Промисловий потенціал регіонів та завдання регіональної промислової політики в умовах реіндустріалізації

Liudmyla Deineko, Olena Tsyplitska


Анотація


Вступ. В умовах зростання міжрегіональних економічних диспропорцій та деіндустріалізації економіки особливого значення набуває нарощення промислового потенціалу регіонів як каталізатор регіонального вирівнювання та економічного зростання. За рахунок розвитку промисловості та інших видів діяльності, що проникають до виробничих ланцюгів, можна забезпечити відновлення економік відсталих регіонів.

Мета. Метою дослідження є розробка рекомендацій із реалізації регіональної промислової політики щодо використання промислового потенціалу регіонів для вирівнювання міжрегіональних диспропорцій.

Метод (методологія). В дослідженні застосовано методику статистичного аналізу ступеня нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів на основі коефіцієнтів варіації та картографічного методу; за допомогою кореляційного аналізу оцінено зв’язок між часткою промисловості за кількістю працюючих в економіці регіону та ВРП на душу населення; методику оцінки промислової спеціалізації регіонів на основі визначення коефіцієнтів локалізації галузей промисловості; методику визначення промислового потенціалу регіонів на основі наявного обсягу промислового виробництва та його можливого приросту, внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів та кадрового потенціалу, з використанням статистичного та порівняльного аналізу; рекомендації із використання напрямів та інструментів регіональної промислової політики визначено на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду та у відповідності до нових викликів промислового та регіонального розвитку України.

Результати. Встановлено, що за період 2010-2017 рр. рівень дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів в Україні значно зріс. Розкрито промисловий, інвестиційний та трудовий потенціал регіонів, що може стати рушійною силою для вирівнювання регіональних економічних диспропорцій. Обґрунтовано форми інклюзії регіонів з низьким промисловим потенціалом у міжрегіональні виробничі ланцюги. Визначено нові завдання сучасної регіональної промислової політики, спрямовані на подолання відцентрових тенденцій регіонального розвитку в умовах реформи децентралізації, які випливають із сучасних парадигм неоіндустріальної, інноваційної економіки та промислової політики.

 


Ключові слова


промисловий потенціал; регіональне вирівнювання; регіональна промислова політика; економічні диспропорції; децентралізація; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Statystychny zbirnyk “Regiony Ukrainy” 2019. [Statistical book „Regions of Ukraine” 2019]. Ed. I.Verner. Kyiv [in Ukrainian].

Gubanova, E. S., & Kleshch, V. S. (2018). Metodika otsenki neravnomernosti sotsyal'no-эkonomycheskoho razvitiya rehiona [Method of assessment of socio-economic imbalances in a region]. Problemy razvitiya territorii, 6 (98), 30-41 [in Russian].

Zaharchenko, V. (2004). Rehional'na promyslova polityka: kontseptual'ni zasady i mekhanizmy realizatsiyi [Regional industrial policy: conceptual base and mechanisms of implementation]. Visnyk NAN Ukrainy, 10, 32–46 [in Ukrainian].

Iakubovskyy. M. M., & Liashenko. V. I. (2016). Modernizatsiya ekonomiky promyslovykh rehioniv: sproba kontseptualizatsiyi [Modernization of the economy of industrial regions: the attempt of conceptualization]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrainy, 1 (30), 188-195 [in Ukrainian].

Gorska, O. V. (2003). Rehional'ne strukturne rehulyuvannya industrial'noyi ekonomichnoyi systemy [Regional structural regulation of industrial economic system]. Ed. by S. I. Doroguntsov. Kyiv, Naukovy svit [in Ukrainian]

Gordeev, O. I., & Gordeev, S. O. (2007). Razvitie promyshlennosti regiona v usloviyah perehoda k podyomu ekonomiki: strategiya, politika i sredstvs obespecheniya [Industrial development of the region in terms of transition to economic recovery: strategy, policy and means of support]. SpB, NPK “Rost” [in Russian].

National Bank of Ukraine (2019). Kredyty ta depozyty u rozrizi rehioniv: Operatyvni dani 12'2019 [Loans and deposits by regions: operational data 12’2019]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms [in Ukrainian].

Reutov, V. E. (2010). Zakonomirnosti i paradyhmy rehional'noho rozvytku [Regularities and paradigms of regional development]. Efektyvna ekonomika, 9. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=319 [in Ukrainian]
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.065

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022