Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у системі пенсійного забезпечення України

Tetyana Kryvoshlyk


Анотація


В Україні уже тривалий час здійснюється реформування пенсійного забезпечення, і зокрема, такої важливої її складової як загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зміни, які відбуваються внаслідок цих реформ не дали належних результатів, продовжують існувати серйозні проблеми щодо збалансування і довгострокової фінансової стійкості бюджету Пенсійного фонду України. Тому дослідження процесів, які відбуваються у солідарній системі пенсійного страхування і пошук напрямів вирішення проблем у цій сфері є надзвичайно актуальним.

Метою дослідження є виявлення тенденцій розвитку загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні та обґрунтування його ролі у забезпеченні непрацездатних громадян належним пенсійним захистом.

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та обґрунтуванню його ролі у забезпеченні непрацездатних громадян пристойними пенсійними виплатами. Проведено аналіз обсягів доходів, видатків та дефіциту Пенсійного фонду України, здійснено їх співставлення у національній та іноземних валютах. Встановлено, що номінальні надходження до Пенсійного фонду України та його видатки мали тенденцію до зростання, але при їх конвертуванні в іноземну валюту спостерігалося зниження обсягу цих показників (за винятком 2013 р.), що свідчить про суперечливі тенденції, пов’язані із знеціненням доходів та видатків фонду. Доведено, що Пенсійному фонду України постійно не вистачає власних коштів для виконання пенсійних зобов’язань, внаслідок чого поглинаються значні бюджетні ресурси і більшість пенсіонерів не забезпечується гідними пенсійними виплатами. Визначено фактори, що впливають на дефіцит Пенсійного фонду України. Зроблено висновок про те, що проблема низького розміру пенсій у більшій мірі є наслідком загальних економічних умов у країні і в меншій мірі – наслідком структури або функціонування самої солідарної системи. Адже базою для нарахування страхових внесків є заробітна плата, яка у більшості працюючих є низькою. Виявлено чинники, які негативно впливають на функціонування державного пенсійного страхування та визначені заходи щодо їх подолання.


Ключові слова


пенсійне страхування; солідарна система; пенсійне забезпечення; пенсійна система; пенсійна реформа; Пенсійний фонд України; коефіцієнт заміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zahalʹnoobovyazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya [On Compulsory State Pension Insurance] (2003). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text [in Ukrainian].

Pro nederzhavne pensiyne zabezpechennya [On non-state pension provision] (2003). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text [in Ukrainian].

Ukrainian Social Sector Restructuring Program PADCO/U.S.A.I.D. Retrieved from: http://www.padco.kiev.ua

Pro zakhody shchodo zakonodavchoho zabezpechennya reformuvannya pensiynoyi systemy [On measures to legislatively reform the pension system] (2011). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo pidvyshchennya pensiy [On amendments in certain legislative acts of Ukraine with regard to the raising pensions] (2017). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19#Text [in Ukrainian].

Zvit pro vykonannya byudzhetu Pensiynoho fondu Ukrayiny (2009-2019). [Report on the execution of the Budget of the Pension Fund of Ukraine (2009-2019)]. (2019). Pension Fund of Ukraine. Retrieved from: https://www.pfu.gov.ua/2121043-zvit [in Ukrainian].

Kovalʹ, O. P. (2019). In respect of ensuring the rights of older persons in order to guarantee the social protection and employment. National Institute for Strategic Studies. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019 [in Ukrainian].

Yanul, I. E. (2017). Features of the pension reform in Ukraine. Financial services, 2, 45-48. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_2_12 [in Ukrainian].

Average salary (2014 – 2019). (2019). Ministry of Finance. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2014/ [in Ukrainian].

The minimum wage in Ukraine (2014 – 2019). (2019). Ministry of Finance. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/ [in Ukrainian].

Gamankova, O. O., & Dymnich, O. V. (2017). The problems of a three-pillar pension system formation in Ukraine. Finance, accounting and audit, 2 (30), 58-72. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.075

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022