Організація обліку та розподіл загальновиробничих витрат на державних підприємствах кримінально-виконавчої служби

Alona Khmelyuk, Natalia Rukavitsyna


Анотація


Вступ. Розглянуто основні принципи та нормативно-правове регулювання організації обліку, в тому числі і управлінського (внутрішньогосподарського) обліку державного підприємства. Підкреслено, що організація обліку на державному підприємстві здійснюється у відповідності до чинної національної законодавчої бази та декларується шляхом формування Наказу про облікову політику. Встановлено, що основним внутрішнім розпорядчим документом організації обліку, в тому числі і обліку витрат на державному підприємстві є Наказ про організацію обліку та облікову політику. Здійснено порівняльний аналіз Наказу про облікову політику в частині декларування формування та відображення витрат на рахунках обліку та методів калькулювання виробничої собівартості продукції; перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); бази розподілу загальновиробничих змінних і розподілених постійних витрат і фактичного їх відображення. Так, вивчивши спосіб калькулювання одиниці продукції (халат робочий) та відображення господарських операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку встановлено певні розбіжності із Наказом про облікову політику. Підтверджено доцільність застосування нормативного методу калькулювання собівартості продукції та визначено алгоритм калькулювання собівартості халату робочого. Здійснено оцінку відображення загальновиробничих витрат в системі рахунків обліку на державному підприємстві. Встановлено невідповідність задекларованих в Наказі про облікову політику принципів ведення обліку в частині формування витрат, зокрема собівартості виробничої продукції. Запропоновано ефективні методи удосконалення обліку загальновиробничих витрат на державному підприємстві кримінально-виконавчої служби.

 Мета. Мета статті – здійснити оцінку зовнішніх та внутрішніх нормативно-законодавчих підходів організації управлінського (внутрішньогосподарського) обліку в Україні, представити особливості формування облікової інформації про витрати на державному підприємстві, розробити рекомендацій з удосконалення методичних аспектів обліку та розподілу загальновиробничих витрат на державних підприємствах.

Метод (методологія). Метод системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, табличний та графічний методи.

Результати. Встановлено невідповідність застосування в практичній діяльності принципів і методів обліку на державному підприємстві кримінально-виконавчої служби у відповідності до задекларованого Наказу про облікову політику; виявлені порушення щодо формування та розподілу загальновиробничих витрат на виробничу собівартість продукції; здійснено аналіз діючої методики організації обліку витрат на державному підприємстві; представлено алгоритм калькулювання собівартості одиниці продукції; запропоновано удосконалення організації обліку загальновиробничих витрат з метою додержання єдиних методологічних підходів до ведення обліку витрат.


Ключові слова


управлінський (внутрішньогосподарський) облік; витрати; виробнича собівартість продукції; засуджені; облікова політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No. 996. Kyiv: Rada.

Accounting Regulations (Standard) 16 «Expenses» (1999) dated 31.12.1999, No. 318. Kyiv: Rada.

Methodical recommendations for the formation of the cost of production (works, services) in industry (2007) dated 09.07.2007, No. 373. Kyiv: Rada.

Golov, S. F. (2003). Managerial Accounting. Kyiv: Libra.

Khmelyuk, A. V. (2016).organization of cost accounting for production of metallurgical products. Khmelnytsk: KhNU.

Khmelyuk, A. V., Khvostov V. K. (2019). Organization of accounting and distribution of general production costs of metallurgical enterprises. Ternopil.

Tsal-Fulko, Yu. S., Moroz, Yu. Yu., Cegelnik, N. I. (2015). Managerial Accounting. Zhytomyr: Ruta.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.212

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022