Аналіз моделей бізнес-стратегії банків: міжнародний та вітчизняний досвід

Tetiana Goncharenko


Анотація


Вступ. В сучасних умовах розвитку банки перебувають під впливом численної кількості зовнішніх факторів міжнародного і національного рівня, а також економічного, політичного, соціального та технологічного спрямування, що сприяють необхідності видозміни особливостей їх діяльності. До них в першу чергу відносять перегляд бізнес-стратегій банків як основних відображень їх діяльності, а також застосування більш ефективних їх видів відповідно від специфіки установи. Дане питання є об’єктом численних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та потребує детального вивчення та зумовлює актуальність обраної теми.

Метою дослідження є ґрунтовний аналіз існуючих моделей бізнес-стратегії банків в міжнародному та вітчизняному банківському просторі.

Метод (методологія) представлена у вигляді загальнонаукових та спеціальних методів: аналіз і синтез, порівняння та групування, індукція та дедукція, логічне узагальнення тощо.

Результати. В роботі досліджено основні тенденції в зміні основних моделей бізнес-стратегії банків на прикладі США та Європи, що проявлялося в характерній трансформації їх складових балансів та виявлено найбільш поширені їх види (наприклад, інвестиційний банкінг, рітейл банкінг, стратегія орієнтована на міжбанківські операції тощо). Автор ідентифікує різні типи бізнес-стратегії в Україні та наводить основні їх характеристики (наприклад, універсальний банкінг, рітейл банкінг, корпоративний банкінг, рітейл фінансування, інвестиційні та заморожені банки тощо). В результаті зроблено висновок, що між вітчизняними та міжнародними моделями бізнес-стратегій існує різниця, що зумовлена специфікою розвитку економіки, умовами виходу із кризи тощо та це розкриває шляхи щодо вдосконалення.


Ключові слова


бізнес-стратегія; бізнес-моделі, банк; банкінг; банківська стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ayadi, R. (2019). Banking Business Models: Definition, Analytical Framework and Financial Stability Assessment. Springer. Retrieved from: https://rymayadi.com/banking-business-models-definition-analytical-framework-and-financial-stability-assessment.

Ayadi, R. and de Groen, W. P. (2014). Banking Business Models Monitor 2014: Europe, Montreal, Joint Centre for European Policy Studies (CEPS) and International Observatory on Financial Service Cooperatives (IOFSC) publication. Retrieved from: https://www.ceps.eu/ceps-publications/banking-business-models-monitor-2014-europe.

Ayadi, R. and de Groen, W. P. (2016). Banking Business Models Monitor 2015: Europe, Montreal, IRCCF. Retrieved from: https://www.ceps.eu/ceps-publications/banking-business-models-monitor-2015-europe.

Ayadi, R., Arbak, E., and de Groen, W. P. (2011). Business Models in European Banking: A pre and postcrisis screening, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Retrieved from: https://www.ceps.eu/ceps-publications/business-models-european-banking-pre-and-post-crisis-screening.

Ayadi, R., Arbak, E., and de Groen, W. P. (2012). Regulation of European Banks and Business Models: Towards a new paradigm? Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Retrieved from: https://www.ceps.eu/ceps-publications/regulation-european-banks-and-business-models-towards-new-paradigm.

Ayadi, R., Cucinelli, D., de Groen, W. P. (2019). Banking business models monitor 2019: EuropePerformance, Risk, Response to Regulation and Resolution: 2005-2017. Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Retrieved fromhttps://www.ceps.eu/ceps-publications/banking-businessmodels-monitor-2019-europe.

Gehrig, T. (2015). Changing Business Models in Banking and Systemic Risk. 10.1007/978-3-658-05014-6_8.

Kornyliuk, R., & Kornyliuk, A. (2018). Ukrainian Banks' business models under systemic risk, CEUR Workshop Proceedings, 2105, 124-138. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325973869_Kornyliuk_R_Kornyliuk_A_2018_Ukrainian_Banks'_business_models_under_systemic_risk_CEUR_Workshop_Proceedings_Volume_2105_2018_Pages_124-138

Onyshchenko, Y. (2015). Banking business models in Ukrainian banking system. Baltic Journal of Economic Studies, 1(2), 115-121 [in Ukrainian].

Zarutska, O. P. (2018). Estimation of business models of Ukrainian banks by the method of structural and functional groups. Retrieved from: http://uninbank.dp.ua/news/665-otsinyuvannya-biznes-modelej-bankiv-ukrajini-za-metodom-strukturno-funktsionalnikh-grup [in Ukrainian].

Onyshchenko, Y. I., & Zayats, E. L. (2019). Theoretical approaches to defining the definition of "business model of the bank". International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 101-104 [in Ukrainian].

Rashkovan, V., Pokidin, D. (2016). Cluster analysis of business models of Ukrainian banks: application of Kohonen neural networks. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 238 13-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2016_238_4 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.042

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022