: https://www.worldbank.org/ [in English].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.021

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022