Асиметрії ринку праці та механізми їх регулювання в умовах досягнення цілей сталого розвитку

Arthur Romanov


Анотація


Вступ. Ключовими викликами у процесі досягнення Глобальних цілей сталого розвитку є забезпечення економічного зростання, зайнятості населення, подолання безробіття, особливо серед молоді, що обумовлює розвиток стабільного ринку праці. Ринок праці як економічні відносини з приводу найму робочої сили не лише є вагомою складовою будь-якої економіки, але й тісно пов’язаний з ринками капіталу, товарів та послуг.

Метою роботи є з’ясування національних особливостей і тенденцій ринку праці та обґрунтування механізмів регулювання асиметрій його розвитку з урахуванням світової практики.

Методи (методологія): методи структурно-логічного аналізу (для здійснення теоретичних узагальнень і формулювання пропозицій регулювання ринку праці у контексті досягнення Глобальних цілей сталого розвитку); методи деталізації та синтезу (для вивчення ринку праці); статистичні методи.

Результати. У статті досліджено асиметрії розвитку ринку праці. Виявлено низку проблем, які негативно впливають на ефективність державної політики та досягнення Глобальних цілей сталого розвитку Це такі проблеми, як можливості працевлаштування, особливо для молоді; нерівномірність зайнятості за регіонами, віковими групами, статтю; неформальна зайнятість. Окрему увагу приділено основним показникам досягнення цілі сталого розвитку «Гідна праця та економічне зростання»; це такі показники як річні темпи зростання ВВП; рівень зайнятості; середній заробіток жінок та чоловіків; рівень безробіття за статтю, віком та серед осіб  з обмеженими можливостями; питома вага молоді (віком 15-24 роки), яка не навчається і не працює та інші. Запропоновано механізми регулювання асиметрій ринку праці в Україні. Зокрема, реформа ринку праці та перегляд трудового законодавства; інвестування в освіту; розвиток когнітивних та соціально-побутових навиків; створення нових робочих місць, співпраця усіх сторін соціально-трудових відносин та інші.


Ключові слова


сталий розвиток; ринок праці; зайнятість; безробіття; заробітна плата; міграція робочої сили; освіта; навички працівників; реформи ринку праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019). Tsili staloho rozvytku [Sustainable Development Goals]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Kolot, A. M., & Herasymenko, O. O. (2018). Novitni hlobal'ni tendentsii u sferi zajniatosti i dokhodiv ta ikh vplyv na sotsial'nu nerivnist' [Recent global trends in employment and income and their impact on social inequality]. Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social-labor relations: theory and practice, 1, 6–33. [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (2012). Problemy rozvytku rynku pratsi v konteksti sotsial'noi polityky Ukrainy, zahroz ta vyklykiv XXI stolittia [Problems of labor market development in the context of social policy of Ukraine, threats and challenges of the 21st century]. Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia – Labor market and employment, 2, 41–45. [in Ukrainian].

Mishchuk, N., Zavada, O. (2019). Statistical analysis of the level of economic activity and level of unemployment in Ukraine. Economic analysis, 29 (1), 29-35. [in Ukrainian].

Naumova M. A. (2019). Vplyv hlobal'nykh vyklykiv na funktsionuvannia rynku pratsi [The impact of global challenges on the functioning of the labor market]. BIZNESINFORM, 1, 40-49 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019). Pytannia zboru danykh dlia monitorynhu realizatsii tsilej staloho rozvytku [Data collection issues for monitoring the implementation of sustainable development goals]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-zboru-danih-dlya-monitorin-686r [in Ukrainian].

President of Ukraine. (2019). Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. [On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [in Ukrainian].

Sarioglo, V. (2019). External labor migration in Ukraine: motives, scope, consequences. Economic analysis, 29(1), 36-43. [in Ukrainian].

Sytuatsiia na rynku pratsi ta rezul'taty diial'nosti derzhavnoi sluzhby zajniatosti [The situation on the labor market and the results of the activity of the state employment service]. Retrieved from https://www.dcz.gov.ua/analitics/all. [in Ukrainian].

Ukrains'kyj rynok pratsi: imperatyvy ta mozhlyvosti zmin [The Ukrainian labor market: imperatives and opportunities for change]. Retrieved from http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf. [in Ukrainian].

Skills forecast trends and challenges to 2030. Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. (2017). Sustainable Development Goals: Ukraine / National Report. Retrieved from http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf.

The Sustainable Development Goal indicators. Retrieved from https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/Overview.

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution A/RES/70/1 adopted by the General Assembly. Retrieved from http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/SD_resolution_NY_2015.pdf.

UNCTAD ISAR (2019). Guidance on Core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2019d1_en.pdf.

World Bank. 2019. World Development Report 2019 : The Changing Nature of Work. World Development Report;. Washington, DC: World Bank. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.058

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022