Стан розвитку діджиталізації в Україні

Hanna Zhosan


Анотація


Метою статті є дати визначення поняттю «діджиталізація», визначити основні напрями розвитку діджиталізації, проаналізувати місце України у світі за рівнем розвитку діджиталізації. Предмет дослідження є процес аналізу стану розвитку діджиталізації в Україні. Теоретико-методологічним підгрунтям даного дослідження були такі методи наукового пізнання: метод аналізу та синтезу, метод теоретичного узагальнення та систематизації. Виділено ряд підходів до визначення поняття «Діджиталізація»; сформовано напрями та сфери розвитку діджиталізації; проаналізовано динаміку рівня діджиталізаціі в Україні на базі сукупності ключових індикаторів.

Встановлено, що на сьогодні економіка України має як прикладний і теоретичний, так і законодавчий базис для того, щоб зміцнити свої позиції серед країн світу. Проте її діджиталізація поки що має переважно інноваційний характер. Тому обов’язковою вимогою для національної економіки є поєднання теоретичних досліджень із сучасними потребами й можливостями стейкхолдерів.

Отже, в умовах нової економіки, під час жорсткої конкуренції, швидкого старіння технологій, професій, ідей, проникнення Інтернету в усі частини економіки, діджиталізація вийшла на новий рівень важливості для бізнес-організацій. Для підтримки конкурентоспроможності підприємства підприємствам необхідно використовувати можливості діджиталізації за всіма можливими напрямками та формами: клієнтський досвід; партнерство та колаборація; робота з даними; впровадження інновацій; HR-стратегія та культура; управління цінністю тощо. В роботі запропонована структурно-логічна послідовність розробки та реалізації стратегії діджиталізації, розкрито зміст окремих етапів роботи. Послідовне та циклічне виконання викладених рекомендацій дозволить підприємствам мінімізувати помилки та ефективно впроваджувати діджитал технології у свою діяльність.


Ключові слова


діджиталізація; четверта промислова революція; розвиток; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


The IMD World Digital Competitiveness Ranking (2019). Retrieved from: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019.

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro kontseptsiyu rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspilʹstva Ukrayiny na 2018-2020 roky». (2018). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya- koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv- shodo-yiyi-realizaciyi. [in Ukrainian].

Hudzʹ, O. Ye. (2018). Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostey ta oriyentyriv upravlinnya pidpryyemstvamy, [Digital economy: changing the values and benchmarks of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, 2 (24), 4-12. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro Kontseptsiyu Natsionalʹnoyi prohramy informatyzatsiyi» (2013), [Law of Ukraine "On the Concept of the National Program of Informatization"]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98- %D0%B2%D1%80.

Kolyadenko, S. V. (2016) Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennya v Ukrayini ta sviti, [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky, 6, 105-112. [in Ukrainian].

Kosynsʹkyy, V. I., Shvetsʹ, O. F. (2012). Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi [Modern information technologies]. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Kraus, N. M., & Klaus, K. M. (2017). Innovatsiyne tablo Ukrayiny. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. [Innovative scoreboard of Ukraine. Eastern Europe: Economics, Business and Management]. Retrieved from: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/6-2017-ukr. [in Ukrainian].

Meshko, N. P. Sazonets', O. M., Dzhusov, O. A., Pirog, O. V., Sardak, S. Ye. (2012). Stratehiyi vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsiyi: natsionalʹnyy ta korporatyvnyy aspekty [Strategies for high-tech development in a globalizing environment: national and corporate aspects]. Donetsʹk: Yuho-Vostok. [in Ukrainian].

Sokolova, H. B. (2018). Deyaki aspekty rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky v Ukrayini [Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine], Ekonomichnyy visnyk Donbasu, 1 (51), 92-96. [in Ukrainian].

Kuznetsov, A., Kiian, A., Babenko, V., Smirnov, O., Zhosan, G., Pro-kopovych-Tkachenko, D. (2019) Soft Decoding Method for Turbo-Productive Codes. International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT). 2-6 July 2019. lviv. Retrieved from: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8847747.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.044

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022