Екологічне підприємництво як важлива складова сучасної економіки України

Bohdanna Kosovych


Анотація


Вступ. Глобальні кліматичні загрози та руйнівний вплив планетарної пандемії COVID-19 визначили важливість природного та людського капіталу, який потрібно терміново відтворювати. Вагоме місце серед першочергових кроків на цьому шляху в економічній сфері – це інтенсивний розвиток нової складової сучасної економіки – екологічного підприємництва. Воно покликане вирішувати екологічні проблеми та стати інноваційною формою господарювання спрямованою на захист людини та екосистеми. Екологічне підприємництво є однією із головних елементів екологічної економіки, економіки майбутнього, яка забезпечує розумне співіснування людини і природи, ефективне використання ресурсів, їх відтворення та збереження. Розвиток екологічного підприємництва особливо актуальний для економіки України, яка поки що тільки орієнтується на ресурсно-раціональну та відновлювальну.

Мета наукової праці полягає в аналізі сутності, передумов розвитку, ключових принципів, ознак та гуманістичних функцій екологічного підприємництва; виробленні узагальнюючого поняття; характеристиці його форм; визначенні видів та основних напрямів розвитку екологічного підприємництва у сучасній економіці.

Метод (методологія). У дослідженні використано низку загальнонаукових та спеціально наукових методів, насамперед: аналізу та синтезу для з’ясування сутності екологічного підприємництва; систематизації – визначення основних видів екологічного підприємництва; гносеології – окреслення основних проблем становлення вітчизняного екологічного підприємництва; прогнозування для визначення основних напрямків розвитку екологічного підприємництва в Україні.

Результати. За результатами проведеного дослідження аргументовано важливість екологічного підприємництва в сучасній економіці України для зменшення та запобігання глобальних екологічних змін в екосистемі. Проаналізовано існуючі інтерпретації поняття «екологічного підприємництва», запропоновано авторське визначення екологічного підприємництва, окреслено його сутність. Розглянуто види, ознаки і функції екологічного підприємництва. Зроблено розмежування екологічного підприємництва та екологічно орієнтованого підприємництва. Запропоновано видову характеристику підприємств екологічного забезпечення та запропоновано критерії екологічності господарської діяльності. Встановлено основні проблеми розвитку та визначено ключові напрямки утвердження екологічного підприємництва в Україні.


Ключові слова


екологічне підприємництво; кліматичні зміни; екологічна економіка; екологізація; гуманістичні орієнтири

Повний текст:

PDF

Посилання


António Guterres: The race to a zero-emission world starts now. TED Talk. Retrieved from: https://www.ted.com/talks/antonio_guterres_.

The Global Risks Report (2020), 15th Edition. Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020.

Kupalova, H. I. (2011). Ekolohichne pidpryiemnytstvo yak nevidiemna skladova staloho rozvytku Ukrainy [Ecological entrepreneurship as an integral part of sustainable development of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viiskovo-spetsialni nauky, no. 26, 35-39. [in Ukrainian].

Titenko, H. V. (2012). Morfolohichnyi ta kontent-analiz poniattia «ekolohichne pidpryiemnytstvo» [Morphological and content analysis of the concept of «environmental entrepreneurship»]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Seriia «Ekolohiia», 1004, no. 7, 109-113. Retrieved from: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua /bitstream/123456789/8888/2/Gavru.pdf. [in Ukrainian].

Implementation of the Circular Economy Action Plan. European Comission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/ environment/circular-economy/index_en.htm.

Bobkova, A. and Pavliuchenko, Yu. (2017). Uchasnyky vidnosyn u sferi ekolohichnoho pidpryiemnytstva [Participants in relations in the field of environmental entrepreneurship]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 9, 58. Retrieved from: pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/12.pdf. [in Ukrainian].

Lanovenko, O. H. and Ostapishyna, O. O. (2013). Ekolohichnyi biznes [Environmental business], 78-79. Slovnyk – dovidnyk z ekolohii : navch.-metod. posib. Kherson : PP Vyshemyrskyi V. S.. [in Ukrainian].

Berezhna, M. V. (2014). Ekolohichna vidpovidalnist subiektiv pidpryiemnytstva v systemi rivnovazhnoho rozvytku rehionu [Environmental responsibility of business entities in the system of balanced development of the region]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. no. 1 (10), t. 1, 345–350. [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws. [in Ukrainian].

Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy «Kontseptsiia natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 r» [The concept of national environmental policy of Ukraine for the period up to 2020], skhvalena vid 17 zhovtnia 2007 r. № 880-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Osnovni zasady (Stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky na period do 2030 roku» [Basic principles (Strategy) of the state ecological policy for the period up to 2030] vid 28. 02. 2019 r. № 2697-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» [On environmental protection] vid 25. 06. 91r. № 1264-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.109

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022