Формування і реалізація механізму комерціалізації результатів інноваційної діяльності

Alona Poltoratska, Tetiana Stovba, Alona Hrebennikova


Анотація


Вступ. Інновації є невід’ємним фактором соціального та економічного розвитку, який супроводжував людство від початку цивілізації. За останнє десятиліття можна спостерігати значне збільшення видатків на інноваційну діяльність та зростаючий інтерес до теми інновацій, оскільки технологічні зміни та інновації часто сприймаються як впливовий процес, що відкриває можливості для вигоди суспільству, а також соціального забезпечення загальний.

Особлива увага приділяється комерціалізації інновацій, оскільки вони є фундаментальною умовою для розвитку як мікро-, так і макроекономічних аспектів у контексті їх впливу на створення конкурентних переваг та економічний розвиток.

Більше того комерціалізація інновацій є, мабуть, найважливішим викликом, з яким стикаються всі компанії. інновації виходять за рамки науки або технології; це те, що здатне створити цінність за допомогою процесу комерціалізації.

Тема комерціалізації інновацій очевидно приділяла підвищену увагу останнім часом, однак цей предмет дослідження доволі фрагментований та розподілений між різними галузями дослідження та дисциплінами. Як наслідок, необхідно дослідити, упорядкувати та агрегувати різноманітні теоретичні та емпіричні висновки

Метою статті є визначення теоретичних засад комерціалізації результатів інноваційної діяльності задля формування відповідного механізму. Основною метою статті є формування моделі механізму комерціалізації результатів інноваційної діяльності.

Метод (методологія). У дослідженні використано низку загальнонаукових та спеціально наукових методів, насамперед: аналізу та синтезу для з’ясування сутності механізму комерціалізації результатів інноваційної діяльності; систематизації – визначення основних рівнів механізму комерціалізації; гносеології – окреслення основних протиріч розуміння комерціалізації.

Результати. Враховано існуючий зв'язок між явищами: комерціалізація інновацій та інтернаціоналізація. Запропоновано концептуальний підхід до формування механізму комерціалізації результатів інноваційної діяльності залежно від рівнів управління. Визначено інструментарій реалізації запропонованого механізму.


Ключові слова


комерціалізація; результати інноваційної діяльності; інновації; механізм комерціалізації

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.037

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021