Застосування економетричного моделювання в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України

Svitlana Plaskon, Halina Seniv, Ivan Novosad, Vadym Masliy


Анотація


Вступ. Зовнішньоторгові операції  значно впливають на розвиток економіки кожної країни, зокрема на значення валового внутрішнього продукту, яке є одним із основних показників розвитку економіки та добробуту населення. Тому необхідним є дослідження і моделювання впливу експорту, імпорту та чистого експорту на макроекономічні показники розвитку України.

Мета. Метою статті є аналіз публікацій, у яких розглядаються експортно-імпортні операції України, дослідження статистичної інформації у даній сфері, побудова та аналіз економетричних моделей динаміки зовнішньоторгових операцій України та їх впливу на валовий внутрішній продукт.

Метод. У статті використано регресійно-кореляційний аналіз як один з основних методів наукових досліджень; теорію часових рядів; прийоми математичного моделювання.

Результати. У результаті дослідження проаналізовано динаміку зовнішньоекономічних операцій та валового внутрішнього продукту України. Виявлено, що баланс експортно-імпортних операцій має значний вплив на валовий внутрішній продукт України. Побудовано економетричну модель залежності номінального валового внутрішнього продукту від величини експорту товарів та послуг (коефіцієнт детермінації 0,9795), використовуючи статистичну інформацію за 2005-2019 роки. Обгрунтовано, що при збільшенні експорту товарів та послуг на 1 млрд. грн. номінальний ВВП України в середньому зростає на 2,2642 млрд. грн. Проаналізовано значення коефіцієнтів імпортної залежності та покриття імпорту експортом у зовнішньоекономічних операціях України. Відмічено, що коефіцієнт імпортної залежності значно перевищує допустимий рівень у досліджуваному періоді, зумовлений певними дисбалансами у зовнішньоторгових відносинах. Коефіцієнт покриття імпорту експортом тільки у 2005 році був більший одиниці, а протягом 2006-2019 років стає меншим одиниці. У зв’язку з цим необхідно наполегливо працювати у напрямку збільшення експортних операцій, одержання позитивного платіжного балансу, приймати ефективні економічні і політичні рішення щодо збільшення експорту українських товарів та послуг, зменшення імпортної залежності, використовуючи та впроваджуючи інноваційні методи виробництва та менеджменту.


Ключові слова


експорт; імпорт; чистий експорт; сальдо; економетрична модель; регресійний та кореляційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Alaverdian, L. and Romanenko, O. (2019). Modern realities and prospects for development of foreign trade of Ukraine with other countries of the world. Efektyvna ekonomika, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7005 P. 1-10.

Lyashenko, O. M., & Boyko, Z. M. (2017). Financial dominants of the pricing process in the world market of raw materials. World of Finance, 1, 135-145.

Dzyubanovska, N. V. (2016). Problems of measuring the country's foreign trade. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, 19, 1, 22-25.

Golubova, G. V. (2014). Statistical analysis of foreign trade of Ukraine. Bulletin of Kharkiv National University, 1096 (86), 89-94.

Krasnoded, T. L. (2018). Analysis of export-import operations of Ukraine at the present stage. Uzhhorod National University, 22, 32-35.

Butko, M. & Kozik, M. (2015). Methodology for assessing the role of export potential in the economic development of the region. Economist. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ jpdf//econ_2015_10_4.pdf.

Mikhailov, V. S. (2004). Some methodological issues of building foreign trade indices in Ukraine. Statistics of Ukraine, 2, 21-23.

Bogashko, O. L. (2019). Global trends in international trade and the state of world markets for goods and services. Development of international trade in the context of global economic imbalances: materials of the All-Ukrainian Forum on International Economic Relations (April 11, 2019). Zhytomyr: ZhSTU, 27-29. Retrieved from: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/27-2.pdf

Anisimova, O. Yu. (2011). Methodology for assessing the effectiveness of free trade zones. Actual problems of international relations, 100 (1), 170-178. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_100(1)__27.

Ivashchuk, O. T. (2008). Economic and mathematical modeling. Ternopil: Economic Thought.

Shevelova, S., & Plaskon, S. (2018). Is the Ukrainian economy’s absorptive capacity appropriate to attract foreign direct investment and facilitate economic growth? International Journal of Emerging Markets, 13 (6), 1928-1947.

Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp.

Retrieved from: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/662443.html.

Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/152.pdf.

Malyniak, B., Martyniuk, O., & Kyrylenko, O. (2019). Corruption and efficiency of public spending in states with various public management types. Economic Annals-XXI, 178 (7-8), 17-27.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.025

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021