Методичні аспекти розробки та аналізу інноваційної стратегії малих і середніх підприємств

Olena Petryk, Oleksii Patsarniuk


Анотація


Вступ. Успішна інноваційна діяльність та конкурентоспроможність сучасного підприємства залежить від розуміння його власниками і керівництвом напрямів його розвитку у майбутньому, що мають бути узагальнені у вигляді стратегії інноваційного розвитку. Проблема розробки ефективної інноваційної стратегії є особливо важливою для малих і середніх підприємств. Неправильно обрані підходи до вибору інноваційного проєкта можуть спричинити не лише збитки, а й поставити під загрозу безперервність діяльності підприємства.

Мета. Метою статті є дослідження сучасних науково-методичних підходів до формулювання поняття «інноваційна стратегія», порядку її розробки на підприємствах та обґрунтування авторського підходу до формування та аналізу інноваційної стратегії малих та середніх підприємств.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є порівняльний аналіз і теоретичне узагальнення наукових підходів до визначення змісту інноваційної стратегії підприємства, логіко-структурний підхід до формування та аналізу інноваційної стратегії малих та середніх підприємств.

Результати

В результаті порівняння існуючих підходів до розробки інноваційних стратегій, дослідження їх класифікації, аналізу факторів впливу на успішність реалізації інноваційної стратегії підприємства, етапів її формування та особливостей найбільш відомих концепцій створення стратегій інноваційного розвитку підприємства, авторами сформульовано логіко-структурний підхід до формування та аналізу інноваційної стратегії малих та середніх підприємств. Визначено, що для середніх та малих підприємств на сучасному етапі потрібно окремо оцінювати зовнішню загрозу призупинення діяльності внаслідок оголошення карантину.


Ключові слова


інновація; інноваційна стратегія; інноваційна діяльність підприємства; аналіз; мале підприємство; середнє підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Mykytiuk, P. P. (Ed.). (2105). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil : PP «Prynter Inform». [in Ukrainian].

Kim, W. Chan & Mauborgne, R. (2019). Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Kyiv: Family Leisure Club. [in Ukrainian].

Kovtun, O. I. (2013). Innovatsiini stratehii pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichni zasady [Innovative strategies of enterprises: methodological-theoretic principles]. Ekonomika Ukrainy, 4(617), 44–56. [in Ukrainian].

Kuzmak, O. I. (2016). Innovatsiina stratehiia yak zasib stabilizatsii rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [The innovation strategy as a means for stabilization of development of an industrial enterprise]. Innovatsiina ekonomika, 1-2(61), 114–118. [in Ukrainian].

Melnyk, Y. M. (2015). Innovatsiina stratehiia pidpryiemstva yak dzherelo yoho konkurentnykh perevah [Innovation strategy of the enterprise as the source of its competitive advantage]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 7(4), 67–72. [in Ukrainian].

Prygara, O. Yu. (2018). Mekhanizm rozrobky innovatsiinoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [Mechanism of development of innovative strategy of an enterprise]. Efektyvna ekonomika. 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/53.pdf. [in Ukrainian].

Rohoza, M. Ye. & Verhal, K. Yu. (2011). Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovative development of enterprises: models and mechanisms]. Poltava : RVV PUET. [in Ukrainian].

Syrotynska, N. M. (2014). Stratehichne planuvannia innovatsiinoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Strategic planning of the innovation activity in the machine-building enterprises]. Business Inform, 9, 103–108. [in Ukrainian].

Chaikovska, M. P. (2015). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Odesa: Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova.

Shulhina, L. M. & Yukhymenko, V. V. (2015). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: formuvannia stratehii [Innovative development of enterprises: formation of strategies]. Kyiv: Univest PrePress.

Enduring Ideas: The 7-S Framework. McKinsey & Company. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework#.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.164

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022