Аналіз фінансового стану як ефективний інструмент управління подальшим розвитком підприємства

Oksana Lisnichuk, Olga Shpakovska


Анотація


Вступ. Ефективність функціонування підприємства визначається стійкістю його фінансового стану. В процесі проведення аналізу фінансового стану формується інформаційна база, на основі якої керівники мають змогу приймати правильні управлінські рішення.  

Мета. Метою дослідження є виокремлення основних підходів щодо аналізу фінансового стану підприємства, визначення напрямів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Метод (методологія). Методологічною базою дослідження є загальнонаукові методи – метод узагальнення, порівняння та опису, методи систематизації даних щодо визначення напрямів підвищення ефективності розвитку підприємства.

Результати. В ході дослідження визначено поняття фінансового стану підприємства. Розглянуто основну мету та завдання аналізу фінансового стану підприємства. Проаналізовано основні напрями використання інформаційної бази для проведення діагностики фінансового стану. Рекомендовано застосування антикризових заходів, для подолання фінансової кризи на підприємстві.

 


Ключові слова


фінансовий стан; аналіз фінансового стану; інформаційне забезпечення; експрес-діагностика; фундаментальна діагностика; антикризові заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazilinska, Y. O. (2011). Financial analysis: theory and practice. Kyiv: Centre of scientific literature [in Ukrainian].

Bedrinets, M. D. & Dovgan, L. P. (2018). Finansy pidpryiemstv [Finances of enterprises], Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Zahorodna, O. M., & Seredynska, V. M. (2018). Formation of the mechanism of diagnostics of the financial state of the enterprise. Ternopil: Status and Prospects of Development of Accounting Information System in Ukraine [in Ukrainian].

Knyshek, O. O., & Tarasenko, Yu. O. (2018). Financial analysis of enterprise activity in conditions of economic instability. Economic space, 139, 172-181 [in Ukrainian].

Kosarieva, I. P., Khokhlov, M. P., & Biriukova, V. V. (2018). Research of theoretical basis of the financial state of the enterprise. Market infrastructure, 19, 101-106. [in Ukrainian].

Lisnichuk, О. А. (2012). Diagnosis of development crisis phenomena at the enterprise. Sustainable economic development, 5(15), 120-126. [in Ukrainian].

Lukianova, V. V., & Labunets, O. O. (2018). Diagnostics of the financial state of the enterprise and the ways of its improvement. Azov Economic Bulletin, 2(07), 66-69 [in Ukrainian].

Podderyogin, A. M. (2018). Methodical approaches to estimation of the financial state of the enterprise: domestic and foreign experience. Proceedings of the UFSU, 1, 150-160. [in Ukrainian].

Yunatskyy, M. O. (2018). Review of modern methods of forecasting the financial state of an enterprise. An efficient economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232. [in Ukrainian].

Yuriy, E. O. (2018). Ways to improve the financial condition of the company in today's environment. Economy and society, 16, 560-565. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.028

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022