Управління розвитком територій в умовах децентралізації

Anatolii Viremeichyk, Olha Ruban


Анотація


Вступ. Більшість країн, що розвиваються, досі борються за ефективне використання своїх ресурсів. Для подолання фізичних та адміністративних обмежень розвитку необхідно передати повноваження центрального уряду місцевим органам влади. Розподіл влади від покращує управління ресурсами та участь громади, що вважається ключовим для сталого розвитку. Для України розвиток територій є одним з ключових питань державного управління, особливо в умовах децентралізації. Особливо це стосується сільських територій з огляду на необхідність вирішення їх соціально-економічних проблем. Прихильники децентралізації стверджують, що децентралізований уряд є джерелом поліпшення участі громад у розвитку сільських територій.

Мета – вивчити стан розвитку сільських територій в Україні, ЄС, виявити особливості та узагальнити напрями диверсифікації задля підвищення ефективності не лише здійснення сільськогосподарського виробництва, а й соціального профілю сільської території.

Метод (методологія). Методологія дослідження сформована на основі оцінювання статистичних даних Державної служби статистики України (2017-2019 рр.) щодо стану розвитку сільських територій в Україні. В межах дослідження виявлено проблеми, які засвідчують як низьку ефективність державної підтримки, так й занепад сільських територій. У процесі наукового пошуку застосовано порівняльний, структурний методи дослідження.

Результати. Відзначено, що основну увагу у публічному управлінні необхідно приділяти саме сільським територіям. При цьому визначено, що їх розвиток залежить саме від ефективного функціонування аграрних підприємств, зокрема господарств населення, зокрема й фермерів, тобто сфери аграрного господарювання в цілому. Здійснено аналіз стану розвитку сільських територій. Особлива увага приділена особливостям сільських територій, нормативному врегулюванню децентралізації в Україні та основним задачам диверсифікації, які доцільно здійснити. Виявлено, що Україна, прагнучи бути частиною ЄС має забезпечувати збалансований розвиток, зокрема й сільських територій. Проаналізовано наднаціональну підтримку в межах ЄС ефективності сільського господарства. Незважаючи на проблеми із впровадженням зроблено висновок, що децентралізація змінить існуючу політику розвитку сільських територій в Україні внаслідок зміни ролі об’єднаних територіальних громад та формуванні такої стратегію розвитку, яка поєднуватиме децентралізацію та економічно-соціальний розвиток.


Ключові слова


сільські території; розвиток; децентралізація; управління; сільське господарство; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamowicz, M. and Zwoli ́nska-Ligaj, M. (2020). The «Smart Village» as a way to achieve sustainable development in rural areas of Poland. Sustainability. 12. 6503. http:doi:10.3390/su12166503.

An official website of the European Union. (2020). Financial needs of farmers and agri-food companies are significant. Retrieved from:https://ec.europa.eu/info/news/needs-farmers-and-agri-food-companies-are-significant-2020-jun-11_en.

Buitenhuis, Y; Candel, J; Feindt, P.H.; Termeer, K; Mathijs, E; Bardaji, I ; Black, J; Martikainen, A; Moeyersons, M.; & Sorrentino, A (2020). Improving the Resilience-enabling Capacity of the Common Agricultural Policy: Policy Recommendations for More Resilient EU Farming Systems. Eurochoices, 19(2), 63-71 https://doi:10.1111/1746-692X.12286.

Fi-compass (2017). Survey on financial needs and access to finance of EU gricultural enterprises. Retrieved from:https://www.fi-compass.eu/publication/publications/financial-needs-agriculture-and-agri-food-sectors-european-union.

Fi-compass. (2020). Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in the European Union. Retrieved from: https://www.fi-compass.eu/publication/publications/financial-needs-agriculture-and-agri-food-sectors-european-union.

Maina, K. (2004). Rural poverty, decentralisation and development Retrieved from:http://tanzaniagateway.org/docs/Rural_poverty_decentralisation_and_development.pdf.

Sava, A., Biskup, V., Petruk, I., & Pokotylska, N. (2020). Substantiation of models for forecasting the regional social and economic rural development. Independent journal of management & production (IJM&P). 11(9), Special Edition (Baltic States), http: doi:10.14807/ijmp.v11i9.1433

Savitska, S., Zaika, S., Svystun, L., Koval, L., & Haibura, Y. (2020). Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 11(8). 571-586. http:doi:dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1218.

Ukrstat.org – publykatsiia dokumentiv Derzhavnoi Sluzhby Statystyky Ukrainy. Retreieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html.

Blishchuk, K. M. (2018). Upravlinnia rozvytkom terytorii: ekonomichni aspekty. [Management of the development of the territory: economic aspects]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [The effectiveness of public administration]. 1. 217-224. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_27 [in Ukrainian].

