Облік музейних експонатів: досвід республіки Польща

Nadiya Khorunzhak, Svitlana Sysiuk


Анотація


Вступ. В умовах кризовості суб’єктам господарювання, в тому числі державного сектору загалом, і музейним закладам, зокрема, надзвичайно важливо максимально використовувати усі наявні важелі оптимізації діяльності. Облік, як інформаційне джерело управління використанням ресурсів,  безумовно, відграє в таких питання важливу роль. Музейні предмети – один з основних видів активів музейних закладів. Від раціональності їх обліку та контролю залежить ефективність використання бюджетних коштів.

Метою статті є вивчення та критичний аналіз досвіду ведення бухгалтерського обліку музейних предметів у Республіці Польща та обґрунтування перспектив застосування аналогічних підходів в Україні.

Методи (методологія). У досліджені застосовані загальнонаукові методи, зокрема теоретичного узагальнення та аналізу – для встановлення можливостей застосування позитивного польського досвіду ведення бухгалтерського обліку музейних предметів (необоротних активів) в Україні.

Результати. За результатами проведених досліджень висвітлено досвід організації обліку придбання музейних предметів, що наявний в Республіці Польща. Охарактеризовано специфіку класифікації, оцінки та визнання придбаних музейних предметів у складі активів, запропоновано їх класифікацію, обґрунтовано підходи до відображення цих цінностей у системі рахунків бухгалтерського обліку.


Ключові слова


бухгалтерський облік; державний сектор; активи; структура; основні засоби; музейні предмети; інвестиції; досвід; удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Instruktsiia z orhanizatsii obliku muzeinykh predmetiv (2016) [Instructions for organizing the accounting of museum objects]: Nakaz Ministerstva kultury Ukrainy No580 [in Ukrainian].

Kaliuha, Ye., & Herasymenko, O. (2018) Vartisna otsinka muzeinykh predmetiv [Valuation of museum objects]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 5(200), 19-26 [in Ukrainian].

Kovalenko, O. V. (2015) Osoblyvosti obliku kulturnykh tsinnostei u biudzhetnykh ustanovakh [Features of accounting for cultural values in budgetary institutions]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 10(2), 183-186 [in Ukrainian].

Kovalchuk A. O. (2019) Otsyfruvannia muzeinykh fondiv dlia vnutrishnoho vykorystannia. Orhanizatsiino-pravovi aspekty [Digitization of museum funds for internal use. Organizational and legal aspects]: metodychni rekomendatsii. Kyiv: Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Liashenko, A. (2018) Muzeini fondy: poriadok obliku [Museum funds: the order of accounting]. Uteka. URL: https://uteka.ua/ua/publication/budget-13-byudzhet-buxgalterskij-uchet-otchetnost-i-kaznachejskoe-obsluzhivanie-52-muzejnye-fondy-poryadok-ucheta [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv subiektiv derzhavnoho sektoru (2015) [Methodical recommendations on accounting of fixed assets of public sector entities]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy No11. URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive / main? cat_id=83023 [in Ukrainian].

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 121 «Osnovni zasoby» (2010) [National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 121 "Fixed Assets"]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy No1202. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 [in Ukrainian].

Polozhennia pro Muzeinyi fond Ukrainy (2010) [Regulations on the Museum Fund of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No1007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Tuptsiienko M.P. (2018) Muzeieznavstvo: systema obliku ta naukovoi obrobky muzeinykh fondiv [Museum studies: the system of accounting and scientific processing of museum funds]: metodychni vkazivky do vyvchennia dystsypliny OKR bakalavriv spetsialnosti 029 «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava». Kropyvnytskyi: TSNTU. 19 s.

Khmelevska, A. V., Stryzhova, V. H., Kapuchak, I. O. (2009) [Organization of accounting in museum institutions] Orhanizatsiia obliku v muzeinykh ustanovakh. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6, 191-196 [in Ukrainian].

Działalność muzeów w 2019 roku (2019). Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/12/3/1/dzialalnosc_muzeow_w_2019_roku.docx [in Polish].

Grywińska J. (2020) Jak wykazać w księgach rachunkowych dzieła sztuki. Portal Infor.PL. URL: https://bwxja6d7ojfturp3mwe3sdrs5y-hw4pqoxzcs7yk-ksiegowosc-infor-pl.translate.goog/porady-prawne/47733,Jak-wykazac-w-ksiegach-rachunkowych-dziela-sztuki.html [in Polish].

О rachunkowości (1994) : Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Nr 121 poz. 591. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf [in Polish].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.220

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021