Етимологія та генеза поняття «соціальна відповідальність підприємства»

Iryna Perevozova, Khrystyna Storoshchuk


Анотація


Вступ. Зростання інтересу до соціальної відповідальності підприємства набуло актуальності в Україні лише в останні роки, в той час, коли у всьому світі вже декілька десятиліть розвивалась концепція корпоративної соціальної відповідальності. Вітчизняні підприємства досить рідко у своїй діяльності користуються принципами соціальної відповідальності, адже рівень ознайомленості з цією тематикою є недостатнім для усвідомлення важливості питання для бізнесу, також найчастіше аргментують таку позицію фінансовою неспроможністю.

Мета. Враховуючи описане вище, актуальним є описати процес виникнення самого поняття «соціальна відповідальність підприємства», зрозуміти причини його виникнення, а також сформулювати сучасне тлумачення терміну. Це дозволить довести його значення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки загалом, показати необхідність для впровадження і використання на всіх суб’єктах господарювання.

Теоретичною основою досліджень є базові положення менеджменту та економіки. Для здійснення наукових пошуків за тематикою було використано загальнонаукові методи пізнання, методи логічного аналізу, узагальнення, синтезу.

Результати. У статті розглянуто походження поняття «соціальна відповідальність підприємства», історичні передумови його виникнення. Прослідковується трансформація розуміння корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) від невпорядкованої діяльності в сфері благодійності до більш конкретного усвідомлення її як складової загальної стратегії управління підприємством. Визначено основні віхи в історії розвитку і роль держави в закріпленні цього поняття в свідомості бізнесу.

Наведено різні підходи до визначення соціальної відповідальності підприємства. Окреслено актуальність концепцї для сучасних компаній в контексті відповідності тенденціям розвитку бізнес-сфери і потреб суспільства. Сформульовано значення КСВ для підприємства та соціуму загалом в теперішніх умовах трудових і ринкових відносин.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; сталий розвиток; корпоративна культура; впровадження корпоративної соціальної вдповідальності; соціальний розвиток; соціальний захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Corporate Social Responsibility: History, Benefits and Types. Ukessays. (2018). Retrieved from: https://www.ukessays.com/essays/management/a-brief-history-of-corporate-social-responsibility-management-essay.php?vref=1.

Cooney, S. (2012). Adam Smith, Milton Friedman and the Social Responsibility of Business. Triple Pundit: the business of doing better. Retrieved from: https://www.triplepundit.com/story/2012/adam-smith-milton-friedman-and-social-responsibility-business/63056.

Kolot, A. (2012). Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku. Kyiv. KNEU. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11491/.

Bowen H. R. (2013). Social Responsibilities of the Businessman. Retrieved from: http://www.uiowapress.org/books/2013-fall/social-responsibilities-businessman.htm.

Corporate Social Responsibility: A Brief History. Association of Corporate Citizenship Professionals. (n. d.). Retrieved from: https://www.accprof.org/ACCP/ACCP/About_the_Field/Blogs/Blog_Pages/Corporate-Social-Responsibility-Brief-History.aspx.

Rajalakshmi, R. (2012). History of Corporate social responsibility. Project guru. Retrieved from: https://www.projectguru.in/history-of-corporate-social-responsibility/.

Berzhanir, A. L. (2016). Rozvytok sotsialno vidpovidalnoho biznesu u krainakh z rynkovoiu ekonomikoiu. Finansove zabezpchennia staloho rozvytku konomiky Ukrainy. Uman. FOP Zhovtyi O. O. Retrieved from: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5579.

Smith, Richard E. (2011). "Defining Corporate Social Responsibility: A Systems Approach For Socially Responsible Capitalism". Master of Philosophy Theses. University of Pennsylvania. Retrieved from: https://repository.upenn.edu/od_theses_mp/9/.

Corporate Social Responsibility. World Business Council for Sustainable Development. (2000). Retrieved from: https://growthorientedsustainableentrepreneurship.files.wordpress.com/2016/07/csr-wbcsd-csr-primer.pdf.

Zelena knyha. Stvorennia umov dlia poshurennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznsu v Yevropi. (2001). Publikatsia Ievropeiskoi Komisii. Briusl. Retrieved from: http://svb.ua/publications/stvorennya-umov-dlya-poshirennya-sotsialnoi-vidpovidalnosti-biznesu-v-evropi-zelena-kni.

Kotler, F. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva. Kyiv. (302 s.). Retrieved from: https://archive.org/stream/KotlerLeeCorporateSocialResponsibility/Kotler+%26+Lee+-+Corporate+Social+Responsibility_djvu.txt.

McWilliams, A., Siegel, D S., & Wright, P. M. (2006). Corporate Social Responsibility: Strategic Implications. Journal of Management Studies, 43:1. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x.

Corporate Social Responsibility & Human Rights. Australian Human Rights Commission. (2008). Retrieved from: https://www.humanrights.gov.au/our-work/corporate-social-responsibility-human-rights.

ISO 26000 – Social responsibility. Retrieved from: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html.

Kolot, A. M. (2013). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: evoliutsia ta rozvytok teortychnykh pohliadiv. Ekonomichna teoriia, 4. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11491.

Corporate responsibility. Good for Business & Society: government response to call for views on corporate responsibility. (2014). UK Government, Department of Business Innovation and Skills. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills/.

Ionin, Y. Ye., Tarasenko, L. O. (2018). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak zaporuka stabilnoho rozvytku: analiz pidpryiemstv naftohazovoi haluzi. Economic analysis, 28(2). Retrieved from: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1528.

Molteni, M. (2007). Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale. Impreza Progetto. Electronic Journal of Management. Economia aziendale, 2. Retrieved from: https://www.impresaprogetto.it/essays/2007-2/molteni.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.158

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022