Державно-приватне партнерство як один з важливих інструментів забезпечення цілей сталого розвитку

Bohdanna Kosovych


Анотація


Вступ. Сучасне світове співтовариство переживає період глобалізації з її безсумнівними позитивами та окремими негативами. Серед позитивів варто відмітити курс на гуманізацію, намагання всебічно забезпечити основоположні права людини, ілюстрацією чого стала розробка на рівні ООН «Цілей сталого розвитку» (далі ЦСР). Цей людинонаправлений документ був підтриманий більшістю держав світу, зокрема й Україною. Завдання ЦСР досить серйозні, механізм їх реалізації обумовлюється внутрідержавною специфікою. В українському суспільстві простежується декілька напрямів імплементацій ЦСР: через залучення ресурсів державного апарату, через діяльність різних політичних сил, через активність громадськості тощо. Політичний, правовий та ідеологічний інструментарій забезпечення ЦСР є безсумнівним позитивом. Однак визначальне значення, на нашу думку, для їх втілення в життя мають економічні чинники. Серед них як один із важливих та реалістичних – це державне-приватне партнерство, що об’єднує державу, приватний сектор і громадянське суспільство для вирішення найважливіших стратегічних гуманістичних завдань. Особливої актуальності набуває у сучасних вітчизняних реаліях розвиток його нових форм і створення системи політико-правових та соціальних засобів забезпечення.

Мета наукової праці полягає в розгляді важливості державно-приватного партнерства, аналізі його сутності, передумов розвитку; економіко-правовій характеристиці ДПП, його ознак та гуманістичних складових; виробленні узагальнюючого поняття; обґрунтуванні значення ДПП в механізмі реалізації ЦСР; характеристиці економічних позитивів ДПП для суспільства та бізнесу; з’ясуванні основних напрямків розвитку ДПП та засобів їх забезпечення.

Метод (методологія). Методологічним підґрунтям даного наукового дослідження слугує система загальнонаукових та спеціально наукових методів. Зокрема, системний метод дозволяє побачити основні характеристики ДПП у їхньому взаємозв’язку; метод порівняння ілюструє єдність стратегічного призначення ДПП та ЦСР і їхнє співвідношення; діалектичний метод необхідний для визначення ще можливих напрямів та форм розвитку ДПП; метод економічного аналізу виявляє слабкі та проблемні «місця» ДПП в сучасних вітчизняних економічних та соціально-політичних реаліях.

Результати. За результатами проведеного дослідження аргументовано важливість розвитку державного приватного партнерства для утвердження ЦСР в Україні. Дано визначення поняття «державно-приватне партнерство» у площині ідеології сучасної соціальної економіки. Охарактеризовано його базові засади. Акцентовано на позитивній значимості державно-приватного партнерства, як для суспільства, так і для бізнесу. Визначено основні напрями та форми розвитку державно-приватного партнерства у нинішніх вітчизняних економічних реаліях. Запропоновано додаткові до існуючих економічні та політико-правові засоби його забезпечення та підтримки.


Ключові слова


державне приватне партнерство; цілі сталого розвитку; приватний сектор економіки; державний інтерес; соціально-значимі цілі; соціальне підприємництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylieva, O. I. (2014). Napriamy zastosuvannia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v sotsialnii sferi [Areas of application of public-private partnership in the social sphere]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 10. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/op.

Hrytsenko, L. L. (2012). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v konteksti realizatsii stabilizatsiinoi polityky derzhavy [Public-private partnership in the context of the implementation of the state stabilization policy]. Ekonomika i rehion, 2, 19-24 [in Ukrainian].

Zhovnirchyk, Ya. F. (2013). Formuvannia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v systemi derzhavnoho upravlinnia shchodo zabezpechennia stiikoho sotsialno-ekonomichnoho zrostannia suspilstva [Formation of public-private partnership in the system of public administration to ensure sustainable socio-economic growth of society]. Naukovyi visnyk Akademii Munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: «Upravlinnia», 2, 35-43 [in Ukrainian].

Kotov, E. V. (2013). Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoretyko-metodolohycheskye problemы traktovky y soderzhanyia [Public-private partnership: theoretical and methodological problems of interpretation and content]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (31), 25-35 [in Russian].

Public-Private Partnerships Definition. Retrieved from: http://www.investopedia.com/terms/p/public-private-partnerships.

Zakon Ukrainy «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo» [About public-private partnership] vid 01.07.2010r. № 2404-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN. Retrieved from: http://www.un.org/ga/search/view.

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina [Sustainable Development Goals: Ukraine]. (2017). Natsionalna dopovid. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 174. Retrieved from: http://www.idss.org.ua/monografii/2017_SDGs_ NationalReport.pdf. [in Ukrainian].

UNCTAD: Investing in Sustainable Development Goals Action Plan for Private Investments in SDGs – Special edition for the third international conference on Financing For development. UNCTAD/OSG/2015/3. United Nations Publication.

Zapatrina, I. V. (2018). Kerivnytstvo «Posylennia roli biznesu v dosiahnenni TsSR v Ukraini» [Guide "Strengthening the role of business in achieving CSW in Ukraine"] v ramkakh proektu PROON/GIZ «Pidtrymka realizatsii Tsilei staloho rozvytku v Ukraini». Kyiv, 37. [in Ukrainian].

Economic Commission for Europe Committee on Innovation, Competitiveness and Public-Private Partnerships Working Party on Public-Private Partnerships First session Geneva, 21-22 November 2017. Item 3 of the provisional agenda. Draft Guiding Principles on People-First Public-Private Partnerships for the United Nations Sustainable Development Goals. ECE/ CECI/WP/PPP/2017/CRP.1.

Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak mekhanizm realizatsii novoi rehionalnoi polityky: mozhlyvosti zastosuvannia ta praktychni aspekty pidhotovky i vprovadzhennia investytsiinykh proektiv [Public-private partnership as a mechanism for implementing a new regional policy: application possibilities and practical aspects of preparation and implementation of investment projects]. (2017). Zvit pidhotovleno za pidtrymky Yevropeiskoho Soiuzu ta yoho derzhav-chleniv Danii, Estonii, Nimechchyny, Polshchi ta Shvetsii, 82. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.051

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022