Вища освіта ЄС – індикатор економічного оптимізму громадян

Olesia Kanash


Анотація


Предметом дослідження обрано характерні властивості системи вищої освіти Європейського Союзу, які визначають ставлення мешканців країн-учасниць до свого майбутнього.

Метою статті є визначення трендів розвитку вищої освіти в ЄС та осмислення коректив, які мають бути внесені в політику надавачів освітніх послуг в Україні з позитивними економічними наслідками.

Методологія (метод). Методологічне підґрунтя дослідження складає критичний аналіз подій, які відбуваються на європейських освітніх ландшафтах. Для досягнення мети застосовано методи узагальнення інформації, порівняльного аналізу, статистичної, графічної візуалізації даних.

Результати. Виявлено, що європейська спільнота пов’язує з нарощуванням потужності інтелектуального потенціалу майбутнє економіки, яка кардинально змінюються внаслідок розповсюдження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Доведено, що джерелом його підтримання в належному стані є система вищої освіти, піднесення якої – найважливіша складова державної політики. З’ясовано, що заклади вищої освіти, прагнучи відповісти на запити бізнес-середовища, застосовують ефективні навчальні технології. Серед яких – дуальна освіта. Виконавши свою місію щодо професійної підготовки робітничих кадрів, вона демонструє високу продуктивність під час реалізації університетських програм.

Висновки. Нові економічні реалії, викликані четвертою промисловою революцією, актуалізували проблему посилення відповідності фахових компетенцій персоналу організацій викликам й загрозам, що виникли. Протистояти їм можливо. Зокрема, через вдосконалення технологій навчального процесу. Вони мають зберігати адекватний рівень якості знань та вмінь й сприяти піднесенню комфорту їх набуття. Це діалектичне протиріччя долається застосуванням освітніх методів, які ґрунтуються на засадах дуальності. Прихильність до неї здекларована в Україні на найвищих щаблях управління країною. Але далі закликів справа не рухається. Вивчення європейського досвіду відкриває очі на причини. Перша: імплементація дуальності ґрунтується на засадах суспільної домовленості між ЗВО, бізнесом та державою у формі відповідних законодавчих актів. Друга: власники підприємств мають усвідомлювати, що інвестиції в інтелектуальний капітал є не менш важливими, а ніж в капітал основний. Третє: має бути визначена економічна відповідальність стейкхолдерів за виконання ними зобов’язань в межах імплементованих дуальних проєктів.


Ключові слова


економіка; інтелектуальний капітал; моральне зношення; освіта; вища освіта; дуальна освіта; фахові компетенції; навчальні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Dybach, I. L. (2020). Corporate management of higher education institutions: theoretical and methodological aspects. Kherson: Helvetica Publishing House [In Ukrainian].

Chernysh, O. V. (2018). Strategic management of educational activity in HEI. Economy and Society, 19. [In Ukrainian].

Parsyak, V. N., Dybach, I. L., & Parsyak, K. V. (2014) Management of quality of educational services. Mykolaiv: Publisher Torubara V.V. [In Ukrainian].

Holmes, C. (2013). Has the Expansion of Higher Education Led to Greater Economic Growth? National Institute Economic Review. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/255555310_Has_the_Expansion_of_Higher_Education_Led_to_Greater_Economic_Growth. DOI: 10.1177/002795011322400103.

Maneejuk, P., & Yamaka, W. (2021) The Impact of Higher Education on Economic Growth in ASEAN-5 Countries. Sustainability, 13(2):520. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/520/pdf. DOI: 10.3390/su13020520.

Agasisti, T., & Bertoletti, A. (2020) Higher education and economic growth: A longitudinal study of European regions 2000–2017. Socio-Economic Planning Sciences. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/345139124_Higher_education_and_economic_growth_A_longitudinal_study_of_European_regions_2000-2017. DOI: 10.1016/j.seps.2020.100940.

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro sрvalennya Konceptsiyi pidgotovky faxivtsiv za dualnoyu formoyu zdobuttya osvity» 2018 р., №660-р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р. [in Ukrainian].

Participation rate of young people in formal education by sex, age and labour status. Eurostat. Retrieved from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

Admission 2020: More than 1 million applications have been registered, which universities and specialties were chosen by entrants this year. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from: https:// mon.gov.ua/ua/news/vstup-2020-zareyestrovano-bilshe-1-mln-zayav-yaki-vishi-ta-specialnosti-obirali-cogo-roku-vstupniki.

Оot, М., & Тymchenko, О. (2020). Popular VS are in demand specialties in the job market. Retrieved from: https://studway.com.ua/obrati-specialnist.

A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth: A G20 Training Strategy International Labour Office. (2010). Geneva. Retrieved from: https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_345398/lang--en/index.htm.

Cerna, L. (2016) The crisis as an opportunity for change? High-skilled immigration policies across Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2016.1162355 DOI: 10.1080/1369183X.2016.1162355

Germany: Skills forecasts up to 2025 (2015) European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) EEC No 337/75, Official Journal of the European Communities. Retrieved from: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/germany-skills-forecasts-2025.

European Innovation Council. European Commision. Retrieved from: https://eic.ec.europa.eu/index_en.

E-sales and turnover from e-sales, EU-27, 2010 to 2019. Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:E-sales_and_turnover_from_e-sales,_EU-27.

E-commerce statistics for individuals. Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals.

Unemployment by educational attainment. Eurostat. Retrieved from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

Average time between leaving formal education and starting the first job by age, sex and educational attainment level for persons who left within the last 3 or 5 years – (months). Eurostat. Retrieved from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfso_09t2〈=en.

The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020. (2010). Belgian Presidency Education & Training. Retrieved from: https://www.cedefop.europa.eu/files/bruges_en.pdf.

Communication from the commission to the European Parliament, the European economic and social committee and the committee of the regions European commission (2015). Brussels. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0161&from=HU.

Adult participation in learning. Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_60/default/table?lang=en.

Enterprises providing training. Eurostat. Retrieved from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvt_01s〈=e.

Spees, A.-C. (2018) Could Germany’s Vocational Education and Training System Be a Model for the U.S.? Retrieved from: https://wenr.wes.org/2018/06/could-germanys-vocational-education-and-training-system-be-a-model-for-the-u-s.

Vocational education and training statistics. Enterprises providing continuing vocational training by economic activity (2020). Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Vocational_education_and_training_statistics#Enterprises_providing_continuing_vocational_training_by_economic_activity.

Duales Studium in Zahlen 2019 Trends und Analysen. Onlinefassung, vom 6, Juli 2020, 45 р. Retrieved from: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/06072020_AiZ_dualesStudium-2019.pdf.

Part-time employment as percentage of the total employment for young people. Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_empl_060/default/table?lang=en.

Main reasons for part-time employment of young people. Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_empl_070/default/table?lang=en.

Participation rate of young people in education and training by labour status. Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_18__custom_712907/default/table?lang=en.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.122

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022