Формування системи управління сталим розвитком промислової корпорації

Olena Zamula, Oleksii Zamula, Iryna Uhrimova


Анотація


Вступ. Розвиток сучасного суспільства визначається взаємодією різноманітних державних, комерційних і громадських організацій, що мають власні принципи, традиції та цінності, на яких ґрунтується поведінка окремих осіб. В такому разі для промислових корпорацій актуальною проблемою є пошук ціннісно-орієнтованої ідеї щодо розвитку системи управління на засадах дбайливого ставлення до середовища та з урахуванням інтересів всіх стейкхолдерів. Вона має буде сприйнята споживачами, колективом і власниками підприємства, без чого неможлива подальша її успішна реалізація. Для цього весь процес, від розробки ідеї до контролю одержаних результатів, повинен здійснюватись на основі науково обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій щодо вибору відповідних управлінських заходів, які максимально сприятимуть сталому розвиткові підприємства.

Мета даного дослідження полягає в розробці системи управління сталим розвитком промислової корпорації за мінімізації втрат, спричинених реалізацією фінансових, технологічних та екологічних ризиків.

Методологія здійснення роботи ґрунтується на методі системного аналізу при описі системи управління сталим розвитком промислової корпорації, та управлінських методах при розробці управлінських заходів.

Результати статті полягають у формулюванні визначення поняття «система управління сталим розвитком промислової корпорації» як системи, в якій керівники різних рівнів здійснюють щодо екологічного, економічного і соціального елементів керованої підсистеми промислових корпорацій цілеспрямований комплекс заходів щодо забезпечення позитивних змін соціально-економічних показників діяльності за мінімізації втрат, спричинених реалізацією ризиків, пов’язаних із дією фінансових, еколого-технологічних та людських чинників. Для досягнення встановлених цілей в управлінні сталим розвитком керівникам промислових корпорацій пропонується здійснювати вибір комплексу заходів по відношенню до екологічного, економічного та соціального елементів керованої підсистеми, який має включати: організаційні зміни для визначення центрів відповідальності прийняття рішень, виявлення ознак реалізації ризиків та недопущення появі відповідних втрат, а також оптимізацію розподілу результатів діяльності промислової корпорації серед стейкхолдерів.


Ключові слова


система управління; промислова корпорація; сталий розвиток підприємства; центр відповідальності; потенціал; втрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, Y. (1999). Novaja korporativnaja strategija. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Druker, P. (2004). Zadachy menedzhmenta v XXI veke. Moscow: Viliams [in Russian].

Mintsberg, H., Alstrend, B., & Lempel, Dzh. (2000). Shkoly strategij. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian].

Vasylchuk I. P. (2012). Otsinka diialnosti korporatsii v konteksti staloho rozvytku. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 2, 39-44 [in Ukrainian].

Vasiutkina, N. V. (2014). Upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Kyiv : Lira-K [in Ukrainian].

Herasymchuk, V. H. (2007). Upravlinskyi vektor ekonomichnoi skladovoi staloho rozvytku: Ukraina ta svit. Ekonomist, 9, 7-9 [in Ukrainian]

Laiko, O. I. (2015). Potentsial staloho rozvytku stratehichnykh rynkiv Ukrainy. Odesa : IPREED NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Semenenko, I. M. (2015). Teoretychna konstruktsiia kontseptsii staloho rozvytku pidpryiemstva. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 4, 232-236 [in Ukrainian].

Smachylo, I. I. (2012). Mekhanizm upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Ternopil. [in Ukrainian]

Rudenko, V. V. (2015). Korporatsii v Ukraini ta za kordonom: sutnist i kharakterni oznaky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 4, 145-148 [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. (2001). Kyiv : Irpin : Perun [in Ukrainian].

Pryzhyvara, S. V. (2012). Upravlinnia yak spetsyfichnyi vyd diialnosti. Derzhavne budivnytstvo, 1. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2012_1_9.pdf [in Ukrainian].

Hrebeshkov, O. M. (2013). Informatsiina stratehiia pidpryiemstva : teoretyko-metodychni aspekty rozrobky ta vprovadzhennia. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Kaliuzhna, N. H. (2011). Systema upravlinnia pidpryiemstvom yak predmet doslidzhennia teorii orhanizatsii. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (20), 51-54 [in Ukrainian].

Kharchenko, V. A. (2013). Osnovni kharakterystyky systemy upravlinnia pidpryiemstvom. Tezy nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta stud. «Naukovi doslidzhennia molodi – innovatsii v nautsi ta praktytsi», 184-186 (Mariupol, 11-13 cherv. 2013 r.). Mariupol : PDTU [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.090

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022