Концептуальні основи трансакційного аналізу суспільних фінансів

Andrii Derlytsia


Анотація


Вступ. Одним із найменш розроблених напрямків теорії економічного інституціоналізму є трансакційний аналіз суспільних фінансів. Його складова – теорія трансакційних витрат головним чином застосовується до сфери функціонування суб’єктів господарювання та фінансового ринку. Це обумовлює необхідність дослідження трансакцій у суспільних фінансах, як економічного феномену, що потребує комплексного підходу та виходить за рамки виключно трансакційних витрат.

Мета. Метою є вивчення концептуальних основ, методу та ключових сфер трансакційного аналізу суспільних фінансів, як наукового напрямку інституційних досліджень.

Метод. Для реалізації поставленої мети використовувалися такі загальнонаукові методи: наукової абстракції, при виділенні сутнісних рис трансакційного аналізу суспільних фінансів; порівняльний аналіз, при оцінці відмінностей трансакційних витрат у суспільному та ринковому секторі; системний підхід при виокремленні складових трансакційного аналізу суспільних фінансів.

Результати. Розглянуто трансакційний аналіз суспільних фінансів, як складову інституційного дослідження суспільних фінансів. Показано роль трансакційних витрат у публічній сфері та обґрунтовано їх здатність позитивно впливати на ефективність суспільних фінансів внаслідок забезпечення оптимізації алокації ресурсів у суспільному секторі. Вказано, що трансакційні витрати у публічній сфері є необхідним елементом забезпечення відповідності попиту та пропозиції при постачанні суспільних благ, інших послуг держави, що веде до збільшення корисності учасників колективної взаємодії. Дано характеристику методу трансакційного аналізу суспільних фінансів та його особливостей. Окреслено основні напрямки трансакційного аналізу суспільних фінансів із позицій порівняння трансакційних витрат, трансакційних втрат і трансакційних вигод. Показано дуалістичну природу трансакційних витрат у їх зв’язку із трансформаційними витратами.


Ключові слова


суспільні фінанси; інституції; трансакційний аналіз; трансакційні витрати; трансакційні вигоди; трансакційні втрати; трансформаційні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Viliamson, O. (2001). Ekonomichni instytutsii kapitalizmu: Firmy, marketynh, ukladannia kontraktiv. Kyiv : Artek. [in Ukrainian].

Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. Kyiv : Osnovy. [in Ukrainian].

Ruiter, D. (2005). Is Transaction Cost Economics Applicable to Public Governance? European Journal of Law and Economics, № 20, p. 287–303. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-005-4197-5#citeas.

Lysiak, L. V. (2010). Transaktsiini vytraty funktsionuvannia instytutu biudzhetnoi polityky. Finansy Ukrainy, 2, 27-35. [in Ukrainian].

Paientko, T. V. (2011). Instytutsionalizatsiia finansovoi systemy i transaktsiini zatraty u finansovykh vidnosynakh. Ekonomika ta derzhava, 11, 44-47. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_11_14. [in Ukrainian].

Matuzka, Ya. V., & Horbatiuk, V. I. (2015). Instytutsionalni aspekty transaktsiinykh vytrat. Finansy Ukrainy, 12, 109-122. [in Ukrainian].

Commons, J. R. (1931). Institutional Economics. American Economic Review. vol. 21, p. 648-657. Retrieved from: https://afee.net/content/media/Institutional_Economics_AER_Commons.pdf.

Government Finance Statistics Manual 2014. International Monetary Fund. (2014). Retrieved from: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.

Williamson, O. E. (1999). Public and Private Bureaucracies: A Transaction Cost Economics Perspective. Journal of Law, Economics, & Organization, 15(1), 306-342. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/3554953.

Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4, 386–405. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Khodzhson, Dzh. (2003). E`konomicheskaya teoriya i instituty`: Manifest sovremennoj instituczional`noj e`konomicheskoj teorii. Moscow: Delo. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.072

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022