Вплив людського капіталу на розвиток підприємства

Myroslava Bublyk, Tetiana Kopach, Roksolana Lynda


Анотація


Вступ. Актуальність дослідження впливу людського капіталу на результати діяльності підприємства обумовлена високим рівнем теоретичної та практичної значимості людського капіталу для динамічного розвитку підприємств і організацій в умовах ринкової економіки. Розвиток підприємства — системні зміни фізичних, організаційних, нематеріальних та фінансових факторів його функціонування, що призводять до позитивних економічних змін. Загальний розвиток підприємства включає в себе такі складові: стратегія розвитку (створення та безперервне вдосконалення конкурентних переваг підприємства);  інвестиційна стратегія; організаційна стратегія — створення ефективної структури підприємства, системи її управління та вдосконалення;   стратегія підвищення ефективності людського капіталу (зростання якості, кількості та ефективності людського капіталу підприємства).

Мета. Мета дослідження – вивчення впливу та шляхів підвищення ефективності використання людського капіталу на розвиток підприємства.

Метод (методологія). У процесі роботи використано методи теоретичного обґрунтування, статистичного аналізу, порівняння, абстрактно-логічний, графічний та табличний.

Результати. Виявлено основні тенденції та закономірності впливу людського капіталу на розвиток підприємства. Однією з суттєвих рис сучасного виробництва виступає його значна залежність від якості та управління людським капіталом, форм його використання та      міри    залучення        персоналу   в   управління   підприємством. Високі кінцеві результати ефективного управління людським капіталом підприємства можуть бути досягнуті за умови постійного аналізу стану людського капіталу, що має безпосередній зв’язок із параметрами загальної ефективної діяльності підприємства.


Ключові слова


методика аналізу людського капіталу підприємства; удосконалення управління людським капіталом; показники аналізу; розвиток підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Shakhno, A. Yu. (2019). Human capital in the context of globalization: evaluation, development and state regulation. Kryvyi Rih: FO-P Publishing House Chernyavsky DO.

Grishnova, O. A. (2014). Human, intellectual and social capital of Ukraine: essence, interconnection, evaluation, directions of development. Social-labor relations: theory and practice, 1, 34-40.

Grishnova, O. A. (2001). Human capital: formation in the system of education and training: monograph. Kyiv: "Knowledge", KOO.

Drucker, P. (1992). Market: how to get into the leaders. Practice and principles. Moscow: Book chamber international.

Kuzmin, O. E., Melnyk, A. G. (2012). Fundamentals of Management, Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.

Andrushkiv, B. M. (2019). Ways to solve problems of work motivation in the context of implementation of economic, social and marketing technologies (emphasis of administrative-territorial reform). Ternopil: FOP Shpak VB.

Europe 2020: a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2018). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/ version.pdf.

Symovonyk, I., Matseliukh, Yu., & Redina, Ye. (2019). Evaluation and analysis of activity in social networks in the context of the digital economy development. Economics. Ecology. Socium, 3 (3), 73-81.

Zaverbnyj, A., Redina, Y., & Matseliukh, Yu. (2019) Role differentiation of leadership knowledge and its assessment tools Economics. Ecology. Socium 3 (2), 62-70.

Human Development Report. (2019). Human Development Index and its components. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI/.

Bublyk, М. І., Zhuk, L. V., & Drymalovska, Kh. V. (2018) Experience in formation of strategies for the development of higher education institutions in the conditions of globalization. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, 21 (1), 31-34.

Libanova, E. M. (2012). Human Development in Ukraine: Social and Demographic Factors of the Modernization of the National Economy. Kyiv: Institute of Demography and Social Research.

McConnell, K. R. and Bru, S. L. (1992). Economics: principles, problems and policy. T. 2. Moscow: Republic.

Bublyk, М. І. and Rybytska, O. (2016). Economic assessment and forecasting of the social component of man-made damage in the national economy. Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes, 5(1), 3-10.

Kuzmin, O. Ye. and Bublyk, М. І. (2014). Methodological foundations of economic evaluation of technogenic losses of national economy. Economics, Entrepreneurship, Management, 1 (1), 1-8.

Bublyk, M., Dulyaba, N., Petryshyn, N., Drymalovska, H. (2018). Analyzing the development of educational and scientific activity of higher education institutions. Economic Analysis, 28, 1, 30-39.

Bublyk, М., Zhuk, L., Duliaba, N., Petryshyn, N., & Drymalovska, K. (2018). Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic higher education institutions. Scientific herald of NLTU of Ukraine, 28 (9), 35–39. DOI: https://doi.org/10.15421/40280906.

Bublyk, M., Duliaba, N., Petryshyn, N., Matseliukh, Yu., & Serhiychuk, V. (2019). Socio-legal aspect of the strategic development of inclusive higher education and social entrepreneurship. In: Social and legal aspects of the development of civil society institutions. (pp. 31-84). Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., Part II.

Kuzmin, O. Ye. and Bublyk, М. І. (2016). Economic evaluation and government regulation of technogenic (man-made) damage in the national economy. Computer sciences and information technologies : CSIT 2016. XIth International Scientific and Technical Conference, Lviv, Ukraine, 6–10 September 2016, Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University.

Kuzmin, O. Ye., Bublyk, М. І. and Rybytska, O. M. (2014). The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development, 790, 63-73.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.113

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022