Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я України: новий підхід до розвитку управлінського персоналу

Svyatoslav Kis, Ivanna Zapukhlyak, Oleg Yatsyuk, Galyna Malynovska


Анотація


Вступ. Стаття присвячена проблемі розвитку управлінського людського капіталу вітчизняних закладів охорони здоров’я як основи забезпечення ефективного реформування медичної сфери. Актуальність дослідження зумовлена високою ступінню залежності реалізованих та планованих змін в галузі медицини від знань, вмінь, навичок та досвіду представників керівного корпусу медичних установ.

Мета. В статті проведено аналіз існуючих вимог та рекомендацій до реалізації процесів забезпеченості медичних установ керівним персоналом відповідної кваліфікації та траєкторії його розвитку, які стали предметом дослідження. Звернуто увагу на необхідність удосконалення підходів до розвитку управлінського людського капіталу закладів охорони здоров’я з врахуванням умов інтелектуальної економіки, які характеризуються домінування нематеріальних ресурсів.

Метод (методологія). Використання підходу, запропонованого американським психологом Е. Гізеллі та досліджень вітчизняних науковців дозволили сформувати графічну залежність ефективності діяльності медичного закладу від рівня розвитку людського капіталу управлінського корпусу. Визначено та охарактеризовано сценарії діяльності закладу охорони здоров’я в залежності від обраної траєкторії розвитку керівників. За результатами обґрунтування оптимістичного сценарію діяльності медичної установи сформовано профіль компетентностей особи-керівника у вигляді професійних компетентностей та особистісних якостей.

Результати. Проведене опитування діючих та потенційних керівників медичних закладів дозволило встановити ступінь важливості сформованих характеристик для такої категорії управлінців. Отримані і опрацьовані за розробленою методикою результати демонструють найвищу ступінь важливості за такими особистісними характеристиками як «людиноорієнтованість» та «інноваційна здатність». Пропозиціями з удосконалення розвитку управлінського людського капіталу медичних закладів став розроблений перелік здатностей, вмінь і навичок керівника, а також можливостей їх здобуття в системі підготовки управлінців медичної галузі.


Ключові слова


людський капітал; розвиток людського капіталу; заклад охорони здоров’я; компетентності персоналу; ефективність діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Qualitative changes that are happening today. Government portal. Reforms. (2019). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi. [in Ukrainian].

Korolenko, V. V., & Yurochko, T. P. (2018). Personnel policy in the field of health care of Ukraine in the context of European integration. Kyiv, 96 p. [in Ukrainian].

Popchenko, T. P. (2012). Regarding personnel policy in reforming the national healthcare sector. Analytical note of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/808/ [in Ukrainian].

Hrishnova, O., & Brintseva, O. (2019). Human Capital Formation in Healthcare: Fictitization Reducing Problems & Directions. Economy, 2(203), p.11-15. [in Ukrainian].

The 5 Most Important Skills for Healthcare Leaders. Retrieved from: https://www.peoplefluent.com/blog/recruitment/5-most-important-skills-healthcare-leaders/.

Kvas Andreja, Seljak Janko, and Stare Janez . (2013). The Use of Competency Models to Assess Leadership in Nursing. Retrieved from: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453892/IranJ Public Health.

Health care reform. Government portal. Reforms. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 31.10.2018 No. 1977 «On Amendments to the Handbook of Qualification Characteristics of Occupations of Employees. Issue 78 «Health Care». Retrieved from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-kraini-vid-31102018--1977-pro-vnesennja-zmin-do-dovidnikakvalifikacijnih-harakteristik-profesij-pracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorovja [in Ukrainian].

Lashkul, Z. V. (2015). Features of training of health care managers in modern conditions. Proceedings of the scientific-practical conference «The state's task in ensuring the effective personnel policy of the health care system». Kyiv, p. 66-70. [in Ukrainian].

Modern system of training of leaders in health care of Ukraine. (2019). Guidelines. Kyiv, 46 p. [in Ukrainian].

Kis, S. Ya. (2016). Scientific bases of intellectualization of activity of enterprises: dissertation. … .Doc. econom. Sciences: 08.00.04 - Economics and Management of Enterprises (by type of economic activity). Ivano-Frankivsk, 493. [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On Amendments to Some Laws of Ukraine on Improving Higher Education Educational Activities». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.017

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022