SWOT-F-аналіз ресторанного господарства м. Харкова

Viktor Seliutin, Leonid Yatsun, Oleksandr Olshanskiy


Анотація


Вступ. У статті розглядаються питання оцінки ресторанного господарства м. Харкова як фрактальної системи за допомогою SWOT-f-аналізу. Сучасні уявлення про соціально-економічні системи базуються на синергетичній концепції, яка органічно пов’язана із теорією фракталів. За фрактальною структурою ресторанне господарство представляє собою семирівневу холархічну систему, яка містить такі детермінанти, як асортимент та якість ресторанної послуги, технології, менеджмент, маркетинг, зміни, форми кластеризації та конкурентоспроможність. Системність ресторанного господарства передбачає аналогічну структуру зовнішніх чинників. Одним із розповсюджених методів стратегічної оцінки є SWOT-аналіз. Запропонований метод SWOT-f-аналізу представляє модифікований інструмент стратегічного аналізу галузевих та регіонально-галузевих систем, які розглядаються як фрактальні структури, що забезпечує адекватність їх сприйняття та точність прогнозування.

Мета. Мета статті полягає у визначенні основних параметрів модифікованого SWOT-f-аналізу як стратегічного інструменту оцінки ресторанного господарства, оцінці сильних та слабких сторін, а також загроз та можливостей розвитку ресторанного господарства м. Харкова як фрактальної системи за трьома сценаріями: песимістичним, реалістичним та оптимістичним.

Метод. Для оцінки ресторанного господарства було використано модифікований SWOT-f-аналіз, який полягає у структуризації чинників впливу на діяльність підприємства за фрактальними принципами, а також передбачає застосування трьох сценаріїв розвитку: песимістичного, реалістичного та оптимістичного.

Результат. Визначено, що SWOT-f-аналіз є більш доцільним інструментом стратегічного аналізу, оскільки містить всі елементи класичного SWOT-аналізу; структурований як холархічна система, що надає їй більшої логічності; побудований на еволюційних принципах; має більш обґрунтований зв’язок між внутрішніми структурними елементами та чинниками зовнішнього середовища; а також дає можливість визначити межі постановки цілей розвитку підприємства за песимістичним, реалістичним та оптимістичним сценаріями.

Проведена оцінка сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей розвитку ресторанного господарства дозволила виявити більш логічний і структурований його профіль для кожного сценарію.


Ключові слова


SWOT-f-аналіз; ресторанне господарство; фрактальна структуризація; сценарії розвитку; фрактальні елементи; фрактальні детермінанти

Повний текст:

PDF

Посилання


Varneke, Kh.-Yu. (1999). Revolyutsyya v predprynymatelʹskoy kulʹture. Fraktalʹnoe predpryyatye. Moscow : Nauka/Interperiodika. [in Russian].

Yatsun, L. M., & Selyutin, S. V. (2018). Zastosuvannya evolyutsiynykh pryntsypiv dlya formuvannya zbalansovanykh stratehiy pidpryyemstv restorannoho hospodarstva. Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «VĚDECKÍ POKROK NA P?ELOMU TYSYACHALETY-2018», Vol. 7 : Praha. Publishing House «Education and Science». r. 64-66. [in Ukrainian].

Seliutin, S. V. (2019) Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvamy restorannoho hospodarstva [Strategic management of restaurant businesses]: dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.04. KH. : KHDUKHT. 325 p. [in Ukrainian]

Trunova, O., & Skyter, Y. (2013). Ispolʹzovanie fraktalʹnoho analiza dlya issledovaniya dinamiki slozhnykh system [Using fractal analysis to study the dynamics of complex systems]. VIII mezhdunarodnaya nauch.-prakt. konf., Chernihiv, CHNTU, r. 296–299. [in Russian].

Shlyakhta, O. M. (2012). SWOT-analiz yak instrument stratehichnoho menedzhmentu pidpryyemstva [SWOT analysis as a tool for strategic management]. Ekonomichnyy prostir – Economic Space, 68, 301-309. Retrieved from http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_35 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.192

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022