Формування страхового ринку в Україні: реалії та проблеми сьогодення

Natalia Botvina


Анотація


Страхування – один із важливих фінансових сегментів національної економіки, де формуються, нагромаджуються, перерозподіляються та використовуються фінансові й інвестиційні ресурси, відбувається взаємодія виробників та споживачів страхових продуктів.

Фінансовий стан більшості страховиків, зазвичай досить низький й не забезпечує їм конкурентних переваг навіть на вітчизняному страховому ринку. Вирішальним чинником непрозорості страхових процесів визначається проведення страховиками схемних оборудок. Публічна звітність страховиків не сприяє об’єктивній діагностиці їх фінансового стану, стабільності, а часто зустрічаються неточності й похибки.

Проте падіння відносних індикаторів страхового відшкодування при умовах стійкого злету розмірів страхових внесків переконує, що страхування поки ще не реалізує у повній мірі свою функцію реального забезпечення страхового захисту й покриття наявних ризиків економічних суб’єктів.

Проведення структурної перебудови економіки і економічних реформ зумовлюють необхідність подальшого розвитку страхового ринку України як частини фінансового ринку. Страхування реалізує державну політику соціально-економічного захисту населення, а також формує значні інвестиційні ресурси. Зарубіжний досвід показує що страховим компаніям належить особливе  місце в забезпеченні інвестиційного процесу, можливості акумулювання  фінансових ресурсів, перетворення страхового ринку на потужне джерело інвестиційних ресурсів.

Основними причинами які загрожують страховикам і, як  наслідок, фінансовій безпеці держави, є відчутне звуження сегменту страхування життя, незначне нарощення обсягів страхових капіталів, уповільнення темпів нарощення страхових резервів, повільне підвищення фінансової стійкості, спостерігаються структурні трансформації щодо розширення добровільного майнового страхування За такої ситуації гармонійний розвиток страхової сфери та підвищення довіри економічних суб’єктів до страхових інституцій залежить від страхової політики, способів та регуляторних важелів держави.

Слід відмітити, що вітчизняний страховий ринок вважається достатньо закритим і непрозорим ринком. Пояснюється це надзвичайно неоднорідною конструкцією ринкового середовища, невисоким рівнем транспарентності страхового ринку, дефіцитом розгорнутих об’єктивних даних стосовно функціонування конкретного страховика та структури його фінансового капіталу.  

Розглянуті головні проблеми, що стримують розвиток страхового ринку в Україні. В статті приділено увагу значній інформаційній закритості, політичної та фінансової нестабільності, нестачі професіоналів  у галузі страхування.

Нині вітчизняна система страхування повільно розвивається за рахунок формальних схем, переважно у екстенсивному форматі, й супроводжується різноманітними проблемами фінансового, інформаційно-аналітичного, організаційного й інституційно-інфраструктурного характеру. Однак є проблеми примноження якості страхових продуктів, поєднання й гармонізації інтересів учасників системи страхування. Вирішальними проблемами страховиків України при переході функціонування на нові ринкові умови стала необхідність адаптації до жорсткого конкурентного середовища.


Ключові слова


страхування; ризик; система; страховий ринок; інвестиційні процеси; фінансова безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Samoilovskyi, A. (2007). Strakhovyi biznes v Ukraini [Insurance business in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 11, 41-45 [in Ukrainian].

Botvina, N. O. (2011). Problemy rozvytku strakhovoho rynku v Ukraini [Problems of insurance market development in Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom, 5 (102), 77-78. [in Ukrainian].

Botvina, N. O. (2015). Finansovi aspekty rozvytku strakhuvannia turystychnykh ryzykiv [Financial aspects of tourism risk insurance]. Ekonomichnyi analiz, 21, 120-125. [in Ukrainian].

Osadets, S. (2002). Problemy vprovadzhennia v Ukraini yevropeiskykh standartiv strakhovoi diialnosti [Problems of implementation of European insurance standards in Ukraine]. Problemy ekonomichnoi intehratsii Ukrainy v Yevropeiskyi Soiuz: teoriia i praktyka, 188-190. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.04.132

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022