Концепція побудови модельної підтримки планування соціально відповідальної діяльності підприємства

Lyudmyla Potrashkova


Анотація


Вступ.  Під час планування соціально відповідальної діяльності менеджмент підприємства зіштовхується з проблемою: вплив такої діяльності на ресурсну систему та потенціал підприємства є неоднозначним, і його складно оцінити. З одного боку, соціально відповідальні заходи позитивно впливають на імідж підприємства, але з іншого боку – вони потребують додаткових витрат ресурсів підприємства (оскільки ці заходи за своєю суттю спрямовані на забезпечення підвищеного рівня задоволення інтересів широкого кола стейкхолдерів). Цей факт утруднює планування соціально відповідальної діяльності підприємства. Як наслідок, менеджменту підприємств потрібен інструментарій у вигляді економіко-математичних моделей, які би дозволили: оцінювати вплив соціально відповідальної діяльності на різні види ресурсів підприємства та на його потенціал в цілому; приймати рішення з планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі врахування завдання відтворення потенціалу підприємства.

Мета. Метою даного дослідження є розробка концепції побудови модельної підтримки планування соціально відповідальної діяльності підприємства з урахуванням впливу такої діяльності на потенціал підприємства.

Результати. Для досягнення поставленої мети у роботі на основі аналізу теорії і практики корпоративної соціальної відповідальності сформульовані положення концепції, які формують вимоги до модельної підтримки планування соціально відповідальної діяльності підприємства. Згідно з цією концепцією, планування соціально відповідальної діяльності має базуватися на оцінюванні потенціалу підприємства та його динаміки. Для того щоб отримати більш точну оцінку впливу соціально відповідальної діяльності підприємства на різні типи ресурсів та потенціал підприємства, модельна підтримка процесів планування має містити моделі поведінки стейкхолдерів підприємства з урахуванням фактору соціальної відповідальності стейкхолдерів та динаміки характеристик їхніх відносин з підприємством.

Висновки. Запропоновані розробки спрямовані на підвищення обґрунтованості планування соціально відповідальної діяльності підприємств.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; соціально відповідальна діяльність підприємства; планування діяльності підприємства; економіко-математичні моделі; потенціал підприємства; стейкхолдери підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Ackerman, R. W. & Bauer, R. A. (1976). Corporate Social Responsiveness: modern dilemma. Reston, VA: Reston Publishing Company.

Bowen, H. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York : Harper and Row.

Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle: what does the businessman owe to society. Business Horizons, 10 (4), 45–50.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34 (4), 39–48.

Hashimoto, T., Shinohara, T. & Egashira, S. (2009). On dissemination mechanism of corporate social responsibility (CSR): Analysis with agent simulation. Normative Multi-Agent Systems. Dagstuhl Seminar Proceedings 09121.

http://drops.dagstuhl.de/opus/frontdoor.php?source_opus=1911101.

Aliakbaria, A. A & Seifbarghy, M. (2011). Supplier Selection Model for Social Responsible Supply Chain. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 8, 41–53.

Ramazanov, S. (2003). Integral nonlinear dynamic ecological economic model for system controlling. Project management and development of production, 4 (8), 94-100.

Ramazanov, S. (2009). Integrative model of the program (project) ecologic-economic management as a complex system on the base of knowledge and fuzzy logic. Project management and development of production, 2 (30), 64-70.

Ramazanov, S. (2016). The problem of sustainable development and the integrated model of eco-economic management under the global crisis. Economics of Development, 2, 63-72.

Potrashkova, L. (2018). The Support of Decision-Making for Strategic Planning of the Socially Responsible Activity of Enterprise on the Basis of Evaluation of its Potential. Business Inform, 11, 187-201.

Zaruba, V. & Potrashkova, L. (2010). Systematic approach to enterprise potential analysis. Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 8 (150), 59-62.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.051

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022