Розвиток управлінського обліку на основі ризик-орієнтованого підходу

Tetiana Kulinich, Inesa Shepel, Nataliia Havrylenko


Анотація


Вступ. Розвиток суспільства та економіки сьогодні являє собою функціонування в умовах VUCA – нестабільності, невизначеності, складності та неоднозначності (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), в умовах збільшення обсягу інформації та знань. Ризики орієнтований-підхід в управлінському обліку забезпечує його гнучкість та прогнозування можливих втрат компанії. 

Мета статті. Метою є вивчення тенденцій розвитку управлінського обліку в умовах інтеграції ризик-орієнтованого підходу.

Метод (методологія). У статті використано методи аналізу та синтезу для систематизації концепції ризик-орієнтованого управління на підприємстві. Для ідентифікації основних тенденцій розвитку управлінського обліку в умовах інтеграції ризик-орієнтованого підходу використано метод якісного аналізу статистичних даних щодо використання програмного забезпечення підприємствами для управлінських цілей в Україні. 

Результати. Управлінський облік та фінансове планування українських підприємств стає більш гнучким через інтеграцію ризик-орієнтованого підходу. В цілому трансформація управлінського обліку автоматично відбувається через інтеграцію технологій та автоматизацію процесів: змінюється структура організації, фінансові працівники та бухгалтери більш гнучкі у прийнятті рішень щодо планування витрат, доходів, прибутків. Технології та нові методи управління стали вирішенням проблеми надмірного навантаження фінансового персоналу рутинними завданнями та процесами. Відтак, автоматизація забезпечила перехід від обмеженої, регульованої, хаотичної системи управлінського обліку до гнучкої, гібридної. Навики та компетенції бухгалтерів розширені, ролі переходять від поточних до операційних, тактичних, стратегічних, відбувається реалізація advanced аналізу в системі обліку.


Ключові слова


управлінський облік; концепція гнучкості; ризик-орієнтований менеджмент; ризик-орієнтований підхід в управлінні

Повний текст:

PDF

Посилання


Bardash, S. V., & Osadcha, T. S. (2012). The concept of improving the control process: a risk-oriented approach. Retrieved from: http://hdl.handle.net/123456789/2171. [in Ukrainian].

Gorodisky, M. P., & Panchenko, I. A. (2015). Conceptual principles of internal control of profit, focused on risk management. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis. Ser .: Accounting, control and analysis, (2), 79-97. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2021). Use of information and communication technologies at enterprises in 2018-2019. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/viktp2018-2019_u.xls. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2021). Use of information and communication technologies at enterprises in 2017. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/viktp2017_u.xls [in Ukrainian].

Zanora, V. O. (2014). Risk-oriented management of production and technological costs of machine-building enterprises. Business Inform, (4), 157-161. [in Ukrainian].

Ivankov, V. M. (2016). Conceptual bases of risk-oriented model of management accounting of innovative activity. Independent Auditor, (17), 48-53. [in Ukrainian].

Panchenko, I. A. (2012). Accounting for risk-oriented profit management. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic Sciences, (3), 310-316. [in Ukrainian].

Panchenko, I. A. (2012). The role of accounting in the system of risk-oriented management. Bulletin of ZhSTU: Economics, Management and Administration, (3 (61)), 138-141. [in Ukrainian].

Pylypenko, O. I. (2017). Conceptual approaches to building integrated risk management in the management accounting system to ensure the economic security of the enterprise. Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3578/1/Pilipenko%20O%20buh.%20oblik.pdf. [in Ukrainian].

Karvonen, T., Sharp, H., & Barroca, L. (2018). Enterprise agility: Why is transformation so hard ? International Conference on Agile Software Development, 131-145. Springer, Cham. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91602-6_9.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.017

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022