Assessment of economic security of realization of economic potential of air transport enterprises

Elvira Danilova


Abstract


In the article is analysed the scientific views on the economic essence of the concepts "economic potential", "state of use of economic potential" and "economic security of use of economic potential". The author's understanding of the concept of "economic security of realization of economic potential" is given, the components and indicators of estimation of financial and production potential of aviation enterprise are defined. The state of liquidity, solvency, business activity of air transport enterprises of Ukraine (PJSC "Motor Sich", PJSC "International Airlines of Ukraine" and others in the period from 2015 to 2018) was assessed as components of the set of resources that form the economic potential of future enterprise development.

Goal. The purpose of the article is to assess the economic security of the economic potential of airlines of Ukraine on the basis of resource-functional approach, analysis of indicators of financial and production potential of the air transport company.

Method (methodology) of work. To assess the economic potential of airlines, a system of indicators for assessing the components of economic potential (production, financial, personnel, information, management, marketing and marketing) was used.

Results. As a result of studying the essence of the concept of economic potential revealed its ability to reflect the achievability of economic security criteria, which gives grounds to consider the use of the concept of economic potential to reflect the state of economic security of the enterprise. Assessment of economic security of realization of economic potential of air transport enterprises allowed to draw a conclusion that the majority of airlines of Ukraine work in a zone of risk and critical danger.


Keywords


economic security of the enterprise; economic potential; state of use of economic potential; economic security; use of economic potential

Full Text:

PDF

References


Azhaman, I. A., & Zhydkov, O. I. (2018). Teoretychne obgruntuvannya sutnosti ta vlastyvostey potentsialu pidpryyemstva. Ekonomika ta derzhava, 2, 22-26.

Zhylins'ka, L. O. (2012). Osnovni pidkhody do otsinky ekonomichnoho potentsialu pidpryyemstva. Ekonomichnyy chasopys-XXI, 9-10, 53-56.

Zhuk, Ye. O. (2016). Mekhanizm upravlinnya vyrobnychym potentsialom pidpryyemstva v umovakh ryzyku. Dys. 08.00.04 Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet.

Kyrylenko, V. A., Repylo, Yu. E., & Tarasov, S. V. (2016). Ispol'zovanie metoda nechetkykh mnozhestv dlya otsenky korruptsyonnykh riskov v voennykh konfliktakh. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Viys'kovi ta tekhnichni nauky, 2(68), 47-53.

Kostyrko, R. O. (2007). Kompleksnyy pidkhid do stratehichnoho analizu potentsialu finansovo-ekonomichnoyi stiykosti hospodaryuyuchoho subyekta. Visnyk Nats. universytetu "L'vivs'ka Politekhnika". Seriya: Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 578, 141-145.

Rayan, B. (1998). Stratehicheskiy uchet dlya rukovoditelya. Moscow: Audit; YuNYTY.

Saloyid, S. V. (2019). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv mashynobuduvannya. dys… kand… ekon… nauk : 08.00.04 / Natsional'nyy tekhnichnyy universytet Ukrayiny «Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut imeni Ihorya Sikors'koho». Kyyiv.

Shkromida, N. Ya. (2011). Kompleksna otsinka ekonomichnoho potentsialu subyektiv hospodaryuvannya. Ekonomichnyy analiz, 9(1), 383-386.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.050

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023