Formation of organizational and economic mechanism of management of energy enterprises of Ukraine

Yaroslav Oleksandrovych Shpak


Abstract


Introduction. In the current crisis in the energy market, the issue of improving the efficiency of development of companies in the energy sector of Ukraine, in particular the formation of organizational and economic mechanism for managing energy companies has become particularly relevant. As a result, there is a need for a systematic review of the management structure of energy companies.

The purpose of the article isconsideration of modern organizational management structures in the energy sector of Ukraine and the formation of an effective organizational and economic mechanism for managing energy companies.

Method (methodology). The methodological basis of the study were the following methods: analysis and synthesis - to clarify the essence of the organizational and economic mechanism of management of energy companies; dialectical cognition - to determine the conditions of application of a systematic approach to the formation of the management system of the company; structuring - when creating a department of innovative management system of the company for the effective development of the energy company.

 Results. The article considers a systematic approach to modern organizational management structures in the energy sector of Ukraine. The formation of an effective organizational and economic mechanism for managing energy companies is substantiated. The components of the organizational and economic mechanism of management of energy enterprises are considered. The principles of the new management model of energy companies are determined. It is proposed to create a department of innovative management system of the company.


Keywords


energy industry; energy company; organizational and economic management mechanism; management methods; enterprise structure; modern management model; management systems; innovative enterprise management system

Full Text:

PDF

References


Brych V., Franchuk L., Mykytyuk V., Fedirko M. (2017). Rozbudova rynku enerhoservisnykh posluh: svitovyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi. Visnyk TNEU, 3, 7-20. [in Ukrainian].

Hasanov, S. S., Shtanhret, A. M., & Kotlyarevs'kyy, Ya. V. (2012). Antykryzove korporatyvne upravlinnya: teoretychni ta prykladni aspekty. Kyyiv: DNNU “Akad. fin. upravlinnya”.[in Ukrainian].

Illyashenko, S. M., & Rot-Syerov, Ye. V. (2017). Teoretyko-metodychni zasady vyboru napryamiv komertsializatsiyi znan' na promyslovykh pidpryyemstvakh. Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, 2 (8), 86-93. [in Ukrainian].

Krykavs'kyy, Ye. V., Hlyns'kyy, N. Yu., & Hirna, O. B. (2016). Adaptyvnist' yak chynnyk stratehichnoyi uspishnosti pidpryyemstv v epokhu tsyfrovykh tekhnolohiy. Zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Marketinh tsyfrovi tekhnolohiyi» (m. Odesa, 26-27 travnya 2016 r.). S. 94-96. [in Ukrainian].

Lytvyn, I. V. (2011). Osoblyvosti poshuku innovatsiynykh idey u systemi kreatyvnoho menedzhmentu. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 21.7, 360-364. [in Ukrainian].

Pakulin S. L., Pakulina A. A. (2016). Upravlinnya stalym rozvytkom suchasnoho pidpryyemstva. TRAEKTORYYa NAUKY, 3(8). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_3_5. [in Ukrainian].

Enerhoatom. Zvit pro upravlinnya. (2017). Retrieved from: http://www.energoatom.com.ua/uploads/2017/web_EA_19_s.pdf. [in Ukrainian].

PAT «Tsentrenerho». Sayt kompaniyi. (2017). Retrieved from: http://www.centrenergo.com/subdivision. [in Ukrainian].

PAT «Donbasenerho». Sayt kompaniyi. (2017). Retrieved from: https://de.com.ua/uk/structure-units. [in Ukrainian].

DTEK Enerho. Sayt kompaniyi. (2017). Retrieved from: https://energo.dtek.com/about/dtek_energo. [in Ukrainian].

Myntsberh, H., Alstrend, B., & Lempel, Dzh. (2002). Shkoly stratehii. Stratehicheskoe safari: ekskursiya po debryam stratehii menedzhmenta. SPb.: Pyter. [in Russian].

Brych, V., Fedirko, M., Yanik, I. (2016). Orhanizatsiyno-ekonomichni peredumovy reinzhynirynhu biznes-protsesiv na rynku komunal'noyi teploenerhetyky Ukrayiny. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, 2, 7-19. [in Russian].

Brych, V. Ya., Hevko, B. R. (2016). Problemy zastosuvannya sonyachnoyi enerhiyi v sferi zhytlovo-komunal'noho hospodarstva. Innovatsiyna ekonomika, 1-2, 152-157. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2017.03.293

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023