Планування обсягів постачань матеріальних ресурсів в будівництві

Stepan Karabanyk


Анотація


Вступ. В організаційно-технологічних документах питання транспортного забезпечення матеріальними ресурсами об'єктів будівництва розглядаються без достатнього обґрунтування. У статті завдання планування обсягу поставок узгодженого з внутрішніми можливостями будівельної організації та з зовнішніми умовами, після чого формулюється у вигляді математичної моделі лінійного програмування. Визначаються принципи планування, формулюються зовнішні і внутрішні обмеження на вибір плану. Розроблена автором модель планування дозволить підвищити організаційний рівень управління матеріальними потоками, забезпечить безперервність і рівномірність виробництва робіт, споживання матеріалів, виробів та конструкцій.

Мета статті полягає у розробці ефективної моделі управління матеріальними потоками на будівництві.

Метод (методологія). В процесі розробки й обґрунтування результатів дослідження активно використовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, моделювання, логічний, системний підхід, методи дедукції та індукції, а також спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент.

Результати. Визначено основні фактори забезпечення ефективності управління матеріальними потоками, розроблено математичну модель лінійного програмування, спрямовану на підвищення організаційного рівня управління матеріальними потоками в будівельних організаціях.


Ключові слова


матеріальний потік; транспортно-технологічний процес; будівельно-монтажні роботи; планування та управління; організація та технологія будівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Sukov, G. S. (2013). Solving inventory accounting problems. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 2 (32), 187-195 [in Ukrainian].

Ivanyuta, P. V., & Luhivs'ka, O. P. (2009). Resource and cost management. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Melikhov, A. A. (2014). Organizational and economic mechanism of competitive development of the enterprise. Journal of Azov State Technical University, 27, 14-26 [in Ukrainian].

Bibik, N. V. (2013). The current state of the construction market of Ukraine as an indicator of the state of Ukraine's economy. Economy and region, 6, 46-51 [in Ukrainian].

Kambur, O. L. (2012). Support for innovative development of the construction industry. Kyiv: Kyiv Economic Research Center [in Ukrainian].

Petrishchenko, N. A. (2015). Analysis of the state of construction activity in the regions of Ukraine. Economy: the realities of time, 4, 192-197 [in Ukrainian].

Spiridonova, K. (2011). Cost analysis of enterprises in the construction industry. Economic analysis, 8, 184-187 [in Ukrainian].

Belenkova, O. Yu. (2015). Management of current assets of a construction company as a means of obtaining competitive advantages. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 33, 10-17 [in Ukrainian].

Nebava, M. I., & Adler, O. O., & Les'ko, O. Y. (2011). Economics and organization of production activities of the enterprise. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Yaroshevich, N. B. (2012). Finance of enterprises. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Mykytiuk, P. P. (2015). Investytsiino-innovatsiinyi menedzhment [Investment and innovation management]. Ternopil : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Karabanyk, S. M., & Mykytyuk, Yu. I. (2018). The role of self-financing in ensuring the innovative development of the construction organization. Journal of TNEU, 1, 150-163 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.225

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022