Шляхи забезпечення економічної рівноваги через забезпечення фіскальної стійкості

Taras Marshalok, Ivanna Moroz


Анотація


Вступ. Інструменти фіскальної політики та ефективний процес управління ними є запорукою подолання економічних флуктуацій та досягнення економічного розвитку. Лише якісні та ефективні податкова, видаткова та боргова державні політики здатні забезпечити фіскальну стійкість у країні та конкурентність у світовому економічному середовищі. Водночас бажаного результату в соціально-економічній площині можна досягти лише в комплексі, забезпечивши рівноважний стан при реалізації заходів держави в кожній із зазначених сфер. Тому дослідження проблеми формування фіскально стійкого середовища, вироблення чіткої стратегії соціально-економічного розвитку на основі застосування ефективної моделі фіскальної політики, досягнення якісного поєднання основних параметрів податкової, видаткової та боргової систем у процесі формування ефективної економічної доктрини країни загалом є надзвичайно актуальним питанням. Такий аналіз дозволить отримати якісні наукові результати та зробити необхідні висновки. Зокрема, аналіз сутності та основних особливостей фіскальної стійкості, опрацювання різних підходів та методик до її визначення, місце такого індикатора у формуванні параметрів фіскальної політики зокрема та стратегії економічного розвитку загалом дозволять виокремити сильні та слабкі сторони вітчизняної фіскальної політики, а також окреслити головні виклики, які стоять перед Україною на шляху досягнення стійкого соціально-економічного середовища.

Методи. У процесі дослідження використані загальнонаукові та емпіричні методи економічної науки, що ґрунтуються на системному підході, зокрема: методи наукового пізнання: діалектичний і логічний, аналізу та синтезу, узагальнення, графічного, наукового абстрагування – при дослідженні сутності фіскальної стійкості, впливу такого показника на економічну кон’юнктуру в країні.

Результати. У науковій статті розглянуто сутність фіскальної стійкості, на основі чого розроблено власне трактування цього поняття, відповідно до якого показник фіскальної стійкості – такий, який вказує на здатність уряду проводити ефективну фіскальну політику з метою забезпечення розвитку економіки, подолання економічних дисбалансів, виявлення загроз економічних криз та перспектив економічного зростання.

У роботі розглянуто різні методики, відповідно до яких визначається фіскальна стійкість. Встановлено, що кожна методика містить різні параметри та не може бути ефективною для всіх країн. Зокрема, одні можуть бути використані в країнах із розвинутими економіками, високим рівнем фіскального простору, але не підходитимуть для тих, рівень економічного та соціального розвитку у яких є гіршим або ж соціально-економічне становище яких знаходиться на досить низькому рівні. Тому для розрахунку фіскальної стійкості важливо проводити ґрунтовний аналіз не лише фіскальних, а й соціальних та макроекономічних показників.

Перспективи. Отримані результати наукового дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, які займаються проблемами у сфері фіскальної політики, в царині антициклічного та антикризового регулювання економіки.


Ключові слова


Шляхи забезпечення економічної рівноваги через забезпечення фіскальної стійкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Balassone, F., & Franco, D. (2000). Assessing Fiscal Sustainability: A Review of Methods with a View to EMU. Fiscal Sustainability, 21-60.

Blanchard, O. (1990). Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators. OECD Working Paper, 79.

Dinh, H. (1999). Fiscal solvency and sustainability in economic management. World Bank Policy Research Working Paper, 2213. Washington: World Bank.

Fiscal Adjustmentinan Uncertain World. (2013). Fiscal monitor. URL: http://www.imf. org/external/pubs/ft/fm/2013/01/fmindex.htm.

Fiscal sustainability. (2018). OECDiLibrary. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013/fiscal-sustainability_gov_glance-2013-11-en.

Fiscal Sustainability Report – 2012. (2012). European Economy, 8, 204.

Genorio, H. (2005). General Government Debt Sustainability in Slovenia. Prikazi in analize, XII (2), 57-87.

Hemming, R., Petrie, M. (2000). A Framework for Assessing Fiscal Vulnerability. URL: http://www.bancaditalia.it/studiricerche/convegni/atti/ fiscal_sust/i/061-094_chalk_and_hemming.pdf.

Horne, J. (1991). Indicators of Fiscal Sustainability. IMF Working papers. 1991. WP/91/5.

Public finances in EMU – 2006. (2006). European Economy, 3, 459.

Public finances in EMU – 2009. (2009). European Economy, 9, 180.

Public Finances in EMU 2009. (2009). URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ publication15390_en.pdf.

Topalova, P., & Nyberg, D. (2010). What Level of Public Debt Could India Target? IMF Working Paper, 7, 27.

Bashko, V. Y. (2017). Fiskal'na stiykist' ta byudzhetni pravyla v Ukrayini [Fiscal sustainability and budgetary rules in Ukraine]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 6, 26-37. [in Ukrainian].

Horyunov, E., & Kotlykoff, L., & Synel'nykov-Murylev, S. (2015). Teoreticheskie osnovy byudzhetnoho razryva kak pokazatelya dolhosrochnoy fiskal'noy ustoychyvosti i eho otsenka dlya Rossii [Theoretical foundations of the budget gap as an indicator of long-term fiscal sustainability and its assessment for Russia]. Moscow. [in Russian].

Kopych, R. I. (2011). Praktychni pidkhody do vyznachennya fiskal'noyi stiykosti krayin Tsentral'noyi ta Skhidnoyi Yevropy [Practical approaches to determining the fiscal sustainability of Central and Eastern Europe]. Ekonomika i prohnozuvannya – Economics and forecasting, 3, 42-60. [in Ukrainian].

Laktionova, O. A. (2014). Metodychnyy pidkhid do otsinky hnuchkosti fiskal'noyi polityky v umovakh tsyklichnoho rozvytku ekonomiky [Methodical approach to the assessment of fiscal policy flexibility in the context of cyclical economic development]. Problemy Ekonomiky – Problems of Economy, 3, 124-138. [in Ukrainian].

Tymoshenko, M. V. (2013). Fiskal'na stiykist' yak pidgruntya seredn'ostrokovoho byudzhetnoho planuvannya [Fiscal stability as a basis for medium-term budgetary planning]. Naukovi zapysky, 23, 189-193. [in Ukrainian].

Byudzhetne obmezhennya [Budget constraint]. (2018). Wikipedia. 2018. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F. [in Ukrainian].

Tsytsyk, R. V. (2013). Kryteriyi fiskal'noyi stiykosti derzhavnykh finansiv [Criteria for fiscal sustainability of public finances]. Ekonomika rozvytku – Economics of Development, 4, 43-46. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.049

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022