Банки з іноземним капіталом в Україні: суперечності та перспективи розвитку

Nataliia Prykaziuk, Mariia Satsiuk


Анотація


Вступ. Існування в національних економіках банків іноземних банківських груп на сьогодні є однією з форм прояву фінансової глобалізації. Українська банківська система не є виключенням. Банки з іноземним капіталом мають неабиякий вплив на вітчизняну банківську систему та викликають комплекс якісних змін у ній. Наслідки присутності істотної частки банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку є досить неоднозначними: з одного боку вони сприяють фінансовому розвитку країни, а з іншого – приховують певні загрози. За цих умов високої актуальності набуває питання дослідження функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України та виявлення впливу на її розвиток.

Предмет. Теоретичні ти практичні аспекти функціонування банків з іноземним капіталом у банківській системі України.

Мета. Виявлення особливостей функціонування банків з іноземним капіталом в Україні, а також впливу на розвиток вітчизняної банківської системи.

Метод. В основу роботи покладено системний та порівняльний підходи, які дозволили комплексно розглянути зазначену проблему в єдності усіх складових значущих характеристик. У процесі дослідження використовувались наступні методи: порівняльний і статистичний аналізи, метод логічного узагальнення, взаємозв’язку кількісних і якісних змін – для аналізу стану банківської системи; індукції та дедукції, аналізу та синтезу – при дослідженні практичних результатів діяльності банків з іноземним капіталом; історичний метод та метод узагальнення – при дослідженні ключових трендів розвитку банків з іноземним капіталом.

Сфера застосування. Практичне значення одержаних результатів визначається обґрунтованими висновками щодо впливу банків з іноземним капіталом на становлення та розвиток банківської системи України та методичними рекомендаціями щодо підвищення ефективності діяльності банківської системи шляхом впровадження інноваційних рішень у діяльність банків.

Результати. Проаналізовано фактичні показники присутності банків з іноземним капіталом протягом кризи та після кризового періоду. З’ясовано особливості розвитку банків з іноземним капіталом в Україні. Визначено наслідки присутності іноземного капіталу у банківській системі. Запропоновано напрями підвищення ефективності банківської системи в умовах невизначеності та швидких змін.


Ключові слова


банківська система; банк; іноземний капітал; іноземний банк; глобалізація; вплив; конкурентоспроможність; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilchenko, Z. M. (2005). Transformation of Commercial Banks Activity in the State Economy. Kyiv: T. Shevchenko Kyiv National University.

Vasilchenko, Z. M. (2016). Financial and economic rehabilitation of troubled banks in a systemic crisis. Banking. 2016. 17-26 p.

Versailles, N. I. (2013). Fundamentals of Banking Management: Workshop. Kyiv: Phytosociocenter.

Ivasiv, I. B. (2007). Branches of foreign banks as a form of expansion of foreign bank capital. Kiev: Economics and Entrepreneurship, 320-425.

Vasilchenko, Z. M., & Trigub, O. V. (2017). Banking system: practicum. Kyiv: Komprynt.

Smovzhenko, T. S., Kireev, O. I., & Drugov, O. O. (2008). A new stage of development of the banking system of Ukraine: growth of participation of foreign investors. Kyiv: UAB NBU, 2008, p.7.

Grouped balance sheets. (n. d.). Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=34661442.

Ownership structure of banks. (n. d.). Retrieved from: https://bank.gov.ua/supervision/registration/shareholders?fbclid=IwAR3g3xToBoWRInO2L0fDDAJW5_LG73cb3oPh6N5B3ZTvmdzvn1SP-25IUiI.

Overview of the banking sector. (n. d.). Retrieved from: https://old.bank.gov.ua/control/en/publish/category?cat_id=37591358.

Bitzenis, A. (2004). Why Foreign Banks Are Entering Transition Economies: The Case of Bulgaria. Global Business & Economics Review Journal, 7.

Cull, R. (2007). Foreign Bank Participation and Crises in Developing Countries. The World Bank Finance and Private Sector Development Research Group. 2007.

Paulhart, A., Rainer W. and Haiss P. (2009). Do Foreign Banks Drive Foreign Currency Lending in Central and Eastern Europe? Paper for presentation at the 36 annual EFA meeting, 19-22 august 2009. — Bergen: Norwegian School of economics and business administration, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.183

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022