Діагностика витратності функціонування підприємства

Artem Dmytrenko


Анотація


Вступ. Витрати виступають необхідним атрибутом і безумовним драйвером діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, адже без видатків неможливим є отримання та належне оформлення і розпоряджання доходами підприємства. Витрати супроводжують функціонування компанії упродовж усього терміну її існування, тому їх правильна ідентифікація, облік, групування, розподіл, аналіз та наступне прогнозування й планування є необхідною передумовою забезпечення ефективної діяльності.

Мета. Метою статті є ґрунтовне дослідження методичних підходів до комплексного діагностування витратності функціонування підприємства, а також пропозиція власного бачення розв’язання ідентифікованих у даній площині проблем.

Метод (методологія). У статті застосовано ряд загальнонаукових методів дослідження, зокрема абстрактно-теоретичний, діалектичний методи, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були вжиті для ідентифікації та узагальнення теоретико-методичних основ діагностування витратності діяльності суб’єктів господарювання та розробки комплексу ключових її індикаторів.

Результати. У статті досліджено завдання, особливості та аспекти діагностики витратності функціонування виробничо-комерційних підприємств. Проаналізовано існуючі у вітчизняних та зарубіжних джерелах методичні підходи до аналізу ефективності управління витратами. Діагностику витратності функціонування запропоновано здійснювати за п’ятьма аспектами: обсяги та структура витрат, питомі витрати, критичний обсяг виробництва, споживання ресурсів та вартість капіталу підприємства. Сформовано комплексний набір індикаторів витратності діяльності та подано рекомендації щодо їх обрахунку. Означені пропозиції можуть бути використані для комплексного аналізу витратності промислових, торгівельних, сільськогосподарських, підприємств секцій «Інформація та телекомунікації», «Професійна, наукова та технічна діяльність» тощо.

 


Ключові слова


витрати; витратність; собівартість; втрати; доходи; споживання ресурсів; вартість капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Rozporiadzhennia Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh vid 20.07.2017 r. # 3238. Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku zahalnoi vartosti kredytu dlia spozhyvacha, realnoi richnoi protsentnoi stavky za dohovorom pro spozhyvchyi kredyt. [in Ukrainian].

Ochenash, V. A. (2013). Otsinka efektyvnosti vytrat na vyrobnytstvo okremykh vydiv produktsii na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Ukrainy. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2514. [in Ukrainian].

Zahorodnii, A. H., & Yasinska, A. I. (2008). Otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia vytratamy mashynobudivnoho pidpryiemstva na zasadakh systemnoho pidkhodu. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Lohistyka, 623, 332-337. Retrieved from: http://vlp.com.ua/files/47_0.pdf. [in Ukrainian].

Kolesnyk, V. M., & Savchenko, T. V. (2014). Metodyka otsinky efektyvnosti upravlinnia vytratamy ferosplavnykh pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky. 8(4), 66-70. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/178.pdf. [in Ukrainian].

Piskunova, N. V., Fedorets, M. H., & Piskunova, K. S. (2013). Analiz vytrat vyrobnytstva yak vazhlyva lanka efektyvnoho upravlinnia promyslovoho pidpryiemstva. Ekonomichnyi analiz, 13, 357-364. [in Ukrainian].

Skydanenko, A. Yu. Diahnostyka vytrat vyrobnytstva ahrarnykh pidpryiemstv. Rynkova transformatsiia natsionalnoi ekonomiky: dosiahnennia teorii ta problemy praktyky. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/133.pdf. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.175

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022