Derzhavna tsilova prohrama staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2020 roku (Kontseptsiia). [State Target Program of Sustainable Development of Rural Territories for the period by 2020 (concept)]. Retrieved from: http://www.minagro.gov.ua [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia [Decentralization]. Retrieved from:https://decentralization.gov.ua [in Ukrainian].

Zaiats, T. A. (2017). Rozvytok silskykh poselen Ukrainy v umovakh detsentralizatsii: mozhlyvosti ta ryzyky. [Development of rural settlements of Ukraine in conditions of decentralization: opportunities and risks.]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika [Demography and Social Economics]. 3. 48-60. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_3_6 [in Ukrainian].

Zaiats, T. A., & Kraievska H.O. (2016). Ekonomichna osnova silskykh poselen ta perspektyvy yii zmitsnennia [Economic foundation of rural settlements and prospects for its strengthening]. Ekonomika Ukrainy. [Economics of Ukraine]. 9 (650). 70–82 [in Ukrainian]

Ivashyna, L. (2017). Rol obiednanykh terytorialnykh hromad u rozvytku silskoho zelenoho turyzmu [The role of united territorial communities in the development of rural green tourism]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia [Public administration and local self-government]. 3. 143-148. Retrieved from:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_22 [in Ukrainian].

Irtyshcheva, I. O., Khvesyk Yu. M., & Stehnei M. I. (2015). Detsentralizatsiia systemy upravlinnia v zabezpechenni staloho rozvytku silskykh terytorii [Decentralization of the management system in providing sustainable development of rural territories] Ekonomika APK [Economy AIC] 4. 64-70. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_4_12 [in Ukrainian].

Kompleksna otsinka bidnosti ta sotsialnoho vidchuzhennia v Ukraini za 2016-2018 roky [Complex assessment of poverty and social exclusion in Ukraine for 2016-2018] Retrieved from: https://idss.org.ua/arhiv/Year_2018_Pov.pdf [in Ukrainian].

Orlatyi, M. K., & Velychko, A. Ye. (2013). Pidkhody do formuvannia resursnoho potentsialu silskykh terytorii Dnipropetrovskoi oblasti [Approaches to the formation of the resource potential of the rural areas of the Dnipropetrovsk region] Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik%20/2013-01(9)/13omktdo.pdf [in Ukrainian].

Plotnikova, M. (2017). Stanovlennia rodovykh sadyb yak osnova silskoho rozvytku v umovakh detsentralizatsii vlady [Formation of generic estates as the basis of rural development in conditions of decentralization of power] Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 3(3). 103-118. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2017_3_3_10 [in Ukrainian].

Prushkivskyi, V. H., & Kolesnykov V. I. (2014). Teoretychni pidkhody do vyznachennia silskykh terytorii [Theoretical approaches to the definition of rural territories]. Problemy ekonomiky [Of the economic problem] 4. Retrieved from:https://www.problecon.com/pdf/2014/4_0/127_132.pdf [in Ukrainian]

Prokopenko, O. M. (2018). Silske hospodarstvo Ukrainy – 2019 [Agriculture of Ukraine – 2019]: statystychnyi zbirnyk. Retrieved from:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf [in Ukrainian].

Khomiuk, N. L. (2019). Klasteryzatsiia yak napriam dyversyfikatsii rozvytku silskykh terytorii v umovakh detsentralizatsii [Clustering as a direction of diversification of rural areas in conditions of decentralization] Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management] 2. 75-80. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2019_2_16 [in Ukrainian].

Khomiuk, N. L., & Skrypchuk, P. M. (2018). Mekhanizm ta kontseptualni napriamy sotsio-ekoloho-ekonomichnoho rozvytku silskykh obiednanykh terytorialnykh hromad. [Mechanism and conceptual directions of socio-ecological and economic development of rural united territorial communities.] Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Ekonomika [Scientific notes of the National University of Ostroh Academy. Series: Economics] 10. 38-44. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2018_10_8 [in Ukrainian].

Khomiuk, N. L. (2019). Terytorialna hromada yak osnova zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii v Ukraini [Territorial community as a basis for the development of rural areas in Ukraine]. Intelekt XXI [Intelligence XXI] 1. 67-70. Retrieved from:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_1_15 [in Ukrainian].

Khomiuk, N. L. (2019). Detsentralizatsiia yak chynnyk dyversyfikatsii rozvytku silskykh terytorii [Decentralization as a factor in diversifying the development of rural territories] Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Economic magazine of the East European National University named after Lesia Ukrainka] 1. 85-91. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2019_1_13 [in Ukrainian].

Khomiuk, N. L. (2019). Napriamy dyversyfikatsii rozvytku silskykh terytorii v umovakh detsentralizatsii [Directions of diversification of rural development in conditions of decentralization] Innovatsiina ekonomika [Innovative economy] 5-6. 113-118 [in Ukrainian].

UNISEF. Bidnist ta rivni mozhlyvosti [Poverty and equal opportunities]. Retrieved from: https://www.unicef.org/ukraine/stories/poverty-equal-opportunities [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.007

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022