The role of the information and communication component in the management of the tourist destination

Yanina Barybina


Abstract


Introduction. The article analyzes the essence of the tourist destination and the content of terms that determine the characteristics of the tourist services market by systematizing the works of foreign and Ukrainian authors. On the basis of the conducted research has been proved the role of the information and communication component in tourism and defined peculiarities of communication interaction based on the interests of the participants of the tourist destination.

The purpose of the article is to substantiate the role of information and communication component in the system of tourism and management of tourist destination; to systematize the processes of communication interaction between the participants of the tourist market based on the definition of their common interests.

Method (methodology).  Based on methods of system-structural analysis, causal analysis and argumentation are detailed interests of participants of tourist interaction and structured the components of the tourist destination and the correspondence with the processes of joint interaction of its participants.

Result of the research was to determine the interests of participants in communication interaction within the tourist destination and to activate the features that put into development an optimal model of communication interaction in tourism.


Keywords


tourism; tourist destination; tourist services market; communication; information; communication interaction

Full Text:

PDF

References


Koval, P. F., Alyeshuhina, N. O., & Andryeyeva, H. P. (2010). Vyiznyy turyzm. Nizhyn: Vydavnytstvo Luk"yanenko V. V.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. (2019). Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.

UNWTO World Tourism Barometer. (2016). Retrieved from: http://unwto.org/facts/eng/barometer.htm.

Korzh, N. V., & Basyuk, D. I. (2017). Upravlinnya turystychnymy destynatsiyamy. Vinnytsya: TD Edel'veys i K.

Leiper, N. (n.d.). 1990: Tourist attraction system. Annals of Tourism Research, 17, 367–384

Holovchan, A. I. (2011). Teoretyko_metodychni pidkhody do optymizatsiyi rozvytku turyzmu v destynatsiyakh. Visnyk DITB, 15, 139–145.

Semenov, V. F., Herasymenko, V. H., Horban', H. P., Bohad'orova, L. M. (2011). Upravlinnya rehional'nym rozvytkom turyzmu. Odesa: Odes'kyy derzhavnyy ekonomichnyy universytet.

Tkachenko, T. I. (2006). Terytorial'no sfokusovanyy rozvytok subyektiv turystychnoho biznesu. Kul'tura narodov Prychernomor'ya, 81, 56-64.

Hlyebova, A. O., & Solodovnyk, M. O. (2018). Upravlinnya turystychnym potentsialom rehioniv na osnovi formuvannya turystychnykh destynatsiy. Young Scientist, 6 (58), 394-398.

Bosak, A. O. (2007). Komunikatsiyne zabezpechennya planuvannya vyrobnytstva. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", 606, 16-20.

Shpak, N. O. (2011). Osnovy komunikatsiynoho menedzhmentu promyslovykh pidpryyemstv. L'viv: L'vivs'ka politekhnika.

Yurchyshyna, L. I. (2017). Destynatsiya yak osnova rehional'noho rozvytku turyzmu. Ekonomichnyy visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, 4 (60), 77-84.

Makarova, M. V. (2017). Komunikatsiyi v turyzmi: osnovy doslidzhennya, vydy ta shlyakhy rozvytku. Efektyvna ekonomika, 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.015

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023