Закордонний досвід стратегічного планування регіонального розвитку

Natalia Kuharskaya


Анотація


Вступ. Стратегічні цілі соціально-економічного розвитку регіонів України, які було поставлено в чисельних концепціях, стратегіях, програмах та інших стратегічних документах, як на державному, так і на регіональному рівнях, досягнути не були. Це пов’язано з відсутністю взаємопов’язаності цих документів, механізму контролю за їх виконанням та не відповідністю реальним потребам регіонів.

Мета. Метою дослідження є розкриття організації стратегічного планування регіонального розвитку у Франції, Німеччини, США, Канади та Японії, що може стати основою подальшого, більш ретельного, стратегічного планування розвитку регіонів України.

Результати. Створення та механізм реалізації стратегії розвитку регіонів Франції розглядається як постійний процес з акцентом на реструктуризацію регіонів, максимальне використання їх потенціалу, підтримку малого та середнього бізнесу шляхом узгодження державного плану з приватним бізнесом та координації їх інтересів з державою. Значну увагу приділено екологічної складової розвитку на мезорівні.  Основними вимогами стратегічного планування в Німеччині виступають: консенсус економічних інтересів основних регіональних стейкхолдерів; визначення конкретних учасників процесу стратегічного планування, координаторів і користувачів досягнутими результатами; встановлення чітких пріоритетів у розвитку території, забезпечених ресурсами; адекватність організаційної структури координатора щодо процесу досягнення заявлених в стратегічному плані цілей. Стратегічне планування регіонального розвитку в США спирається на тотальну комп'ютеризацію, здійснюється на основі єдиної мережі дев'яти економічних районів країни, яка є базою для здійснення комплексного підходу до регулювання розвитку регіонів відповідно до національної стратегії, встановленні формату результативних планів та звітів та порядку дій при їх невиконанні, персональної відповідальності за досягнення результатів. В Канаді важливим у стратегічному плануванню є обов'язковість апробації інструментарію, передбаченого в стратегічному плані, на окремих територіальних майданчиках адміністративних утворень.

Механізм реалізації стратегічного планування в Японії спирається на жорстку орієнтацію на досягнення групових цілей, в силу чого центральний уряд визначає спектр інструментів розвитку регіонів, на регіональні органи покладено його здійснення, а приватний бізнес планує свою діяльність, виходячи з показників національної стратегії.  Удосконалення зарубіжного досвіду повинно будуватися з урахуванням специфіки нашої країни.


Ключові слова


Україна; стратегічне планування; регіон; Франція; Німеччина; США; Канада

Повний текст:

PDF

Посилання


Bovron, B., Vihoda, A., Devidson, H., Mamonova, V., Fediv, I., & Sanzharovs'kyy, I. (2008). Rozroblennya ta vprovadzhennya stratehichnoho planu rozvytku rehionu. Kyiv : Vyd-vo K.I.S.

Varnaliy, Z. S., Vorotin, V. Ye., & Kuybida, B. C. (2007). Derzhavna rehional'na polityka Ukrayiny: osoblyvosti ta stratehichni priorytety. Kyiv: NISD.

Vasylenko, V. N. (2016). Mnohomernost' parametrov rehyona: terrytoryy, systemu, prostranstva. Druzhkovka: Yuho-Vostok.

Voynarenko, M. P., & Bohatchyk, L. A. (2014). Vykorystannya klasternoho instrumentariyu pry rozrobtsi subrehional'nykh stratehiy pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky rehioniv. Aktual'ni problemy ekonomiky, 8 (158), 171-182.

Pavlyuk, A. P., Pokryshka, D. S., & Belins'ka, Ya. V. (2012). Strukturni peretvorennya v Ukrayini: peredumovy modernizatsiyi ekonomiky. Kyiv : NISD.

Lyashenko, V. I., & Kotov, Ye. V. (2015). Ukrayina ХХІ: neoindustrial'na derzhava abo «krakh proektu»? Poltava.

Smentyna, N. V. (2015). Stratehichne planuvannya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku na mezorivni: teoriya, metodolohiya, praktyka: monohrafiya / N. V. Smentyna. Odesa : Atlant.

Sukhorukov, A. I. Kharazishvili, Yu. M. (2012). Modelyuvannya ta prohnozuvannya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny. Kyiv: NISD.

Kukhars'ka, N. O., & Klevtsevych, N. A. (2018). Normatyvno-pravovyy mekhanizm zabezpechennya stratehichnoho planuvannya rehional'noho rozvytku. Biznes-inform, 1, 79-84.

Desjardin, X. (2008). 10 ans de planification territoriale: quel impact sur la ville et les mobilités. Transports urbains, №113, Juin, 3–9.

Jourdan, G. (2009). Le système de planification français au défis de la cohérence territoriale et du développement durable // Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires (PACTE). Institut d’Études Politiques [IEP]. Grenoble — CNRS: UMR5194. Université Pierre-Mendès-France — Grenoble II. Université Joseph Fourier – Grenoble I. halshs-00374354, version 1. 8 Apr 2009.

Shchytynskyy, V. A. (n.d.). Rossyyskyy oput y zarubezhnaya praktyka stratehycheskoho terrytoryal'noho planyrovanyya. Upravlenye razvytyem terrytoryy. Retrieved from: http://www.gisa.ru

Hrynchelya, B. M., Kostulevoy, N. E. (1999). Sotsyal'no oryentyrovannoe mestnoe samoupravlenye: Oput horodov Hermanyy dlya Rossyy. SPb. : Nauka.

Systema stratehycheskoho planyrovanyya SShA. – Bloh Yuryya Storozheva. (n.d.). Retrieved from: https://yury-st.livejournal.com/294130.html

Hubanov, S. S. (2014). Promushlennaya polytyka y hosudarstvo. Ekonomist, 7, 3-14.

Abashev, D. A. (2017). Detsentralyzovannaya systema stratehycheskoho planyrovanyya kak prymer vovlechenyya obshchestva v protsess planyrovanyya y upravlenyya: oput Kanadu. Upravlenye еkonomycheskymy systemamy. Retrieved from: http://uecs.ru/uecs-100-1002017/item/4470-2017-06-27-06-33-27.

Douay, N. (2008). La planification urbaine. À l’épreuve de la métropolisation: enjeux, acteurs et stratégies à Marseille et à Montréal. Montréal, 2008. – 396 p.

Matvyychuk, L. N., & Kucheryavenko, S. A. (n. d.). Metodycheskye polozhenyya formyrovanyya ratsyonal'noho mekhanyzma planyrovanyya y prohnozyrovanyya sotsyal'no¬еkonomycheskoho razvytyya rehyona. Sovremennaya nauka: aktual'nue problemu teoryy y praktyky. Retrieved from: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/ep1601/1832a?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

Konichi, Tani. (1997). Planning Through National Consensus. Work in Business United Nations University. Tokyo, Vol. 10, May , 7.

Masatakе, V. (n. d.). Poslevoennaya polytyka razvytyya rehyonov v Yaponyy y rekomendatsyy dlya Rossyy. Retrieved from: http://www.dailystroy.ru.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.118

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022