Окремі ключові аспекти удосконалення методичних підходів до функціонування механізму інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

Pavlo Demchenko


Анотація


У дослідженні показано важливість інновацій та інвестицій в економіці, менеджменті й бізнесі. Визначено окремі ключові теоретичні аспекти сутності методології формування механізму інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку залізорудних підприємств в сучасних економічних умовах. Встановлено, що дефіцит фінансування підприємств залізорудної галузі вимагає ефективного менеджменту та раціональної організації як окремих стадій вкладення капіталу в їх інноваційну діяльність, так і процесу інвестування в цілому. При цьому, найбільш істотним і важливим щодо організації інвестування інноваційних бізнес-процесів залізорудних підприємств є застосування системного підходу. В контексті удосконалення механізму інноваційно-інвестиційного розвитку залізорудного підприємства запропоновано здійснювати багатокритеріальну оцінку рівня стабільності сталого інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням ризику.

На практичному прикладі розглянуто реалізацію запропонованих рекомендацій щодо удосконалення механізмів управління інноваційно- інвестиційним розвитком гірничо-збагачувальних підприємств на основі теорії потенціалу та системного підходу до організації інвестування інноваційних процесів у періоди, яким притаманні найбільш характерні стани економічного середовища в умовах ринкових перетворень як «піднесення», «стагнація» та «рецесія», де вагові точкові оцінки, що відображають більшу пріоритетність ретроспективним періодам, за які отримано менші внески в сумарне значення функціоналу оцінювання інноваційно-інвестиційного розвитку розраховуються на основі кількісних оцінок матриці ризику.

Узагальнюючи дослідження теоретико-методологічних аспектів щодо оцінювання рівня стабільності сталого інноваційно-інвестиційного розвитку залізорудного підприємства сформовано систему умов контролю рівня забезпечення стабільності сталого інноваційно-інвестиційного розвитку (РЗССІІР). Сформована система умов контролю РЗССІІР залізорудного підприємства спрямована на забезпечення ефективного стратегічного управління за рахунок посилення ролі інвестицій в інноваційному менеджменті для здійснення процесу прийняття довгострокових рішень.

 


Ключові слова


інновації; інвестиції; механізм; економіка; менеджмент; бізнес; ризик; стабільність; процес; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyskina, A. A., & Chuchumenko, R. O. (2015). Innovatsiino-investytsiina diialnist yak osnova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 12, 86-89. [in Ukrainian].

Mykhailov, M. H. (2016). Teoretychni zasady innovatsiino-investytsiinoho pidkhodu do rozvytku materialno-tekhnichnoi bazy pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 23, 38-42. [in Ukrainian].

Yurchuk, N. P., Vovk, V. Yu., & Topina, R. P. (2019). Innovatsiino-investytsiina diialnist yak osnova realizatsii kontseptsii staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ahrosvit, 3, 53-61. [in Ukrainian].

Yakovlev, A. I. (2018). Analiz stanu innovatsiinoi diialnosti v Ukraini ta shliakhy yoho polipshennia. Nauka ta naukoznavstvo, 2 (100), 29-44. [in Ukrainian].

Polozova, T. V.. & Kryvtsun, D. Yu. (2015). Innovatsiina diialnist pidpryiemstva ta ekonomichna sutnist innovatsiinoho protsesu. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 12, 108-113. [in Ukrainian].

Afanasiev, Ye. V., Afanasiev, I. Ye., Arutiunian, A. R. (2017). Marketynh ta menedzhment investytsiino-innovatsiinykh proektiv u konteksti stratehii prosuvannia produktsii zalizorudnykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua. [in Ukrainian].

Afanasiev, Ye. V., Afanasiev, I. Ye., & Arutiunian, A. R. (2017). Marketynh ta menedzhment investytsiino-innovatsiinykh proektiv u konteksti stratehichnoho rozvytku pidpryiemstv. «Suchasnyi menedzhment: problemy teorii ta praktyky»: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., m. Kryvyi Rih, 24-26 trav. 2017 r. Kryvyi Rih: Vyd. R. A. Kozlov, 2017. S. 14-16. [in Ukrainian].

Varava, L. M., Afanasiev, Ye. V., & Markina, I. A. (2018). Marketynh ta menedzhment investytsiino-innovatsiinykh proektiv u konteksti stratehichnoho rozvytku vyrobnycho-lohistychnoi systemy pidpryiemstva. Aktualni problemy suchasnoho menedzhmentu. Kryvyi Rih: Vyd. R. A. Kozlov, 32-45. [in Ukrainian].

Trukhaev, R. Y. (1981). Modely pryniatyia reshenyi v uslovyiakh neopredelennosty. Moscow: Nauka. [in Russian].

Afanasiev, Y., Kapitula, S., Afanasiev, I., Afanasieva, M., Demchenko, P. (2020). Selected aspects of modeling the process of evaluating business strategies for sustainable economic development of iron ore enterprises. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2 (29) (May, 2020, Warsaw, Poland, 18-26.

Samochkyn, V. N. (2000). Gibkoe razvitie predpryiatyia: analiz i planirovanie. Moscow: Delo. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.166

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022