Інноваційні аспекти сталого розвитку економіки України

Ludmila Ulyanova, Yuliia Chaika


Анотація


Вступ. На сьогоднішній день інновації не отримали суттєвого впливу на українську економіку, і, в той же час, загальна макроекономічна ситуація не сприяє активізації інноваційної діяльності у підприємницькому середовищі. За умов, що склалися Україна вимушена використовувати та позичати технології виробництва та управління у провідних країн, наздоганяти їх у технологічному, інноваційному та технічному розвитку. В зв’язку з цим, країні потрібно зосередити увагу на постійному

впровадженні інновацій як пріоритетному напрямі стратегії сталого розвитку країни.

Мета роботи полягає в розгляді взаємозв’язку та взаємозалежності інноваційної діяльності та сталого розвитку, визначенні впливу інновацій на економічну, соціальну та екологічну складові розвитку. Увагу приділено виявленню особливостей інноваційної діяльності в Україні на основі аналізу показників Індексу глобальних інновацій, питомої ваги підприємств, що впроваджують інновації та обсягів реалізованої інноваційної промислової продукції.

Метод (методологія). Використано системний підхід, методи аналізу та синтезу при виявлені впливу інноваційної діяльності на складові сталого розвитку. Застосовано історичний та статистичний методи при аналізі особливостей інноваційної діяльності в Україні.

Результати. Інноваційні процеси та інноваційна діяльність впливають на економічну, соціальну та екологічну складові сталого розвитку. Вплив на економічну складову призведе до зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці, рентабельності підприємств і збільшення їх прибутків, покращення якості продукції, створення нових галузей економіки, зростання ВВП та підвищення конкурентоспроможності країни, поповнення бюджету, зростання частки інноваційної продукції взагалі і в експорті країни зокрема. Вплив на соціальну складову проявиться в кращому задоволенні потреб суспільства, підвищенні тривалості, якості і рівня життя, покращення якості освіти населення. Зміни екологічної складової відбудуться під впливом інновацій у вигляді збереження природних ресурсів і зменшення викидів в навколишнє середовище. Аналіз особливостей інноваційної діяльності в Україні показав, що інновації в Україні розвинуті недостатньо і їх необхідно активізувати для побудови сталого розвитку. Отримані результати можуть використовуватися при розробці стратегії сталого розвитку України та проведенні політики впровадження її у економічне життя.


Ключові слова


інноваційна діяльність; інноваційний процес; інновація; сталий розвиток економіки; економічна, соціальна, екологічна складові сталого розвитку; Глобальний індекс інновацій

Повний текст:

PDF

Посилання


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 # 1560-XII [On investment activity: Law of Ukraine of September 18, 1991 № 1560-XII] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text [in Ukrainian].

Kraus, N. M. (2013). Innovatsiinyi protses yak osnova formuvannia mekhanizmu innovatsiinoi infrastruktury: instytutsionalnyi aspect [Innovation process as a basis for the formation of the mechanism of innovation infrastructure: the institutional aspect]. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Economic Sciences Series. no 4. pp. 15–20 [in Ukrainian].

Oliinyk, Yu. A. (2014). Teoretychni zasady vyznachennia sutnosti innovatsiinykh protsesiv v Ukraini [Theoretical principles of determining the essence of innovation processes in Ukraine]. Business Inform, 12, 182–187.

The Global Innovation Index. Retrieved from: https://www.globalinnovationindex.org/gii-[in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhkomstatu [Official site of Derzhkomstat] Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy: statystychnyi zbirnyk (2020). [Scientific and innovative activity of Ukraine: statistical collection]. Answer. for the issue of MS Kuznetsova. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.218

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022