Системний аналіз показників цифровізації підприємств України

Olga Polous


Анотація


Вступ. Цифровізація український підприємств є комплексним процесом, який перебуває у тісному взаємозв’язку із державними та глобальними трансформаціями в сфері впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та інтелектуальних технологій, вимагає формування інноваційного людського капіталу здатного в повній мірі реалізувати всі переваги цифровізованої економічної діяльності.

Мета. Метою дослідження є проведення системного аналізу показників цифровізації підприємств України.

Метод (методологія). При проведенні системного аналізу показників цифровізації підприємств України було застосовано метод порівняння, метод неформалізованого контент-аналізу, графічний метод та метод узагальнення відомостей, отриманих з доступних джерел інформації.

Результати. У статті проведено системний аналіз показників цифровізації підприємств України. Систематизовано дослідження ряду міжнародних організацій та дослідницьких інституцій з метою визначення змін у тенденціях впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та формулювання висновків щодо раціональності їх використання вітчизняними підприємствами на основі вивчення досвіду країн-лідерів у даній сфері. Встановлено, що наявна цифрова екосистема України потребує вдосконалення, особливо в сфері підвищення цифрової та інноваційної культури наявного людського капіталу підприємств та формування цифрових компетентностей нової епохи вже під час отримання майбутньої професії. Запропоновано інтегральний показник цифрової конкурентоспроможності українських підприємств, який був розрахований на основі вивчення показників активності українських підприємств при впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. За проведеними розрахунками встановлено недовикористання вітчизняними підприємствами цифрових можливостей, які надаються сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Виявлено необхідність подальшої модернізації вітчизняних виробництв та забезпечення їх сучасними засобами праці, які здатні забезпечити підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу та сприяти більш інтенсивній інтелектуалізації людського капіталу. Надано пропозиції щодо необхідності розробки ефективних управлінських інструментів, які здатні сприяти покращенню координації між вже існуючими політиками в сфері цифровізації підприємств України, стимулювати вітчизняні підприємства до активних цифрових трансформацій та створення продукції із новими споживчими властивостями, забезпечувати формування гнучкої екосистеми, яка забезпечуватиме інтелектуалізацію людського капіталу вітчизняних підприємств згідно з вимогами глобального бізнес-середовища.

 


Ключові слова


інтелектуалізація; інформаційно-комунікаційні технологій; цифрова економіка; людський капітал; конкурентоспроможність; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


IMD World Competitiveness Center. (2019). The IMD World Digital Competitiveness Ranking. Retrieved from: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019.

International Federation of Robotics (IFR). Official site. Retrieved from: https://ifr.org.

European Commission. (2019). The Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

The World Information Technology and Services Alliance (WITSA). (2019). Network Readiness Index. Retrieved from: https://networkreadinessindex.org.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2019). The UNCTAD B2C E-commerce Index. Retrieved from: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.

The World Bank. World Development Indicators. Retrieved from: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#.

The World Bank. (2017). The Global Findex Database. Retrieved from: https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus.

International Telecommunication Union. Statistics. Retrieved from: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.asp.

Universal Postal Union (UPU). (2019). Integrated Index for Postal Development. Retrieved from: http://www.upu.int/en/the-upu/strategy/2ipd.html.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.118

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022