Юридичні передумови запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування

Svitlana Burdenyuk


Анотація


Вступ. Пріоритетним напрямом подолання соціальної напруженості у суспільстві є гідне пенсійне забезпечення, яке є одним із видів соціальних гарантій держави своїм громадянам, яке має бути захищене законодавством України. Саме законодавчі та нормативно-правові акти є важливими засобами регулювання відносин мі державою та громадянами в сфері пенсійного страхування. Накопичувальне пенсійне забезпечення залишається уже не перший рік лише на стадії обговорення і саме відсутність надійної юридичної бази призупиняє введення його в дію.

У статті проаналізовано юридичні аспекти запровадження накопичувального пенсійного страхування, вивчено законодавство, розглянуто зміни та їх вплив на пенсійне забезпечення, зокрема на накопичувальну складову. Таким чином, законодавче регулювання накопичувального пенсійного забезпечення є важливою складовою як для покращення довіри громадян та рівня життя літніх людей, так і до наповнення дохідної частини Пенсійного Фонду України. Питання чи зможе держава здійснити виплату накопичувальних пенсійних внесків є актуальним для суспільства, яке насамперед потребує юридичних гарантій отримання своїх пенсійних заощаджень, тому дане питання потребує постійного подальшого дослідження. Створення законодавчих передумов функціонування накопичувального пенсійного забезпечення є нагальною вимогою часу та необхідною умовою існування ефективної, соціально справедливої системи відносин у сфері соціального забезпечення населення.

Мета. Охарактеризувати та систематизувати накопичувальне пенсійне забезпечення шляхом дослідження саме юридичних аспектів його запровадження. Удосконалення законодавства України щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування зробить її уніфікованою та поліпшить пенсійне забезпечення майбутніх поколінь пенсіонерів.

Метод (методологія). Методами дослідження є історичний метод, адже пенсійне законодавство змінювалось в різні проміжки часу і на нього відкладалась еволюція розвитку країни. Також використано в статті методи порівняння та аналізу, щоб зробити відповідні висновки законодавчої та правової бази пенсійного забезпечення та її прогресу відповідно до вимог часу.

Результати. У статті розглянуто законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють пенсійні правовідносини в Україні. Проаналізовано юридичні аспекти започаткування недержавного пенсійного страхування та охарактеризовано законопроект «Про накопичувальне пенсійне забезпечення», введення в дію якого дасть можливість запровадити і фондовий ринок в Україні, який в подальшому дозволить її бути незалежною від зовнішніх інвесторів.


Ключові слова


пенсійне забезпечення; пенсійне страхування; пенсійна реформа; пенсійна система; накопичувальне пенсійне забезпечення; пенсійне законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 30, 141. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text.

Zakon Ukrainy «Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia» # 1058-IV. VVR. vid 9.07.2003 r. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua.

Zakon Ukrainy «Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia» # 1057-IV 04.11.2018. (2018). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua.

Zakon Ukrainy «Pro zakhody shchodo zakonodavchoho zabezpechennia reformuvannia pensiinoi systemy» 3668-VI, 19.12.2018. (2018). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vdoskonalennia systemy pensiinoho zabezpechennia, vstanovlennia yedynykh pryntsypiv pryznachennia pensii ta zaprovadzhennia nakopychuvalnoho rivnia pensiinoho strakhuvannia: Proekt Zakonu 19.05.2016 # 4608-1. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59175.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaprovadzhennia nakopychuvalnoi systemy zahalnooboviazkovoho derzhavnoho pensiinoho strakhuvannia: Proekt Zakonu vid 10.07.2017 # 6677. (2017). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62218.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo konsolidatsii funktsii iz derzhavnoho rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh: Proekt Zakonu vid 20.07.2015 # 2413a. (2015). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zakhystu investoriv vid zlovzhyvan na rynkakh kapitalu: Proekt Zakonu vid 04.07.2018 # 6303-d. (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64343

Pro zaprovadzhennia nakopychuvalnoi systemy zahalnooboviazkovoho derzhavnoho pensiinoho strakhuvannia: Proekt Zakonu vid 29.12.2006 # 2854. (2006). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2854&skl=6.

Pro zahalnooboviazkove nakopychuvalne pensiine zabezpechennia: Proekt Zakonu vid 06.11.2018r. # 9224-1 – IV. (2018). VVR. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua.

Pro zahalnooboviazkove nakopychuvalne pensiine zabezpechennia: Proekt Zakonu Ukrainy vid 27.12.2019 # 2683. (2019). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01073A.html.

Proekt Kontseptsii rozbudovy druhoho rivnia pensiinoi systemy. Rozrobnyk – Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. (n.d.). Retrieved from: https://www.nssmc.gov.ua/wp.-content.

Stashkiv, B. I. (2018). Pravo sotsialnoho zabezpechennia. Osoblyva chastyna. Chernihiv : PAT «PVK «Desna».

Shumylo, M. M. (2016). Pravovidnosyny u sferi pensiinoho zabezpechennia v Ukraini. Kyiv : Nika-Tsentr.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.063

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022