Cтратегія АСЕАН на світовому енергетичному ринку в умовах його трансформації

Valentyna Mazurenko, Yevhen Panchenko, Оlga Yatsenko


Анотація


Предметом дослідження виступає стратегія регіонального інтеграційного угруповання АСЕАН на світовому енергетичному ринку в умовах його трансформації.

Мета. Метою статті є дослідження стратегія регіонального інтеграційного угруповання АСЕАН на світовому енергетичному ринку в умовах його трансформації та ідентифікація її особливостей.

Методологія (метод). Дослідження базується на теоріях міжнародної торгівлі та міжнародної економічної інтеграції. Основними методами слугували індукції та дедукції, узагальнення, статистичний, компаративний та системно-структурний аналіз, групування.

Результати. Дослідження енергетичних профілів країн АСЕАН щодо їх залученості до світового енергетичного ринку в умовах його трансформації на сучасному етапі розвитку глобалізації. Виявлено зростання інтеграції у світовий енергетичний ринок внаслідок зростання попиту на енергоресурси з боку національних економік (зниження експорту певних видів паливних ресурсів, зростання імпорту інших, залучення іноземних інвестицій у розвиток ВДЕ); зростанням питомої ваги ВДЕ в енергобалансах країн; зміна структури енергобалансів внаслідок вимог сталого розвитку, у тому числі екологічних та соціальних (доступ до енергоресурсів).

Висновки. Суттєва диференціація країн-членів АСЕАН за рівнем економічного розвитку, сформованості ринкових інститутів, забезпеченості енергетичними ресурсами та потребами у них, що обумовлює різний ступінь їх інтеграції у світовий енергетичний ринок та відмінності у цілях національних енергетичних стратегій. Аналіз енергетичних профілів країн-членів АСЕАН та їх залученість до процесів на світовому енергетичному ринку дав змогу виявити: залежність зовнішньої торгівлі викопними енергоресурсами; сильну внутрірегіональну спрямованість зовнішньої торгівлі паливно-енергетичними ресурсами; недостатність інвестицій для впровадження сучасних технологій; не відповідність структури енергобалансів більшості країн АСЕАН структурним зрушенням на світовому енергетичному ринку. Співпраця з енергетичними ТНК сприяє отриманню нових технологій георозвідки, видобутку та переробки викопних енергоресусів, а також розвитку ВДЕ та модернізації енергосистем. Імплементація Плану дій АСЕАН з енергетичного співробітництва (APAEC) вбачається механізмом узгодження енергетичного профілю АСЕАН з напрямами трансформації світового енергетичного ринку. Посилення наднаціональної координації та співпраці в енергетичній сфері створюють передумови для досягнення країнами національних інтересів, енергетичної безпеки та сталого розвитку.


Ключові слова


глобалізація; стратегія; трансформація; енергетичний ринок; міжнародна економічна інтеграція; міжнародна торгівля; Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)

Повний текст:

PDF

Посилання


Lukianenko, D., Antoniuk, L., Bilozubenko, V. et al. (2020). Intellectual challenges to economic globalism. ISMA, Riga.

Bass, S., & Dalal-Clayton, B. (2007). Sustainable Development Strategies: A Resource Book.organisation for Economic Co-operation and Development, Paris and United Nations Development Programme, New York.

Kaimashnikova, K. S. (2014). Genesis and essence of the category global strategy of economic development. Scientific Bulletin of Kherson State University: Economic Sciences, (7 (1)), 92-95 [in Ukrainian].

Prikhodko, I. V. (2015). Theoretical concepts of international economic integration. Economic Analysis, (19 (1)), 91-100 [in Ukrainian].

Ryneiska, L. S. (2018). The role of international organizations in the formation of international strategies for economic development. Efectyvna economika, 3. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/56.pdf [in Ukrainian].

Filipenko, A. S. (2016). International economic integration: modern theoretical discourse. Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine, (23 (3)), 54-61 [in Ukrainian].

Kobayashi, K., Rashid, K. A., Furuichi, M., & Anderson, W. P. (Eds. ). (2017). Economic integration and regional development: The ASEAN economic community. Routledge.

Wei-Yen, D. H. (Ed. ). (2005). Roadmap to an ASEAN economic community. Institute of Southeast Asian Studies.

Das, S. B., Menon, J., Severino, R. C., & Shrestha, O. L. (Eds. ). (2013). The ASEAN economic community: A work in progress (Vol. 14). Institute of Southeast Asian Studies.

Marushchak, D. Yu. (2014). Investment policy as a means of implementing the investment strategy of the ASEAN integration association. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences. 9: 13-17 [in Ukrainian].

Chia, S. Y. (2014). The ASEAN economic community: Progress, challenges, and prospects. In A World Trade Organization for the 21st Century. Edward Elgar Publishing.

Burlaka, V. G. (2014). Conceptual model of global fuel and energy development. Modern problems of economics and entrepreneurship: A collection of scientific papers, 14: 20-27 [in Ukrainian].

Galperina, L. P., Klen, Yu. V. (2017). Global trends of mergers and acquisitions in the energy sector. International economic policy. 1 (26): 46–71 [in Ukrainian].

Galperina, L. P., Girenko, A. T., Mazurenkо, V. P. (2016). The Concept of Smart Economy as the Basis for Sustainable Development of Ukraine. International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI). 6. 8S: 307–314.

Makarov, A. A., etc. (2017). Prospects of electric power in the conditions of transformation of the world energy markets. Heat energy, 10, 5-16 [in Ukrainian].

Poruchnik, A. M., Kulakovsky, K. O. Energy security and diversification of energy resources. Economy and State, 18-21 [in Ukrainian].

Shapran, O. S. (2015). Features of transformation in the world market of petroleum products. International Relations Series «Economic Sciences», 5. – Retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2640 / 2346 [in Ukrainian].

Mazurenko, V. P., Shapran, O. S. (2013). Development of the world market of oil products in the context of globalization. Development Strategy of Ukraine (Economics, Sociology, Law): Scientific Journal. 4. 104–108 [in Ukrainian].

Shi, X. (2016). The future of ASEAN energy mix: A SWOT analysis. Renewable and sustainable energy reviews, 53, 672-680.

Tongsopit, S., Kittner, N., Chang, Y., Aksornkij, A., & Wangjiraniran, W. (2016). Energy security in ASEAN: A quantitative approach for sustainable energy policy. Energy policy, 90, 60-72.

Behera, S. R., & Dash, D. P. (2017). The effect of urbanization, energy consumption, and foreign direct investment on the carbon dioxide emission in the SSEA (South and Southeast Asian) region. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 96-106.

Winanti, P. S., Hanif, H. (2018). Understanding ASEAN energy governance: opportunities and challenges. 50 Years of Amity and Enmity: The Politics of ASEAN Coorperation, 1, 175.

List of importing markets from Association of South-East Asian Nations (ASEAN) for a product exported by Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Product: 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes. Retrieved from: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS. aspx?nvpm=1%7c%7c24%7c%7c24%7c27%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c4%7c1%7c1%7c1c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c4%7c1%7c1%7c1.

List of supplying markets in Association of South-East Asian Nations (ASEAN) for the product imported by Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Product: 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes. Retrieved from: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS. aspx?nvpm=1%7c%7c24%7c%7c24%7c27%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1.

U. S. Energy Information Administration (2020). Retrieved from: https://www.eia.gov/international/analysis/country [in Ukrainian].

ASEAN Economic Community (AEC) (2020). Retrieved from: https://asean.org/asean-economic-community/asean-ministers-on-energy-meeting-amem/overview [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.016

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022