Значимість окремих компонентів корпоративної культури в закладах туристичної галузі

Bohdan Kaminskyi


Анотація


Вступ. У статті досліджено роль окремих компонентів при формуванні корпоративної культури туристичної організації. Розглянуто сутність основних складових корпоративної культури туристичної організації. Значну увагу зосереджено на необхідності врахування впливу мотивації персоналу на формування корпоративної культури туристичної організації.

Метою статті є доведення необхідності врахування мотиваційних аспектів при формуванні корпоративної культури в закладах туристичної галузі та вивчення окремих мотиваційних компонентів корпоративної культури, яка забезпечує імідж та прибутковість підприємств туристичної галузі.

Метод (методологія) проведення роботи базується на методології формування корпоративної культури туристичної організації, методології мотивації праці та застосування мотиваційних механізмів до фахівців сфери туризму.

Результати. Проведені нами дослідження дають можливість зробити висновки, що недостатнє врахування ролі мотивації персоналу при формуванні корпоративної культури туристичної організації пов’язане із відсутністю розуміння управлінцями важливості досліджуваної проблеми та потребує подальших досліджень. За умови засвоєння теоретичних основ мотивації праці персоналу та при вмілому застосуванні мотиваційних механізмів, фахівці сфери туризму зможуть ефективно впливати на формування корпоративної культури туристичної організації з метою забезпечення її  конкурентоспроможності, іміджу та прибутковості.


Ключові слова


корпоративна культура; туристична організація; мотивація персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Baiura, D. O. (2011). Metodolohichni pidkhody do formuvannia korporatyvnoi kultury u systemi korporatyvnoho upravlinnia. Naukovyi visnyk ChDIEU, 4 (12). Retrieved from: http://www.nvisnik.geci.cn.ua/pdf/2011/nv_4(12)/024-028.pdf. [in Ukrainian].

Belousova, T. (2006). Legkost delovoho bytyia. Korporativnyi imidzh i biznes-etiket. Moscow: AST. Retrieved from: http://svetlogorsk.by/wp-content/uploads/2010/01/work_ideolog_methodical-materials_corporate-culture.pdf. [in Russian].

Veskyn, V. R. (1998). Prakticheskyi menedzhment personala. Moscow: Yurist. [in Russian].

Kaminskyi, B. (2017). Vplyv korporatyvnoi kultury na diialnist turystychnoi orhanizatsii. Mizhnarodnyi biznes ta zamkovyi turyzm v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku : zb. tez dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [m. Ternopil-Zbarazh, 28-29 kvit. 2017 r.]. Ternopil: TNEU. Retrieved from: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/20959. [in Ukrainian].

Kaminskyi, B. A. (2001). Rol motyvatsii v upravlinni VNZ Ekonomika osvity. Ekonomika vyshchoi osvity, 73–77. [in Ukrainian].

Kopets, H. R., Leskiv, M. R. (n.d.). Rol korporatyvnoi kultury u motyvatsii personalu. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36033/1/41_232-239.pdf. [in Ukrainian].

Antonova A. A. (2016). Korporatyvnaia kultura y upravlenye personalom turystskoi orhanyzatsyy. Saratov: SSEU RЭU im. H. V. Plekhanova. Retrieved from: http://www.seun.ru/content/info/learndepart/faculty/fes/2/torgovogo%20dela/Antonova_Korpor_kultura.pdf. [in Russian].

Kudla, N. Ye. (n.d.). Vplyv korporatyvnoi kultury na yakist turystychnykh posluh. Retrieved from: http://westudents.com.ua/knigi/599-marketing-turistichnih-poslug-kudla-n.html. [in Ukrainian].

Meskon, M., Albert, M., & Khedoury, F. (1992). Osnovy menedzhmenta. Moscow: Delo. [in Russian].

Yakokka, Li. (1991). Karera menedzhera. Moscow: Progress. [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.101

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022