Фінансові інвестиції у системі бухгалтерського обліку

Maryan Tripak, Oleksandr Lavruk


Анотація


Розглядаються актуальні аспекти розв’язання наукової проблеми з удосконалення оцінки і обліку фінансових інвестицій за національними та міжнародними стандартами. Уточнено поняття дефініції фінансових інвестицій, обґрунтовано необхідність їх поділу за терміном утримання (поточні, довгострокові), з позиції власності (корпоративні, боргові) та з метою оподаткування. Багатогранність та відсутність точного визначення поняття фінансових інвестицій пов’язані з досить широкою сферою їх застосування в господарській діяльності. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні комплексу питань обліку фінансових інвестицій за національними і міжнародними стандартами та розробці пропозицій з удосконалення обліку фінансових інвестицій. Вказано, що теоретичне, методологічне і організаційне забезпечення ведення обліку фінансових інвестицій варто віднести до актуальних завдань в системі ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Підкреслюється, що фінансові інвестиції характеризують здійснювані операції, що забезпечують можливість отримання прав, цінних паперів і низки інших фінансових інструментів з метою отримання прибутку та іншої вигоди. Зазначено, що виокремлення фінансових інвестицій є важливим процесом, оскільки з моменту визнання їх активом вони стають об’єктом бухгалтерського обліку. З’ясовано, що об’єкти інвестицій  відрізняються за спрямуванням і участю держави, характером і змістом інвестиційного циклу, масштабом і направленістю проекту, ефективністю використання вкладених коштів. Обґрунтовано концептуальні  підходи до визначення методів оцінювання фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку. Розроблено пропозиції та практичні рекомендації, котрі можуть у подальшому використовуватися у практичній діяльності суб’єктів господарювання.


Ключові слова


фінансові інвестиції; фінансові вкладення; інвестиційна діяльність; стандарти бухгалтерського обліку; облікова інформація; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Savitska, G. (2005). Economic analysis of the company's activities. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine, (2013). Order № 91 «Accounting regulation (standard) 12 ˮfinancial investments». (as amended by the Ministry of Finance № 627 of 27.06.2013). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00 [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine, (2014). Order № 1163 «On approval of amendments to certain regulatory legal acts of the Ministry of Finance of Ukraine on accounting». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1603-14 [in Ukrainian].

Tax Code Of Ukraine, (2010). With changes made in accordance with Laws № 540-IX of 30.03.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

International accounting standard 28, (2012). Investments in associates enterprises. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046 [in Ukrainian].

Krupka, Ya. D. (2001). Investment accounting. Ternopil: Economic Thought [in Ukrainian].

Kuzhelny, M. V. and Linnyk, V. G. (2001). Accounting theory. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Sopko, V. V. (1995). Accounting in entrepreneurship, Kyiv: LLC «Center for educational literature» [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.197

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022