Сукупний попит в Україні: структура і динаміка в національній валюті і в паритетних показниках

Lyudmila Zhdanova


Анотація


Предметом дослідження є вітчизняний ВВП і його структурні елементи та тенденції їх змін за минулі роки ХХІ століття.

Метою роботи є визначення і порівняння вартісних величин структурних частин сукупного попиту у національній грошовій одиниці і на основі паритету купівельної спроможності (ПКС) валюти за минулий період ХХІ століття.

Метод проведення роботи. Дослідження виконано на базі категоріального апарату кейнсіанства та використання методу статистичних порівнянь.

Результати роботи. Проведені розрахунки свідчать, що в економіці України існує значний розрив між показниками сукупного попиту розрахованими у національній валюті і за ПКС.

Сфера застосування результатів. Розраховані паритетні показники дозволяють коректно зіставляти національну економіку в її динаміці у часі і порівнювати її з економіками різних країн світу у просторі, що необхідно для розробки ефективної економічної політики, а також для забезпечення надійною інформацією експертного співтовариства, органів державної влади та управління, дослідників, керівників бізнесу.

висновки. Структура сукупного попиту, розрахована у паритетних показниках, не співпадає з відповідними показниками, розрахованими у національній валюті. Розрив між цими показниками у розвинутих країнах є невеликим, тоді як у посттрансформаційних і, насамперед, в України – дуже значним. Загальною закономірністю є більш висока частка нагромадження у ВВП при розрахунках у національній валюті чим при розрахунках за ПКС. Відповідно, частка кінцевих сукупних витрат у ВВП є більш високою при розрахунках за ПКС.

Науковий інтерес представляє зіставлення структури нагромадження в розвинутих та посттрансформаційних країнах. Так, питома вага нагромадження як частини ВВП за ПКС у розвинутих країнах підтримується на рівні 16-22%, а витрати на машини і обладнання – на рівні 5-8%. Приблизно такими ж показники залишаються і при розрахунках у національній валюті.

Посттрансформаційні економіки, якщо розрахунки ведуться у національній валюті, демонструють структуру ВВП і нагромадження достатньо близьку до показників розвинутих країн. проте за ПКС посттрансформаційні економіки забезпечують значно меншу питому вагу ВНОК і витрат на машини і устаткування у ВВП – 9-18% і 2-6% відповідно. Таке викривлення показників пов’язане зі значним відхиленням офіційного курсу обміну національної валюти від паритету її купівельної спроможності. 


Ключові слова


паритет купівельної спроможності; валове нагромадження основного капіталу; витрати на машини та обладнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Kvasnyuk, B. Ye. (2000). Natsional’ni Zaoshchadzhennya ta Ekonomichne Zrostannya [National Savings and Economic Growth]. Kyiv: MP Lesya [in Ukrainian].

Pogosov, I. A. (2012). Tendentsii vosproizvodstva v Rossii i problemy modernizatsii ekonomiki. [Reproduction trends in Russia and problems of economic modernization] Moscow; St. Petersburg: Nestor-istoriya [in Russian].

Ivanova, N. I., & Machavariani, G. I. (2015). Rossiya v mirovoy ekonomike: uroven' i tendentsii razvitiya [Russia in the world economy: level and development trends]. Zhurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii – Journal of the New Economic Association, 2 (26), 231-236 [in Russian].

Kosarev, A. E. (2014). Paritet pokupatel'noy sposobnosti valyut – unikal'nyy instrument mezhdunarodnykh sopostavleniy [Purchasing power parity of currencies – a unique tool for international comparisons]. Voprosy statistiki – Statistics issues, 5, 63-72 [in Russian].

Cherneckaja, L. S. (2008). Struktura i dinamika sovokupnogo sprosa v perekhodnoy ekonomike Ukrainy [The structure and dynamics of aggregate demand in the transitional economy of Ukraine] L. L. Zhdanova (Ed.). Odessa: Astroprint [in Russian].

Zadoya, A. A. (2014). Vnutrenniy sovokupnyy spros: struktura i dinamika. [Domestic aggregate demand: structure and dynamics]. Ekonomіchnyi nobelіvs'kyi vіsnik – Economic Nobel Bulletin, 1, 185-192 [in Russian].

Konevshchinska, N. M. (2015). Dinamіka sukupnoho popitu v krainakh z transformatsіinoiu ekonomіkoiu ta v rozvinenikh kraїnakh [Dynamics of aggregate demand in countries with transformational economies and in developed countries]. Naukovyi vіsnik Kherson'koho derzhavnoho unіversitetu. Serіia: Ekonomіchnі nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 13 (1), 9-13 [in Ukrainian].

Onishko, S. V., & Karpenko, S. P. (2015). Dynamіka sukupnoho popytu v Ukrainі: strukturnі deformatsії ta perspektyvy yikh podolannia [Dynamics of aggregate demand in Ukraine: structural deformations and prospects for overcoming them]. Bіznes-іnform – business-Inform, 2, 8-14 [in Ukrainian].

Vydobora, V. V. (2019). Spetsifіka іnvestytscіinoho popytu v umovakh suchasnoho etapu reformuvannia ekonomіky Ukrainy [Specifics of investment demand in the current stage of reforming the economy of Ukraine]. Vіsnyk Odeskoho natsіonalnoho unіversytetu іmeni І І.Mechnykova. Seriia : Economica – Bulletin of Odessa National University named after I I Mechnikov. Series: Economics, Vol. 24, 3 (76), 7-12 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020). Kvartaljni rozrakhunky valovogho vnutrishnjogho produktu Ukrajiny za 2010–2019 roky. Statystychnyj zbirnyk [Quarterly calculations of the gross domestic product of Ukraine for 2010–2019. Statistical Collection]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

The World Bank (2008). Global Purchasing Power Parities and the Real Expenditures. 2005 International Comparison Program by the2 International Bank for Reconstruction and Development [in English].

The World Bank (2014). Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies. A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program [in English].

The World Bank (2020). Purchasing Power Parities and the Size of World Economies. Results from the 2017 International Comparison Program [in English].

Zhdanova, L. L. (2015). Rozrakhunky VVP dlia krain z rozbizhnistiu ofitsiinoho obminnoho kursu valiut i parytetu kupivelnoi spromozhnosti. [Calculations of GDP for countries with a difference of official exchange rate and purchasing power parity] Prykladna statystyka: problemy teorii ta praktyky-Applied statistics: problems of theory and practice, vol. 17, 54-59 [in Ukrainian].

Zhdanova, L. L. & Marhasova, V. Gh. (2017). Ukraina u svitovii ekonomitsi: vymir vartisnykh pokaznykiv rozvytku [Ukraine in the world economy: measurement of the cost indicators of development]. Statystychne ta ekspertno-analitychne zabezpechennia upravlinnia stalym rozvytkom ekonomiky i sotsialnoi sfery – Statistical and expert-analytical support of management of sustainable development of economy and social sphere (pp.38-50). Chernihiv: Chernih. nac. tehnol. un-t [in Ukrainian].

Zhdanova, L. L. (2020). Investitsionnyy spros v stranakh Chernomorskogo regiona: otsenka po paritetu pokupatel'noy sposobnosti valyut [Investment demand in the countries of the Black Sea region: an estimate based on the purchasing power parity of currencies]. Prychornomorski ekonomichni studii - Black Sea Economic Studios, vol. 60, (2), 32-39 [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.007

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022