Інституційна складова механізму детінізації національної економіки

Andrii Zolkover


Анотація


Вступ. Рівень тінізації економіки в Україні залишається одним із найвищих у світі та виступає загрозою її економічній безпеці та макроекономічній стабільності, інвестиційної привабливості тощо. Динаміка зміни основних показників функціонування тіньового сектору економіки свідчить про низький рівень ефективності існуючих механізмів превенції реалізації тіньових операцій. Існуюча інституційна складова даного механізму не формує, в повній мірі, передумов до зниження частки тіньового сектору економіки, а отже не стимулює суб’єктів бізнесу до виведення своїх коштів з тіні. Високий рівень корупції та бюрократії в країні формують негативно впливають на ефективність роботи економічних суб’єктів, а отже  формують передумови до перегляду  існуючих інструментів державного регулювання економіки.

Мета статті – дослідження ефективності функціонування окремих інституційний складових механізму  протидії тінізації національної економіки та визначення найбільш пріоритетних заходів превенції держави тіньовим схемам виведення доходів.

Результати. За результатами проведеного дослідження визначено основні причини високого рівня тінізації національної економіки, загрози та бар’єри на шляху протидії участі економічних суб’єктів в тіньових схемах виведення капіталу. Проведено аналіз основних векторів державного впливу на економічних суб’єктів, проведена оцінка їх ефективності.  Встановлено, що за переважною більшість показників Україна займає одне із останніх місць в світі. Аналіз окремих складових  показника легкості ведення  бізнесу Україна засвідчив суттєве тривалість в Україні процедур  підготовки звітності та сплати податків, оформлення документів при експорті/імпорті, значну вартість оформлення документів при експорті/імпорті. Результати дослідження показали, що одними із складових, що здійснюють суттєвий вплив на економічних суб’єктів є високий рівень корупції в країні, низька ефективність процедур контролю корупції, низька ефективність роботи уряду тощо.  Доведено необхідність розробки та застосування комплексу заходів спрямованих на підвищення якості інституційної складової механізму детінізації економіки.


Ключові слова


інституційне середовище; рівень корупції; ефективність державного регулювання; верховенство права; податкова конкурентоспроможність; тінізація економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Borlea, S. N., Achim, M. V., & Miron, M. G. (2017). Corruption, shadow economy and economic growth: An empirical survey across the European Union countries. Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad. Economics Seriesю. Vol. 27. Issue 2. Р. 19–32.

Doing Business – 2017: Economy Rankings (2017). World Bank Group Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine.

Dreher, A., & Schneider, F. (2006). Corruption and the shadow economy: an empirical analysis. Retrieved from: http://ftp.iza.org/dp1936.pdf.

Terasawa K. L., & Gates W. R. (1998). Relationships between government size and economic growth: Japan's government reforms and evidence from OECD. International public management journal.. Vol. 1(2). Р. 195–223.

World Development Indicators. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Boronos, V. G. & Karpenko, І. V. (2011). Modeliuvannia makroekonomichnykh indykatoriv rozvytku rehioniv: otsinka reitynhu [Modeling of macroeconomic indicators of regional development: rating assessment] Zbirnyk tez dopovidei 11-yi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Statystychna otsinka sotsialno-ekonomichnoho rozvytku», 20 travnia 2011 roku. – Khmelnytskyi: Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava. P. 143–146.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky. (2018). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo kompleksnoi otsinky obsiahiv neproduktyvnoho vidplyvu (vyvezennia) finansovykh resursiv za mezhi Ukrainy : Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli № 286 vid 24.03.2015 r. [On approval of Methodical recommendations for a comprehensive assessment of the volume of unproductive outflow (export) of financial resources outside Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade № 286 of 24.03.2015] Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=d6a26174-d0fd-406b-9c30-7a4043f04eb5&tag=SistemaOblikuPublichnoiInformatsii&pageNumber=86&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc. [in Ukrainian].

Tiutiunyk, I. V., & Humenna, Yu. G. (2018). Tinizatsiia finansovykh potokiv ekonomichnykh subiektiv: vartisnyi aspekt. [Shading of financial flows of economic entities: cost aspect]. Black Sea Economic Studies, 33, 208-212. [in Ukrainian].

Tiutiunyk, I. V., & Reshetnyak, Ya. V. (2017). Finansova detsentralizatsiia v Ukraini: mozhlyvosti ta zahrozy dlia zabezpechennia staloho rozvytku terytorialnykh hromad [Financial decentralization in Ukraine: opportunities and threats to ensure sustainable development of territorial communities]. Economy and State. Vol. 12. P. 43-47. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.03.124

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021