Діагностика ймовірності кризового стану та її ефективність для підтримання фінансової стійкості суб’єктів підприємництва

Tetiana Murovana, Vladyslav Paskhal


Анотація


Вступ. Трансформаційні зміни в національній економіці, високий рівень її залежності від тенденцій розвитку розвинених країн, нестабільна фінансова ситуація вимагають пошуку дієвих інструментів для виявлення та мінімізації регуляторних, фінансових, податкових та репутаційних ризиків у суб’єктів підприємництва. Ефективним інструментом підтримання фінансової стійкості суб’єктів господарювання є діагностика ймовірності настання фінансової нестабільності та банкрутства. Незважаючи на велику кількість дослідників та їх досягнень, велику кількість методів та моделей для прогнозування ймовірності порушення фінансової стійкості, дана проблема є актуальною, через те що, жодна модель не може передбачити такі зовнішні фактори, як наприклад політична нестабільність суспільства, природні катаклізми, погіршення соціально-економічної ситуації або навіть світову економічну кризу, а також внутрішніх факторів таких як, недосконала система планування або неефективне управління підприємством. Моделі аналізу нестабільності фінансової стійкості та банкрутства (модель Е. Альтмана, модель R та модель О. Терещенка) окрім багатьох переваг мають також свої недоліки. Тому підприємство повинно обрати таку модель, яка в враховувала всі особливості економічного розвитку підприємства та тенденцій розвитку ринків, на яких воно представлене. Крім того, оцінку ймовірності банкрутства потрібно проводити не лише у випадках, коли на підприємстві вже існують кризові явища, але й з метою їх попередження для своєчасного діагностування кризових явищ та запобігання банкрутства.

Метод (методологія). При досліджені сучасного стану та тенденцій розвитку сектору підприємництва використано методи аналізу структури та рядів динаміки. Дослідження існуючих підходів для аналізу ймовірності порушення фінансової стійкості на підприємстві та виокремлення найбільш ефективних з них здійснювалося за допомогою методів синтезу, аналізу та системного підходу. В основі дослідження ймовірності банкрутства у суб’єктів підприєництва лежить дискримінантний аналіз (із використанням чотирьохфакторної моделі R, п’ятифакторної моделі Е. Альтмана, шестифакторної моделі О. Терещенка).

Результати. В складних економічних умовах виникає необхідність в покращенні фінансової стійкості та платоспроможності українських підприємств. Це стає можливо шляхом вчасного проведення діагностики ймовірності кризового фінансового стану і, як наслідок, банкрутства підприємств. Процес діагностики доцільно проводити із використанням наступної етапності: експрес-аналіз ранніх ознак кризового стану у підприємства; економічна оцінка та аналіз показників фінансової звітності підприємства; аналіз фінансового стану суєта господарювання; рейтингова оцінка діяльності підприємства; дискримінантний аналіз ймовірності настання банкрутства на підприємстві. З великої кількості існуючих моделей запропоновано використовувати найбільш ефективні з них, а саме: модель Е. Альтмана (у трьох модифікаціях – для акціонерних товариств, для приватних підприємств, які не розміщують акції на фондовому ринку, для невиробничих підприємств), модель R та модель О. Терещенка. Моделі прогнозування банкрутства, окрім багатьох переваг, мають також свої недоліки, тому підприємство повинно обрати таку модель, яка в враховувала всі особливості економічного розвитку підприємства та тенденцій розвитку ринків, на яких воно представлене. Крім того, оцінку ймовірності банкрутства потрібно проводити не тільки коли на підприємстві вже існує кризовий стан, а й для фінансово стійких підприємств з метою своєчасного діагностування кризових явищ та запобігання банкрутства.


Ключові слова


фінансова стійкість; кризовий стан; банкрутство; діагностика; підприємництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Regulations. (2020). The World Bank. Retrieved from: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020.

Agenor, P., & Silva, L. (2017). Cyclically adjusted provisions and financial stability. Journal of Financial Stability, 28, 143-162.

Duprey, T., Klaus, B., & Peltonen, T. (2017). Dating systemic financial stress episodes in the EU countries. Journal of Financial Stability, 32, 30-56.

Abramova, A. S. (2017). Osnovni prychyny bankrutstva pidpryiemstv Ukrainy ta zakhody po zapobihanniu yikh neplatospromozhnosti [The main causes of bankruptcy of Ukrainian enterprises and measures to prevent their insolvency]. Young scientist, 11, 1092-1095. [in Ukrainian].

Volot, O. I., Babych, I. M., & Tkachenko, O. O. (2015). Bankrutstvo pidpryiemstva: sutnist, ymovirnist ta metody vyznachennia [Bankruptcy of the enterprise: essence, probability and methods of determination]. Polesie Scientific Bulletin, 4, 61-67 [in Ukrainian].

Kupalova, H. I., Murovana, T. O. (2014). Teoriia ekonomichnoho analizu: praktykum [The theory of economic analysis: workshop]. Кyiv. [in Ukrainian].

Rudenko, Ye. M. (2014). Suchasni tendentsii bankrutstva v Ukraini ta zakhody zapobihannia neplatospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Current bankruptcy trends in Ukraine and measures to prevent insolvency of domestic enterprises]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 5 (3), 21-25. [in Ukrainian].

Tymoshchuk, O. L., & Dorundiak, K. M. Otsiniuvannia ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstv za dopomohoiu dyskryminantnoho analizu ta neironnykh merezh [Estimation of bankruptcy of enterprises by discriminant analysis and neural networks] System Research and Information Technology, 2, 22-34. [in Ukrainian].

Khryniuk, O. S., & Bova, V. A. (2018). Modeli rozrakhunku ymovirnosti bankrutstva yak metod otsinky finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Bankruptcy probability calculation models as a method of assessing the financial potential of an enterprise]. Effective Economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/46.pdf [in Ukrainian].

Iankovets, T. M., & Cherniuk, Yu. V. (2016). Porivniannia suchasnykh modelei diahnostyky ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstva: zakordonnyi ta vitchyznianyi dosvid [Comparison of modern models of diagnostics of bankruptcy probability of the enterprise: foreign and domestic experience]. Investments: Practice and Experience, 20, 58-62. [in Ukrainian].

Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2016 rotsi [Financial results before taxation of enterprises by types of economic activity in 2016]. (2016). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0416_u.htm. [in Ukrainian].

Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2017 rotsi [Financial results before taxation of enterprises by types of economic activity in 2017]. (2017). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_1217_u.htm. [in Ukrainian].

Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2018 rotsi [Financial results before taxation of enterprises by types of economic activity in 2018]. (2018). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_1218_u.htm.

Rehuliarna informatsiia za 2017 r. Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Karlsberh Ukraina» [Regular information for 2018 Carlsberg Ukraine Private Joint Stock Company]. (2017). Retrieved from https://smida.gov.ua/db/participant/00377511.

Rehuliarna informatsiia za 2018 r. Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Karlsberh Ukraina» [Regular information for 2018 Carlsberg Ukraine Private Joint Stock Company]. (2018). Retrieved from https://carlsbergukraine.com/kompan-ya/akts-oneram.

Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Karlsberh Ukraina» [Carlsberg Ukraine Private Joint Stock Company]. (2020). Retrieved from https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6993749.

Metodyka Express Analysis vid YouControl [Express Analysis Technique from You Control]. (2020). Retrieved from https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analisis/method/?id=8266672.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.121

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022