Удосконалення бухгалтерського обліку будівельно-монтажних робіт

Volodymyr Osmyatchenko, Kateryna Pinchuk


Анотація


Вступ. Розвиток ринкових відносин в Україні створює нові умови для подальшого вдосконалення договірних відносин в процесі будівництва необоротних активів, а будівельно-монтажні роботи є однією з важливих складових господарської діяльності кожного підприємства. Технологія здійснення будівельно-монтажних робіт має ряд специфічних особливостей, що прямо впливає на організацію і методику первинного, аналітичного, синтетичного обліку та формування їх собівартості. Недостатня теоретична розробленість і дискусійність багатьох питань обліку будівельно-монтажних робіт, а також потреба в удосконаленні методичних засад визначають актуальність розгляду цієї теми.

Мета. Метою статті є дослідження методики та удосконалення порядку бухгалтерського обліку будівельно-монтажних робіт.

Метод (методологія). В процесі проведеного дослідження використані наступні методи: діалектичний, узагальнення, порівняння, системного аналізу, спостереження за господарською діяльністю, графічний та ін.

Результати. Доведено, що порядок бухгалтерського обліку будівельно-монтажних робіт залежить від організаційних і господарських форм процесу будівельного виробництва, великій кількості учасників, що мають різні функціональні цілі і задачі, а також в залежності самого процесу будівельного виробництва від природних умов. Обґрунтовано, що для виготовлення одиниці продукції в будівельному виробництві потрібні порівняно тривалі строки, що охоплюють період від початку робіт до їхнього закінчення і введення в дію об’єктів, а також великі одноразові витрати, які треба відображати в системі бухгалтерського обліку. Визначено, що об’єктами бухгалтерського обліку витрат можуть бути окремі види БМР, окрема будівля і споруда, декілька будівель і споруд, договір підряду в цілому, відокремлений виробничий підрозділ, будівельна організація в цілому. Облік виконання БМР та порядок формування їх собівартості обумовлений технологією будівельного виробництва, організаційною структурою будівельної організації та умовами договорів на будівництво об’єктів, які укладають замовники з підрядниками. Доведено, що облік виконання БМР та порядок формування їх собівартості обумовлений технологією будівельного виробництва, організаційною структурою будівельної організації та умовами договорів на будівництво об’єктів, які укладають замовники з підрядниками. Розглянуто особливості здійснення БМР підрядним, господарським та змішаним способом проведення будівництва.


Ключові слова


бухгалтерський облік; виробництво; капітальні інвестиції; будівельно-монтажні роботи; будівництво; необоротні активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, M. I. (2008). Investytsiyna diyal'nist': metodyka ta orhanizatsiya obliku i kontrolyu. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Butynets, F. F. (Eds.). (2002). Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku. Zhytomyr : Ruta [in Ukrainian].

Holov, S. F. & Kostyuchenko, V. M. (2004). Bukhhalters'kyy oblik ta finansova zvitnist' za mizhnarodnymy standartamy. Kyiv : Libra [in Ukrainian].

Hrytsyshen, D. O. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya ekonomiko-ekolohichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Dyba, V. M. (2008). Oblik ta analiz neoborotnykh aktyviv. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Izmaylov, Ya. O. (2018). Bukhhalters'kyy oblik ta analiz hospodars'koyi diyal'nosti pidpryyemstv v umovakh investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny: dys. … dokt. ekon. nauk : 08.00.09 – bukhhalters'kyy oblik, analiz ta audyt. Zhytomyr [in Ukrainian].

Izmaylov, Ya. O. (2009). Oblik i analiz kapital'nykh investytsiy: orhanizatsiya i metodyka (na materialakh hirnycho-zbahachuval'nykh pidpryyemstv): dys. … kand. ekon. nauk : 08.06.04. Kyyiv [in Ukrainian].

Izmaylov, Ya. O. (2016). Vdoskonalennya obliku ta analizu vytrat z polipshennya i remontiv osnovnykh zasobiv v systemi hospodars'koyi diyal'nosti pidpryyemstv. Bukhhalters'kyy oblik i audit, 9, 2-12 [in Ukrainian].

Krupka, Ya. D. (2002). Oblik i analiz investytsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv: metodolohiya ta orhanizatsiya: dys. … doktora ekon. nauk : 08.06.04. Ternopil [in Ukrainian].

Kuzhel'nyy, M. V., & Levyts'ka, S. O. (2010). Orhanizatsiya obliku. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Svirko, S. V. (2006). Bukhhalters'kyy oblik u byudzhetnykh ustanovakh: metodolohiya ta orhanizatsiya. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

International accounting standart. Retrieved from: http://www.eifrs. Ifrs.org/.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.147

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022