Проблеми щодо формування методики визначення ефективності інноваційної діяльності

Iryna Trush


Анотація


Запропоновано методику оцінювання ефективності інноваційної діяльності щодо інвестиційного аспекту, особливість якої полягає в тому, що враховано суму грошових потоків за проектом і суму інвестиційних витрат, зокрема оборотного капіталу, який потрібен для введення активів інноваційного проекту в промислову експлуатацію з виробництва перспективних видів продукції із застосуванням новітніх технологій та інновацій.

Доведено, що основним обмежувачем інноваційної активності підприємств є високий рівень ризику, який супроводжує інноваційні проекти. Ризик інноваційного проекту визначено як можливість реалізації несприятливих сценаріїв або наслідків, здатних привести до того, що цілі його учасників не будуть досягнуті (інакше кажучи, проект виявиться неефективним). В статті для оцінювання ризиків запропоновано використання методики когнітивного моделювання. Застосування такого підходу можливе, оскільки встановлено, що система інноваційних ризиків є слабоструктурованою. Процес когнітивного моделювання ризиків інноваційного проекту в дослідженні представлено як чергування двох етапів: концептуального (формування моделі у вигляді факторів (носіїв) інноваційних ризиків і причинно-наслідкових взаємозв’язків між ними) і математичного (обчислення системних показників когнітивної карти: консонансу впливу і взаємодії між концептами, а також консонансу впливу та взаємодії концептів із системою).

Встановлено, що використання технології когнітивного моделювання можна розглядати як один з можливих варіантів розвитку методичного інструментарію оцінювання ризиків інноваційних проектів в умовах обмеженості у часі й необхідності врахування складної системи взаємозв’язків доволі великої кількості різнорідних факторів ризику. Отримані результати можуть бути основою для розроблення адекватного антиризикового механізму управління ефективністю інноваційних проектів.

Обґрунтовано оцінювання та здійснення відбору інноваційного проекту в ході експертизи на рівні підприємства з поділом їх на два класи: локальні, які запропоновано оцінювати з позиції їхньої ефективності для підприємства, та суспільно значимі, які мають проходити процедуру експертизи з урахуванням пріоритетів розвитку системи більш високого порядку. Встановлено, що оцінювання інноваційного проекту охоплює два основні напрями: попереднє експертне оцінювання проекту з точки зору його відповідності цілям і ресурсним можливостям підприємства; детальне оцінювання ефективності інвестицій в інноваційний проект.


Ключові слова


інноваційна діяльність; інвестиційна діяльність; інноваційний проект; оцінювання ефективності; оцінювання ризику; експертиза інноваційного проекту; ефективність інноваційної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, L. L. Poruchnyk A. M., & Savchuk, V. S. (2003). Innovatsii : teoriia, mekhanizm rozrobky ta omertsializatsii : monohrafiia [Innovations : theory, mechanism of development and commercialization : monograph]. Kyiv : KNEU. [in Ukrainian].

Grynchutskyy, V. I. (2016). Interrelation of investment and innovation activies of the industrial enterprise. Global and national problems of economy, 13, 236–243. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/49.pdf [in Ukrainian].

State Fund for Fundamental Research. (n. d.). Retrieved from: http://www.dffd.gov.ua.

Lytvyn, B. M., & Huhul, H. I. (2003). Finansovyi analiz v upravlinni budivelnym pidpryiemstvom [Financial analysis in the management of a construction company]. Ternopil : Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Mykytyuk, P. P. Analiz efektyvnosti investytsiino-innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv : teoriia i praktyka: dys. d-ra ekon. nauk: 08.00.09. Ternopil, 2011 [in Ukrainian].

Mykytyuk, V. P. (2017). Evaluation of the effectiveness of the innovation project from the point of view of the investment aspect. Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences, 5 (251), 156–161 [in Ukrainian].

Mykytyuk, P. P., & Seniv, B. H. (2009). Innovatsiina diialist [Innovative activity]. Kiev : Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from: http://www.nas.gov.ua.

Telyshevska, L. I. (2011). Pershocherhovi umovy aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti yak osnovy tovarnoi polityky suchasnykh pidpryiemstv [Urgent measures for the activation of innovation activity as the basis of product policies of modern enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 2-3 (54–55), 188-192 [in Ukrainian].

Fatkhutdinov, R. A. (2005). Innovation management. Spb. : Piter. [in Russian].

Sheremet, A. D., & Sayfulin, R. S. (2003). Metodika finansovogo analiza [The method of financial analysis]. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Marion, A. (1999). Le Diagnostic d’Entreprise [Business Diagnosis]. Paris: Ed. ECONOMICA.

Mykytyuk, P. P., Kotys, N. V., & Mykytyuk, Yu. I. (2020). Methodical approaches to the analysis of the effectiveness of fixed assets of construction organizations on the basis of economic – mathematical modeling. Revista ESPACIOS, 41 (05). Retrieved from: https://www.revistaespacios.com/a20v41n05/20410504.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.248

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021