Роль моніторингу і оцінювання соціальних проєктів та програм у підвищенні якості соціальних послуг

Tetiana Shapovalova


Анотація


Вступ. Підвищення якості соціальних послуг, що фінансуються з регіональних бюджетів і забезпечуються недержавними громадськими організаціями соціального спрямування, безпосередньо пов'язано з підвищенням ефективності реалізації соціальних програм і проектів. В ефективній роботі соціальних проєктів і програм зацікавлені як органи управління і виконавці проєкту так і цільова аудиторія, на яку спрямований проєкт чи програма. Отже, забезпечення зворотного зв'язку від бенефіціарів про їх задоволеність послугами, які надаються в рамках проєкту або від експертного співтовариства про ефективність реалізації програми багато в чому стимулюють недержавні громадські організації і органи управління до підвищення якості і результативності їх роботи.

Управління соціальними проектами безпосередньо здійснюються недержавними громадськими організаціями, але в цьому процесі мають приймати участь і державні і регіональні органи влади, які здійснюють фінансування цих проєктів. Разом з тим за соціальну політику в цілому несе відповідальність держава, тому реалізація соціальних проектів, незалежно від того, хто їх здійснює, в кінцевому рахунку вписується в систему державного управління. Одним з найважливіших механізмів, що забезпечують якісність компонентів управління взагалі та управління проектами зокрема є моніторинг і оцінка.

Мета. Метою статті є визначення механізму підвищення якості соціальних послуг, що надаються недержавним сектором за рахунок регіональних бюджетів із застосуванням методологічних підходів моніторингу і оцінювання.

Метод. Теоретична і методологічна основа даної статті ґрунтується на використанні базових положень економіки, державного управління та соціальної роботи, законодавчих актів, а також основних положень наукових розробок українських та закордонних авторів з питань створення ринку соціальних послуг в Україні, моніторингу і оцінювання соціальних програм та проєктів, що фінансуються з регіональних бюджетів та виконуються недержавними громадськими організаціями. Також використовуються методи системного та структурного-функціонального аналізу (теоретичні і методологічні узагальнення, вивчення сутності процесу моніторингу і оцінювання).

Результати. З’ясовано, що одним із пріоритетів державної політики реформування соціальних послуг є створення ринку соціальних послуг і участі у цьому ринку організацій всіх форм власності, зокрема недержавних громадських організацій соціального спрямування. Доведено, що недержавні громадські організації мають потужний потенціал для здійснення державної політики у реформуванні соціальних послуг. Здійснено аналіз методів моніторингу і оцінювання якості соціальних послуг в Україні. Запропоновано методологічні підходи до оцінки ефективності соціальних проєктів, що фінансуються із регіональних бюджетів і реалізуються недержавними громадськими організаціями.


Ключові слова


державний бюджет; регіональний бюджет; соціальні послуги; соціальні проєкти; соціальні програми; моніторинг і оцінювання; оцінка впливу; недержавні громадські організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Martyakova, E. V. (2012). Ustoychivoe razvitie na osnove biznesa, vlasti i obshchestva [Sustainable development on the basis of business, government and society]. Elektronnyy arkhiv DonNTU – Electronic archive of DonNTU. Retrieved from: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15462. [in Russian].

Moroz, N. O. (2011). Formuvannya instytutu neuryadovykh orhanizatsiy v konteksti stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva Ukrayiny [Formation of the institution of non-governmental organizations in the context of the formation of civil society in Ukraine]. Humanitarnyy zhurnal – Humanities Journal, 3–4, 241–246. Retrieved from: http://gj.nmu.org.ua/pdf/2011/3-4/Moroz.pdf. [in Ukrainian].

Novak, V. V. (2004). Instytuty vlady ta neuryadovi orhanizatsiyi hromadyans'koho suspil'stva: formy ekonomichnoho spivrobitnytstva [Institutions of power and non-governmental organizations of civil society: forms of economic cooperation]. Visnyk Khmel'nyts'koho iniversytetu rehional'noho upravlinnya ta prava – Bulletin of the Khmelnytsky University of Regional Management and Law, 4 (12), 286-291. [in Ukrainian].

Novakova, O. V. (2013). Rol' mizhnarodnykh neuryadovykh orhanizatsiy v realizatsiyi kontseptsiyi staloho rozvytku [The role of international non-governmental organizations in the implementation of the concept of sustainable development]. Politolohichni zapysky – Political science notes, 7. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_4. [in Ukrainian].

Pikalova, O. (2010). Stan ta dynamika neuryadovykh orhanizatsiy v ukrayins'komu suspil'stvi [Status and dynamics of non-governmental organizations in Ukrainian society]. Al'manakh. Filosofs'ki problemy humanitarnykh nauk – Almanac. Philosophical problems of the humanities, 19, 206-211. Retrieved from: http://www.info-library.com.ua/books-text-11486.html. [in Ukrainian].

Pozhydayev, Ye. O. (2007). Neuryadovi orhanizatsiyi u suspil'no-politychnomu zhytti Ukrayiny: mezhi uchasti ta priorytety diyal'nosti. [Non-governmental organizations in the socio-political life of Ukraine: the boundaries of participation and priorities]. Statehichni priorytety – Strategic priorities, 4 (5), 19-26. Retrieved from: https://www.libr.dp.ua/text/sp2007_4_3.pdf. [in Ukrainian].

Taranenko, H. H. (2010). Do pytannya definitsiy neuryadovykh orhanizatsiy [On the definition of non-governmental organizations]. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn – Problems of international relations, 1, 310-326. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58864. [in Ukrainian].

Teslits'kyy, A. M. (2011). Klasyfikatsiya hromads'kykh obyednan' v Ukrayini [Classification of public associations in Ukraine]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 559, 44-47. Retrieved from: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/559/8.pdf. [in Ukrainian].

Nechosina, O. (2019). Funktsionuvannya systemy sotsial'nykh posluh v Ukrayini: korotkyy opys [Functioning of the system of social services in Ukraine: a short description]. Kyyiv: Solidarity Fund PL in Ukraine. [in Ukrainian].

Cherkashyna, T. O. (2010). Nederzhavni hromads'ki orhanizatsiyi yak subyekt nadannya sotsial'noyi dopomohy naselennyu [Non-governmental organizations as a subject of social assistance to the population]. Visnyk NTUU "KPI". Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo – Bulletin of NTUU "KPI". Politology. Sociology. Law, 2 (6), 89-94. Retrieved from: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5752. [in Ukrainian].

Kohut, V. I., & Andreychuk, S. K. (2016). Derzhavni ta nederzhavni orhanizatsiyi sotsial'noyi sfery v Ukrayini: osoblyvosti vzayemodiyi ta perspektyvy rozvytku [State and non-state organizations of the social sphere in Ukraine: features of interaction and prospects for development]. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya – Efficiency of public administration, 3, 201-207. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_3_24. [in Ukrainian].

Dubych, K. V. (2015). Suchasna systema nadannya sotsialnykh posluh Ukrayiny [Modern system of social services in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_3_7.1. [in Ukrainian].

Pro sotsial'ni posluhy [On social services]: Zakon Ukrayiny vid17. 01. 2019 r. # 2671-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. [in Ukrainian].

Romanova, N. F. (2017). Formuvannya rynku sotsial'nykh posluh na suchasnomu etapi v Ukrayini [Formation of the market of social services at the present stage in Ukraine]. Innovative processes in education – Innovative processes in education, 183-198. Retrieved from: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14401. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.180

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022